Chùa thiên quang bình dương

  -  
*
Lối vào Thiên Quang Ni Tự (chùa Thiên Quang)
*
Cổng tam quan tiền quan sát tự bên trong.
*
Tường thành được trồng một hàng phần lớn cây trúc kiểng.
*
Lịch khóa tu
*
Khu vực chánh điện
*
*
*
*
Gác trống
*
*
Gác chuông
*
*
Chánh điện
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Các công trình xây dựng khác
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Hoa phong lan bùng cháy trong chùa
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Nhãn
*
Hoa nha đam
*
*
*
Các tượng Phật giáo
*
*

*** Bài viết có thực hiện bốn liệu được biên tập lại từ không ít nguồn bên trên Internet.