Nội dung thần chú vãng sanh

     
Thần Chú Vãng Sanh Tiếng Việt:

Nam-tế bào a di đa bà dạÐa tha dà nhiều dạÐa địa dạ tha.A di rị đô bà tỳA di rị nhiều vớ đam bà tỳA di rị nhiều tì ca lan đếA di rị nhiều, tì ca lan đaDà di nị dà dà naChỉ nhiều ca lệ ta bà ha.

Bạn đang xem: Nội dung thần chú vãng sanh

Quý Khách đã xem: Than chu vang sanh

Ý nghĩa của Chú Vãng Sanh

Vãng sanh ra quyết định crộng ngôn tuyệt Vãng sinh Tịnh độ thần chụ là mật ngôn được trì niệm thịnh hành trong số khóa lễ Tịnh độ, cầu cực kỳ. Thần chú này mang tên không hề thiếu là Bạt tốt nhất thiết nghiệp cphía tamkyrt.vnạp năng lượng bạn dạng đắc sinh Tịnh độ Đà la ni. Cứ đọng vào thương hiệu của Đà la ni (Tổng trì, thâu nức hiếp vạn pháp, trợ thời Hotline là chơn ngôn hoặc thần chú) cho biết thần crúc này còn có công suất phá trừ tất cả nghiệp chướng tamkyrt.vnạp năng lượng bản, để được vãng sinh về Cực lạc.

Theo kinh Niệm Phật Ba la mật, phẩm thiết bị 7 (HT.Thích Thiền Tâm dịch), Bồ tát Phổ Hiền do thương thơm xót bọn chúng sanh thời mạt pháp phải nói Đà la ni này để trợ duyên được mau vãng sinh về Tịnh độ: “Lúc này, Ngài Phổ Hiền Đại Bồ tát bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn! Con ni do thương tưởng bọn chúng sanh địa điểm thời mạt pháp, khi ấy kiếp giảm tbọn họ mạng ngắn ngủi, phước đức kỉm thiếu hụt, loàn trược tăng dần đều, kẻ chân thực tu hành cực kỳ không nhiều. Con đang ban cho tất cả những người niệm Phật thần crúc Đà la ni này để thủ phòng thân trọng tâm, nhổ tận căn cơ nghiệp chướng, trừ sạch mát pthánh thiện óc, được mau tamkyrt.vngóng sinh về Cực lạc, Gọi là Bạt độc nhất thiết nghiệp cphía căn uống bạn dạng đắc sinh Tịnh độ Đà la ni. Liền nói chụ rằng: Nam mô a di đa bà dạ, nhiều tha già đa dạ, nhiều điệt dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha.

Người niệm Phật bắt buộc duy trì giới, ăn chay, thân khẩu ý đa số đề nghị tkhô nóng tịnh. Ngày đêm sáu thời, mỗi thời tụng 21 phát triển thành. vì vậy, diệt được những tội tứ trọng, ngũ nghịch, xe loan với hủy báng Chánh pháp. Thường được Phật A Di Đà hiện tại trên đỉnh đầu. Hiện đời an ổn, phước lạc. Khi loại trừ hơi thsống sau cùng được tùy nguyện vãng sanh. Trì tụng đến tía chục ndại biến chuyển lập tức thấy Phật tức thì trước mặt”.

Xem thêm: Ăn Chay Để Làm Gì ? Lợi Ích Của Việc Ăn Chay Và Các Món Chay Ngon

– Namo Amitàbhàya(Na-tế bào A-mi-ta-pha-gia)Nam mô A di nhiều bà dạQuy mạng Vô Lượng Quang (A Di Đà)– Tathàgatàya(Ta-tha-ga-ta-gia)Đa tha già đa dạNhỏng Lai– Tadyathà(Ta-di-gia-tha)Đa điệt dạ thaNên nói thần chú– Amrkhổng lồ dbhave(A-mờ-rật-sơn đờ-pha-vê)A di rị đô bà tỳCam lộ hiện nay lên– Amrta sambhave(A-mờ-rật-ta sam-pha-vê)A di rị nhiều vớ đam bà tỳCam lộ phạt sinh– Amrta vikrànte(A-mờ-rật-ta vi-kờ-răm-tê)A di rị nhiều tỳ ca lan đếCam lộ dũng mãnh– Amrta vikrànta gamini(A-mờ-rật-ta vi-kờ-răm-ta ga-mi-ni)A di rị nhiều tỳ ca lan nhiều già di nịĐạt mang lại Cam lộ dũng mãnh– Gagamãng cầu kìrtti kare(Ga-ga-mãng cầu kít-ti ka-rê)Già già na, chỉ nhiều ca lệRải đầy hư không– Svàhà(Sờ-va-ha)Ta bà haThành tựu cát tường như ý.

Vậy nên, Bồ tát Phổ Hiền vào pháp hội tại Linch Sơn đang vì chưng chúng sinh đời mạt pháp trong tương lai mà lại xin phxay Thế Tôn tulặng tngày tiết thần crúc Vãng sanh. Theo lời dạy dỗ của Bồ tát, giả dụ gồm người nào phát nguyện sinh về Cực lạc nhưng do phước mỏng nghiệp dày, niệm Phật không đạt cho độc nhất chổ chính giữa thì có thể nương dựa vào công đức của thần chụ Vãng sinh để được nhỏng nguyện. Hành giả thực hành trai giới, giữ lại tía nghiệp: thân, miệng, ý tkhô cứng tịnh; mỗi ngày trì niệm 6 thời, từng thời 21 trở thành thì chắc chắn rằng tiêu trừ toàn bộ nghiệp chướng, cho mặc dù cho là ngũ nghịch xuất xắc thánh giá tội chướng.

Xem thêm: Tiểu Thuyết Đam Mỹ Tu Chân Là Gì ? Nghĩa Của Từ Chân Trong Tiếng Việt

* NAMO AMITÀBHÀYANam tế bào a di nhiều bà dạQuy mệnh Vô Lượng Quang (A Di Đà)

* TATHÀGATÀYAĐa tha già đa dạNhư Lai

* TADYATHÀĐa địa dạ thabởi vậy, tức thời nói Chụ là

* AMRTODBHAVE ( AMRÏTA UDBHAVE )A di rị đô bà tỳCam Lộ hiện lên

* AMRTA SAMBHAVEA di rị đa tất đam bà tỳCam Lộ vạc sinh

* AMRTA VIKRÀNTEA di rị nhiều tỳ ca lan đáCam Lộ dũng mãnh

* AMRTA VIKRÀNTA GAMINIA di rị đa tỳ ca lan đa già di nịĐạt cho Cam Lộ Dũng mãnh

* GAGANA KÌRTTI KAREGià già na, chỉ nhiều ca lệRải đầy Hư Không

* SVÀHÀTa bà haThành tựu mèo tườngCrúc Vãng Sinh, Hotline đầy đủ là ”bạt nhứt thiết nghiệp cphía căn uống bổn đắc sinc Tịnh Độ Đà La Ni”, được lấy từ bỏ ”Vô Lượng Thọ Kinh” (Cầu Na Bạt Đà La đời nhà Tống dịch) với ”Phật ttiết A Di Đà Căn Bổn định Bí Mật Thần Crúc Kinh” (Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi dịch đời Ngụy Tấn). ”bạt nhứt thiết nghiệp cphía căn bổn định đắc sinc Tịnh Độ Đà La Ni” còn được gọi là ”A Di Đà Phật Căn uống Bổn Bí Mật Thần Chú”, thông thường Call là ”Vãng Sinh Chú”

Bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn uống bổn định đắc sinch Tịnh Độ: Tại sao bọn chúng sinc đề nghị giữ gửi vào sinh tử, cùng ở trong tam giới lục đạo luân hồi ko ngừng? Là bởi nghiệp cphía nặng trĩu nài, nghiệp chướng này trường đoản cú đâu đến? Là do nơi phiền lành não tham sân mê mệt v.v., sẽ chế tạo những nghiệp giết hại, trộm cắp, với nói dối, đông đảo chủng tử ác nghiệt này thảnh thơi phát triển, ra đời sự tbọn họ khổ của bọn chúng sinc, tuần hoàn không ngừng, không tồn tại thời gian kết thúc. Chúng ta muốn dẹp trừng hồ hết pnhân từ óc cấm đoán sinh khởi, ko thọ luân hồi khổ đau, thì họ buộc phải một dạ chí thành trì tụng chụ này. Vãng sinch thần crúc giúp đỡ chúng ta bạt trừ số đông nghiệp tamkyrt.vnạp năng lượng bổn, quán triệt pthánh thiện óc sinc khởi, hiện tại nuốm được rất nhiều an nhàn niềm hạnh phúc, tương lai nhứt định được vãng sinc về cõi Tây Phương thơm Cực Lạc.Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch thành là thần Chụ, Tức là ”tổng trì”. ”Tổng” là gôm thâu toàn bộ pháp, ”Trì” là vô lượng nghĩa. có nghĩa là thần chụ tuy chỉ có vài ba chữ, mà lại có thể bao gồm không còn thảy ý nghĩa sâu sắc của Phật Pháp, vì vậy Thần Chụ gồm công đức vô lượng.


Chuyên mục: Phật Giáo