Chuyển luân thánh vương

  -  

Nguyên tác Hán ngữ của PHƯƠNG LUÂN cư sĩCư sĩ HẠNH CƠ dịch cùng chú thích vấp ngã túc| mục lục sách |

Bài 4

CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG

Chuyển luân thánh vương(1) là vị gồm phước báo hàng đầu sống thế gian, rộng cả người sống châu Bắc Câu-lô, chỉ kém chỏng thiên cõi Dục(2). Xét công dụng thì biết được nguyên nhân, vậy, bạn cũng có thể suy nghĩ ra: Trong đời thừa khứ, vị ấy chỉ tu nghiệp phước đức nhưng đang không tu nghiệp trí tuệ của bậc xuất nỗ lực.(3)

Luân vương vãi tất cả bốn bậc: Tại kiếp tăng1 của đái kiếp thiết bị mười, thời điểm thọ mạng con tín đồ tăng lên đến hai vạn tuổi, Thiết Luân vương vãi xuất hiện thêm, thống trị tổng thể châu Nam Thiệm-bộ. Lúc tăng lên tới tứ vạn tuổi, Đồng Luân vương mở ra, giai cấp cả nhì châu Nam Thiệm-bộ cùng Đông Thắng-thân. Lúc tăng lên đến mức sáu vạn tuổi, Ngân Luân vương xuất hiện, thống trị gồm cả cha châu Nam Thiệm-bộ, Đông Thắng-thân với Tây Ngưu-hóa. Lúc tăng lên tới mức tám vạn tứ nngớ ngẩn tuổi, Kyên Luân vương vãi mở ra, thống trị toàn cả tư thiên hạ2.

Bạn đang xem: Chuyển luân thánh vương

Hotline tư vị Luân vương là Thiết, Đồng, Ngân, với Klặng là địa thế căn cứ vào cấu tạo từ chất có tác dụng thành luân bảo(4) của mỗi vị. Những làm từ chất liệu ấy đều sở hữu liên quan cùng với bọn chúng sinch đương thời; và tức thì từng vị Luân vương cũng đều có phước báo riêng của mình; cho nên bắt đầu tất cả sự khác hoàn toàn giữa những luân bảo như vậy.

Lúc vua Chuyển luân thành lập, châu Nam Thiệm-bộ này cũng lộ diện bảy sản phẩm quí báu tốt lành, giành cho vua: 1) Bánh xe pháo báu bởi kim cương (kyên ổn luân bảo): Đó là bánh xe pháo đối với tất cả ndở hơi cây căm3, toàn bằng chất tiến thưởng, vua cùng rất bốn đội binch voi, ngựa, xe pháo, cùng cỗ, hầu hết ngồi bên trên đó; du hành bốn cõi trần, lấy mười nghiệp lành giáo hóa những quốc vương sinh sống các nước, rồi mới trở về lại châu Nam Thiệm-cỗ, ngự trong cung điện bốn báu(5). 2) Voi báu White (bạch tượng bảo): Đó là nhỏ voi thuần White, vừa hình thành đang gồm sáu ncon gà, sử dụng cho vua cưỡi Một trong những thời điểm tuần du những vị trí sát. 3) ngựa chiến báu xanh (cám mã bảo4): Đó là con ngựa color tkhô nóng thiên, hoàn toàn có thể cất cánh trên không mà lại đi, giành cho vua cỡi. 4) Ngọc báu mầu nhiệm (thần châu bảo): Đó là viên ngọc tám góc5, treo bên trên cao, tuy sinh hoạt đêm tối, nó vẫn lan sáng sủa nlỗi ban ngày. 5) Ngọc thanh nữ báu (ngọc bạn nữ bảo): Đó là fan phối ngẫu của vua, sắc đẹp diễm lệ đoan trang, bản thân thơm nlỗi trầm mùi hương, tương đối mồm nlỗi hoa sen, thân thể ấm vào ngày đông, mát vào mùa hè, phục dịch khéo léo, vô cùng nhất trí vua. 6) Quan nhà kho tàng (nhà tạng thần bảo): Đó là một trong người có khá nhiều công đức, do phước báo mà đã đạt được thiên nhãn6, thấy trong cả tất cả các đồ dụng bảo quản trong kho, vua bắt buộc sử dụng đồ gia dụng gì là mang ra ngay lập tức. 7) Tướng quân báu (binc thần bảo): Đó là 1 bạn tiếp liền quân cơ, biết rành sách lược, có tài dùng binch.

Vua Chuyển luân bao gồm tứ thiết bị phước báo: Một là rất nhiều, châu báu, thành công, ruộng khu đất, người phục dịch, nhiều vô kể; xứng đáng Hotline là “thế gian đệ nhất”. Hai là tướng mạo mạo nghiêm túc đoan chính, gồm đủ 32 tướng mạo tốt(6), đáng gọi là “thế gian đệ nhất”. Ba là thân thể tthay khiếu nại, không có bệnh tật, an ổn định vui lòng, xứng đáng Gọi là “người đời đệ nhất”. Bốn là mạng sống lâu dài, xứng đáng gọi là “trần giới đệ nhất”.

khi vua Chuyển luân xuất hiện, châu Nam Thiệm-bộ này, đất đai sạch sẽ, cân đối, không tồn tại tua nơi bắt đầu, đụn lô, hùng hổ, phân, thủy dịch, các đồ vụn vặt hôi thúi; không thiếu bảy thiết bị báu(7), khí hậu hiền hòa, fan bạn an vui. Con của Luân vương vãi có một ngàn con người. Vua mạng chung ngay tức khắc sinh lên cõi ttách Đao-lợi; bảy ngày kế tiếp thì tứ món báu là bánh xe pháo quà, voi, ngựa và ngọc, tự nhiên và thoải mái đổi thay mất; tía món báu sót lại là ngọc thanh nữ, chủ kho với tướng mạo quân phần lớn mạng bình thường. Thành báu cũng trở thành gạch vụn. Thế bắt đầu biết, tất cả những chình họa giới sống thế gian đa số vày nghợp lực cơ mà tồn tại; lúc nghiệp lực xong thì cảnh giới cũng hoại diệt. Đức Phật đối chiếu tướng mạo trạng của trần thế, chỉ với khổ đau, trống rỗng, vô thường cùng vô ngã; thật là cặn kẽ vậy.

CHÚ THÍCH

Mạng sống bé bạn, ban đầu tính tự mười tuổi, cứ mỗi một trăm năm tạo thêm một tuổi, tăng đến tám vạn bốn ndở hơi tuổi thì ngưng; đó Hotline là “kiếp tăng ”. Rồi lại tính ban đầu từ bỏ tám vạn tứ ndại dột tuổi, cứ đọng từng một trăm năm giảm xuống một tuổi, giảm cho còn mười tuổi thì ngưng; kia Hotline là “kiếp giảm”. Trải qua 1 lần tăng và một đợt giảm như vậy, là một “tè kiếp”.Bốn châu Khủng làm việc Đông, Nam, Tây và Bắc, cũng rất được Gọi là “tứ dương thế ”.Căm tuyệt nan xe là khúc cây thắng nghỉ ngơi vào bánh xe cộ, đầu vào thì đã nhập vào vành bao trục xe pháo, đầu ko kể thì đã tích hợp vành bánh xe cộ. Cái bánh xe được thiết kế bằng một ndở người chiếc căm như vậy, thì đó là một cái bánh xe cộ rất cao, siêu chắc chắn.Màu thanh hao thiên là blue color lam mà bao gồm pha tí màu sắc hồng.Đó là hình tám góc.Thiên nhãn là mắt của clỗi thiên, bất cứ chỗ tối, chỗ sáng, vị trí gần, chỗ xa, vị trí tắt hơi, địa điểm trống, đông đảo thấy suốt, không có gì ngăn uống cản.

PHỤ CHÚ

(01) Chuyển luân thánh vương: tuyệt Gọi tắt là Luân vương, là từ bỏ dịch ý của giờ Phạn cakra-varti- rajan, tức thị người sở hữu của bánh xe báu chuyển phiên chuyển. Luân vương vãi có bảy món báu quan trọng nhưng tất cả đông đảo người không có bất kì ai có: bánh xe báu, voi Trắng báu, ngựa xanh báu, thần châu báu, ngọc nữ báu, quản ngại kho báu, cùng tướng tá quân báu. Vua tất cả bốn đức Khủng, không một ai sánh bằng: sống lâu, ko tật dịch, tướng

mạo đoan trang, và kho đầy của báu. Quốc độ của vua phong lưu, dân chúng khắp địa điểm đông đảo sinh sống vào cảnh thái bình yên lạc. Vua thống quản cả bốn châu lớn bình thường quanh núi Tu-di, cần sử dụng chánh pháp nhằm trị đời. Truyền ttiết về việc mở ra của Chuyển luân thánh vương vãi, vô cùng được phổ cập vào thời Phật trên nạm. Nhiều kinh luận vẫn đề cùa đến Chuyển luân thánh vương, cùng những vị trí còn so sánh vị vua này với đức Phật. Luận Đại Trí Độ nói: Phật gửi pháp luân tương tự như Luân vương đưa bảo luân… Luân vương vãi vận chuyển bánh xe pháo báu đi giữa lỗi không vô hổ hang, Phật vận chuyển xe pháp đi giữa trần thế vô mắc cỡ. Người thấy được bánh xe cộ báu, những tai nạn đáng tiếc, ô nhiễm và độc hại hầu như tiêu diệt; bạn gặp được bánh xe cộ pháp, tất cả phiền hậu óc, tà con kiến hồ hết tan biến… Luận ấy lại nói: Luân vương vãi chưa hoàn thành sạch mát những phiền đức não; Phật đang xa lìa dài lâu đông đảo phiền hậu não… Bánh xe báu là đồ mang tạm; bánh xe cộ pháp là sống động. Bánh xe cộ báu là địa điểm đầy kiết sử, vui với năm dục; bánh xe cộ pháp là vị trí không tồn tại kiết sử, vui niềm pháp lạc… phần lớn khu vực còn so sánh những Luân vương cùng với những giai vị của Bồ-tát hạnh, như: Thiết Luân vương vãi tương đương cùng với sản phẩm Thập-tín; Đồng Luân vương tương đương cùng với mặt hàng Thập-trụ; Ngân Luân vương tương đương với hàng Thập-hạnh; Kyên Luân vương tương đương với sản phẩm Thập- hồi-phía. Có địa điểm nói Luân vương gồm tía loại: Vua A Dục chẳng hạn, là Quân (quân binh) Luân vương; tứ vị Klặng, Ngân, Đồng với Thiết Luân vương là Tài (của cải) Luân vương; cùng đức Phật là Pháp Luân vương.

(02) Chỏng thiên cõi Dục: Tất cả các loại bọn chúng sinh còn có trung khu ham mê ước ao các đối tượng người sử dụng nlỗi hình tướng mạo, âm tkhô hanh, đụng xúc, nhà hàng ăn uống, tài chánh, danh lợi, sắc đẹp dục, v.v… rất nhiều sống vào phạm vi cõi Dục. Trong cõi này, tự tốt lên cao, gồm gồm sáu loài nlỗi sau: Địa-ngục, Ngạ-quỉ, Bàng-sinch, A-tu-la, Người và Trời. Loài Trời tại đây cũng chính là loại bạn, nhưng mà vì có tu mười nghiệp lành sinh sống những kiếp trước đề xuất thừa hưởng phước báo cao hơn loại người làm việc cõi Người. Trú xđọng của họ là các cõi Ttách – được điện thoại tư vấn là “Trời cõi Dục”; gồm tất cả sáu cõi, từ thấp lên cao nhỏng sau:

Tứ-vương thiên (Caturmaharajika-deva): Theo nhân loại quan liêu của Phật giáo, sống sườn lưng chừng núi Tu-di lại có một ngọn núi chia thành tứ đầu, xoay ra bốn hướng Đông, Nam, Tây, Bắc. Mỗi đầu bởi vì một vị thiên vương vãi cùng toàn bộ thiên bọn chúng thuộc quyền cư trú. Vị thiên vương vãi trấn ở đầu núi phía Đông tên là Trì Quốc (Dhrtarastra);phía Nam tên là Tăng Trưởng (Virudhaka); phía Tây thương hiệu là Quảng Mục (Virupaksa); cùng phía Bắc tên là Đa Văn uống (Dhanada). Bốn vị thiên vương vãi này còn có trách nhiệm bảo hộ tứ châu trần giới, nên người ta gọi là Hộ Thế tứ thiên vương, cùng ngọn núi bốn đầu ấy được Gọi là Tứ-vương thiên, là tầng ttách trước tiên của sáu tầng ttách cõi Dục. Các vị thiên vương cũng tương tự thiên bọn chúng sống cõi trời này sống lâu 500 tuổi; mà lại một sớm hôm ở đây tương tự cùng với 50 năm ở cõi Người. Sự dâm dục tại đây cũng như ở nhân gian. Em nhỏ nhắn mới có mặt đã béo bởi em nhỏ bé năm tuổi ở nhân gian, áo quần từ tất cả đầy đủ.Tam-thập-tam thiên (Trayastrimsa-deva): cũng có tên là Đao-lợi thiên. Cõi trời này tọa lạc ngay trên đỉnh núi Tu-di, chia làm 33 cung, là tầng ttách đồ vật nhị của sáu tầng trời cõi Dục. Chúa của cõi trời này là ttránh Đế Thích (hoặc: Thiên Đế Thích, Thích Đề Hoàn Nhân, Nhân Đà La, Kiều Thi Ca, v.v… – Sakra Devanam-indra), ngự tại cung TW. Ớ tư phương thơm phổ biến quanh, mỗi phương có tám cung (cộng cả thảy là 33 cung). Thiên bọn chúng sinh sống cõi ttránh này sống thọ một nngốc tuổi (một sớm hôm ở đây dài bằng một trăm năm làm việc nhân gian). Họ cũng dựng bà xã gả ck, sự dâm dục hệt như sống cõi cõi trần. Em bé nhỏ new xuất hiện vẫn phệ bởi em nhỏ xíu sáu tuổi sinh sống người đời, y phục trường đoản cú tất cả tương đối đầy đủ.Dạ-ma thiên (Yama-deva): Đây là tầng trời thứ cha trong sáu tầng ttránh cõi Dục; với cũng chính là cõi ttránh đầu tiên nơi trưng bày ở vào hỏng ko, phía bên trên ttránh Đao-lợi. Cõi ttách này thời gian nào thì cũng sáng sủa trẻ ranh, không tồn tại ngày cùng tối. Chúa của cõi này là ttránh Tu Dạ Ma (Suyama-devaraja). Thiên chúng ở đây sinh sống lâu nhị ndại tuổi (một ngày dài bởi hai trăm năm ngơi nghỉ nhân gian), từng giây mỗi phút ít những tchúng ta tận hưởng sự hoan lạc bên cạnh sức tưởng tượng của loại fan. Ý niệm dâm dục chỉ khởi lên lúc biết đúng lúc, và bà xã ck chỉ ôm nhau là âm dương chiến thắng. Đến thời điểm sinc, bạn thiên cô bé khởi niệm, tức khắc tất cả em nhỏ nhắn hóa sinc khu vực đầu gối, lớn bằng em nhỏ nhắn cha, tư tuổi ở trần giới.Đâu-suất thiên (Tusita-deva): cũng hotline là Đâu-suất- đà thiên. Đây là tầng ttách thứ tư trong sáu tầng trời cõi Dục, nằm phía trên ttránh Dạ-ma. Chúa của cõi ttách này là thiên vương San Đâu Suất Đà (Samtusita-devaraja). Cõi ttách này chia thành nhì viện: nội viện và ngoại viện. Nội viện là nơi trú ngụ của những vị Bồ-tát một đời thành Phật (ngã xứ) – như trước đó đấy là đức Thích Ca, hiện thời là đức Di Lặc. Thiên chúng sinh hoạt nội viện hay được đức Di Lặc tmáu pháp hóa độ, thường tu tập tám tuyến đường chân chánh. – Phật giáo Trung-quốc, trường đoản cú thời Đông-Tấn (317-419) trngơi nghỉ đi, tín ngưỡng về cõi tĩnh thổ Đâu-suất hết sức phổ biến. Rất các vị cao tăng các đời từng phạt nguyện vãng sinch về Đâu-suất nội viện của đức Di Lặc. – Ngoại viện là chỗ thiên bọn chúng trú ngụ, hầu hết chỉ hưởng hoan lạc, ít được nghe Phật pháp. Tbọn họ mạng sinh hoạt đó là tứ nngây ngô tuổi (một ngày đêm lâu năm bằng tứ trăm năm ở nhân gian). Chúng sinc ở chỗ này, niệm dâm dục nhẹ nhàng, biết đầy đủ, cùng phái mạnh cô gái chỉ di động cầm tay nhau là âm khí và dương khí chiến thắng. Em nhỏ nhắn bắt đầu sinh sẽ bự bởi em bé bỏng tám tuổi ở trần giới.Hóa-lạc thiên (Nirmanarati-deva): cũng Hotline là Hóa- tự-tại thiên. Đây là tầng trời trang bị năm vào sáu tầng ttránh cõi Dục. Chúa của cõi này là thiên vương Thiện Hóa (Sunirmita-devaraja). Người ngơi nghỉ cõi ttránh này từ hóa ra những è cổ chình họa nhằm trải nghiệm, thân tướng tá thông thường sẽ có ánh sáng; niệm dâm dục càng nhẹ nhàng, và nam giới thiếu phụ chỉ chú ý nhau mỉm cười là âm dương thành tựu; con cháu hóa sinch từ đầu gối của thân phụ hoặc chị em, new hiện ra vẫn béo bằng đứa tthấp mười hai tuổi nghỉ ngơi người đời. Họ sống thọ tám nngốc tuổi (một hôm sớm dài bằng tám trăm năm ở nhân gian).Tha-hóa-tự-tại thiên (Paranirmita-vasa-vartin): Đây là tầng ttránh tối đa trong sáu tầng ttránh cõi Dục. Chúa của cõi này là thiên vương Tự Tại (Vasavartti-devaraja), cũng chính là chúa của cả sáu tầng ttách cõi Dục, cùng là một trong giữa những ma vương nhà trương phá hoại Phật pháp. Tuy nhiên, theo kinh luận ghi chxay, một vài ba pháp hội khiếp Hoa Nghiêm với Bát Nhã, đã từng có lần được Phật ttiết tại thiên cung này. Thiên bọn chúng nghỉ ngơi cõi này chuyên mang phần đa è chình họa vì chưng cõi ttách Hóa-lạc hóa ra để thưởng thức. Dục niệm ở chỗ này chỉ từ khôn cùng ít, thiên phái nam với thiên cô gái chỉ quan sát nhau là âm khí và dương khí thành quả. Muốn gồm con thì khởi niệm, ngay tức khắc gồm thiên tử hóa sinch chỗ đầu gối, lớn bằng đứa tphải chăng mười tuổi làm việc người đời. Tuổi tbọn họ nghỉ ngơi đấy là một vạn sáu ndại tuổi (một hôm sớm nhiều năm bằng một ndại dột sáu trăm năm sống nhân gian).

Xem thêm: Lỗi Tại Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Ở Bạn Thân&Apos;, Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Ở Chúng Ta

Trong sáu cõi ttách Dục giới trên, nhì cõi Tứ-vương vãi thiên với Đao-lợi thiên những nơi trưng bày bên trên núi Tu-di, mang lại nên gọi là “địa cư thiên”; tư cõi còn lại rất nhiều tọa lạc trên hỏng không, cho nên người ta gọi là “ko cư thiên”.

(03) Câu này, ý người sáng tác mong muốn nói: Bỏ ác làm cho lành, ngay cả hoàn thành trừ toàn vẹn mười nghiệp ác cùng tu tập không hề thiếu mười nghiệp lành, thì cũng chỉ đầy đủ chế tác phước đức và để được hưởng trọn quả báo vui miệng thuộc tột sống các cõi ttránh nhưng thôi. Đó vẫn luôn là sản phẩm công nghệ phước báo hữu lậu, không được kĩ năng giúp cho người tu hành phá vỡ vạc vô minh, thoát li cha cõi, hoàn thành tốt sinc tử luân hồi. Muốn giải thoát sinc tử để hội chứng nhập nát bàn, hành trả, bên cạnh câu hỏi tu tạo ra phước đức, còn đề nghị cố gắng đẩy mạnh trí tuệ, bằng cách tu tập thiền định, suy nghiệm chân lí, cho tới khi tuệ giác bừng sáng sủa, vô minh phiền khô óc trọn vẹn tàn phá. Con con đường tu tập điều này, trong Phật giáo điện thoại tư vấn là “phước huệ đồng tu” (phước huệ song tu). Đức Thích Ca Mâu Ni, đã có lần trải bao đời kiếp tu sản xuất công đức lành, nhưng mà đề xuất hóng mang đến kiếp sau cùng, vì chưng công tích tu tập thiền hậu định một phương pháp triệt để trong bốn mươi chín ngày dưới nơi bắt đầu cây ý trung nhân đề, mới đạt được quả vị giác ngộ viên mãn, thành bậc Tối Chánh Giác. vì vậy, lời chúc “Phước Huệ Viên Thành” được xem là lời chúc tương đối đầy đủ ý nghĩa sâu sắc tuyệt nhất nhưng các hành giả thường xuyên dùng làm chúc nhau.

(04) Luân bảo: bánh xe cộ báu, một biểu tượng của các đế vương vãi thời cổ Ẳn-độ. Trong kinh khủng Phật giáo thường nói, đó là một trong bảy thiết bị quí báu của vị Chuyển luân thánh vương vãi, khiến cho ông biến đổi kẻ vô địch, thống tốt nhất bốn châu trần giới, khắp địa điểm sống trong tkhô hanh an ninh lạc. Tùy theo cấu tạo từ chất, luân bảo gồm có tứ loại: klặng luân bảo, ngân luân bảo, đồng luân bảo, và thiết luân bảo. Theo kia, phụ thuộc vào quốc phạm vi nhỏ bé nhưng Chuyển luân thánh vương vãi cũng có thể có tư hạng: Kyên Luân vương vãi, Ngân Luân vương, Đồng Luân vương vãi, và Thiết Luân vương vãi. – Nhỏng Thiết Luân vương thì kẻ thống trị duy nhất châu Nam Thiệm- bộ; Đồng Luân vương thống trị nhị châu là Nam Thiệm-bộ cùng Đông Thắng-thân; Ngân Luân vương vãi thì thống trị đến bố châu, là Nam Thiệm-bộ, Đông Thắng-thân và Tây Ngưu-hóa; Kim Luân vương vãi thì thống trị luôn luôn cả châu Bắc Câu-lô, tức khắp cả tư châu dương gian.

Trong Phật giáo, bánh xe cộ báu đó cũng khá được dùng làm thay mặt mang lại chánh pháp, phải sau khi thành đạo, đức Phật đang tuim dương chánh pháp cho loài tín đồ, cùng Gọi đó là sự “gửi pháp luân”. Theo luận Đại Trí Độ, chữ “luân” tại chỗ này Có nghĩa là “trí tuệ cùng pháp tương ưng cùng với trí tuệ của Phật”; cùng “pháp” tại đây, một phương pháp tổng quát, là cha mươi bảy phđộ ẩm trợ đạo. Lời Phật dạy được fan tchúng ta nhận hành trì, Call là “chuyển”. Vậy nên, đức Phật được tôn xưng là bậc “Pháp Luân Vương”. Từ ý nghĩa sâu sắc của sự việc “đưa pháp luân” ấy, luân bảo cũng đã được Phật giáo cần sử dụng làm cho hình tượng cho “bánh xe pháo pháp” (pháp luân). Bánh xe pháo này có gồm tám nan (thể hiện mang đến giáo pháp “chén bát chánh đạo”, hoặc mười nhị nan (biểu lộ đến giáo pháp “thập nhị nhân duyên”). Bàn tay với bàn chân Phật tất cả tướng mạo bánh xe cộ một nđần độn nan, cũng ứng vào ý nghĩa này.

Nhân luôn tiện trên đây, fan dịch xin nêu ra điều này: Trong bốn đại châu, châu ngơi nghỉ phương thơm Đông tên là Thắng-thân, từ bỏ Phật học Hán Việt Call là “Đông Thắng-thân châu”. Từ trước đến lúc này, những sách Phật học tập Việt ngữ (kể cả bộ Phật Học Từ Điển của Đoàn Trung Còn), đầy đủ viết tên châu này là Đông Thắng-thần châu. Có lẽ sẽ là viết theo Đinc Phúc Bảo vào Phật Học Đại Từ Điển. Trong khi đó, các cỗ từ điển trong tương lai như Phật Quang Đại Từ Điển, Từ Nguyên ổn, v.v…, cùng cả người sáng tác tại đây, đa số viết là “Đông Thắng-thân châu”, Phật Quang Đại Từ Điển gồm ghi thêm chữ Phạn là “Purva-videha” với lý giải “win thân ” là thân tướng mạo thù win. Có điều kinh ngạc, Đinc Phúc Bảo (trong bộ Phật Học Đại Từ Điển), viết thì là “Đông Thắng-thần châu”, mà lại cũng lý giải là thân tướng thù chiến hạ. Trong khi ấy, sách Trung Anh Phật Học Từ Điển (A Dictionary of Chinese Buddhist Terms) thì ghi ở một trang là “Đông Thắng-thân châu” với ở một trang không giống là “Thắng-thần châu”; cả nhị từ bỏ cùng được ghi kèm chữ Phạn là Purvavideha, cùng giải thích là đại lục nghỉ ngơi phía Đông núi Tu-di. Vậy thì, châu đó thương hiệu là Thắng-thần tuyệt Thắng-thân? Trong chữ Phạn VIDEHA, thì ngữ vĩ “deha” (phát âm Hán ngữ là “đề-ha”), trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, nó được dịch nghĩa là “the body”; và trong Phật Quang Đại Từ Điển, nó được dịch tức là “thân”. Do đó, tên “Thắng-thân” là đúng mực.

(06) Chuyển luân thánh vương cũng có thể có 32 tướng tá xuất sắc nlỗi Phật, tuy thế theo luận Đại Trí Độ, một cách bao quát, tướng tá Phật là tướng mạo giải bay, kết thúc tuyệt sinch tử luân hồi; còn tướng tá của Luân vương vẫn còn đó là tướng phàm phu, vẫn tồn tại mắc kẹt trong tầm sinch tử luân hồi. Theo gớm Vô Lượng Tchúng ta, 32 tướng của Phật cụ thể, viên mãn; còn 32 tướng tá của Luân vương vãi thì mờ nphân tử, không toàn diện.

(07) Bảy báu: Kinh luận Phật giáo thường xuyên nêu lên bảy đồ báu cần sử dụng trang nghiêm các cõi tịnh thổ, nhưng cũng chính là rất nhiều máy trân quí duy nhất của trần gian. Theo những khiếp Trường A Hàm, A Di Đà, luận Đại Trí Độ v.v…, bảy món báu đó tất cả bao gồm quà, bạc, lưu-li, pha-lê, xa-cừ, mã- óc, và xích-châu.

Vàng (kyên ổn, hay hoàng kim): Theo luận Đại Trí Độ, rubi là do từ bỏ mèo đá, đồng đỏ trong núi sinh ra. Vàng gồm tư đặc điểm: Color ko biến đổi đổi; thể hóa học không ô nhiễm; biến hóa ngoại hình (trường đoản cú vòng sang xuyến, thanh lịch tượng cốt, bát đĩa, v.v…) không trở nên trlàm việc ngại; làm cho cho người ta trnghỉ ngơi phải giàu có. Bốn đặc điểm này cũng rất có thể dùng làm cho tỉ dụ mang lại tứ đức Thường, Tịnh, Ngã cùng Lạc của pháp thân Phật. Cũng trường đoản cú hồ hết ý nghĩa kia, thân của Phật tốt đẹp trang nghiêm kỳ diệu, nên gọi là “kyên thân”.Tệ Bạc (ngân, giỏi bạch ngân): Theo luận Đại Trí Độ, bạc là vì từ bỏ đá cháy sinh ra. Vàng cùng bạc là nhị một số loại quí kyên mà lại hầu hết người số đông biết; riêng rẽ trong Phật giáo, đôi khi bọn chúng được dùng để làm chỉ cho những vùng già lam, nlỗi “kyên ổn địa”, “ngân địa”, v.v…Lưu-li (giỏi tì-lưu-li): một một số loại đá ngọc màu xanh da trời, tia nắng trong suốt, là thần đồ sinh từ bỏ thiên nhiên, không hẳn vì chưng bạn làm được. Tuy nhiên, cũng đều có thứ ngọc lưu-li vày người luyện thành, tuy vậy kia chỉ là loại ngọc đưa cơ mà thôi. Ngày xưa nước Tần (Trung-quốc) khét tiếng có rất nhiều loại ngọc thiên nhiên; riêng rẽ ngọc lưu-li này cũng có thể có mang lại mười các loại (màu): đỏ, hồng, Trắng, Đen, tím, vàng, xanh, lam nphân tử, da ttránh, cùng lá cây.Pha-lê (tức thủy-tinh): Theo luận Đại Trí Độ, nhì các loại lưu-li với pha-lê là do từ trong những hang núi sinh ra. Giá tuyết đóng băng, trải qua nngây ngô năm thì thành ngọc, Điện thoại tư vấn là pha-lê (tức thị ngọc nước). Loại thủy tinh ngày nay hay được dùng có tác dụng những thiết bị gia dụng như li, chén, bình cắn hoa, v.v…, là do bé người đem cat bào chế ra, không hẳn là ngọc pha-lê thiên nhiên nói bên trên.Xa-cừ: một nhiều loại ốc hải dương không nhỏ, vỏ dầy cùng cứng. Mặt ngoại trừ của vỏ có khá nhiều lằn sâu nlỗi tự khắc, phương diện vào thì trắng, sáng nlỗi ngọc; cho nên được coi là một loại đá ngọc, và được chế trở thành những vật trang sức quí giá chỉ. Cũng bao gồm người Hotline một số loại san-hô White là xa-cừ. Nhưng, từ điển Từ Ngulặng còn dẫn nghỉ ngơi sách Nghệ Văn Loại Tụ của Trung-quốc, gồm điều mục nói rằng, xa-cừ là một trong một số loại ngọc quí ở Tây-vực; với kia new là một vào bảy món báu nhắc tại chỗ này.Xích-châu (tốt xích-chân-châu): là một trong những một số loại ngọc red color, bởi một loại sâu đỏ có mặt. Theo luận Đại Trí Độ, loại chân-châu này cực kỳ quí báu, chưa hẳn là san-hô. Loại chân-châu hay thì có màu sắc xám hoặc xám nphân tử, nhưng mà một số loại xích-chân-châu thì gồm ửng màu đỏ; trường hợp được loại màu thuần đỏ thì quí giá chỉ hết sức, bên trên đời hãn hữu thấy.

Xem thêm: Điều Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Trái Đất Ngừng Quay ? Điều Gì Xảy Ra Nếu Trái Đất Ngừng Quay

Mã-não: là loại ngọc quí màu xanh biếc, vô cùng sáng; không giống với một số loại mã-óc thường thấy, là một số loại đá có vân đỏ.

BÀI TẬP

Hãy kể thương hiệu tứ hạng Luân vương vãi. Các vị Luân vương vãi ấy lộ diện vào tầm tuổi tchúng ta con bạn là bao nhiêu? Thống trị từng nào châu?Bảy sản phẩm công nghệ quí báu riêng của vị Chuyển luân thánh vương là gì?Chuyển luân thánh vương vãi có tứ máy phước báo; bốn phước báo ấy là hầu hết gì?Vào thời gian Chuyển luân thánh vương lộ diện, tình trạng của châu Nam Thiệm-cỗ như vậy nào?Luân vương sau khoản thời gian mạng bình thường đã sinc về đâu? Tình trạng bảy lắp thêm quí báu riêng rẽ của ông, tiếp đến đã như thế nào?

| mục lục sách | bài bác tiếp theo |