Chữ nhất

     
1. (Danh) Một, là số đứng đầu những số đếm.2. (Danh) Họ “Nhất”.3. (Tính) Cùng, tương tự nhau, tương đồng. ◎Như: “nhất tế bào độc nhất dạng” 一模一樣 hoàn toàn như là nhau, “đại đái bất nhất” 大小不一 Khủng nhỏ không hệt nhau. ◇Trung Dung 中庸: “Cập kì thành công độc nhất vô nhị dã” 及其成工一也 Nên công cùng tương đồng vậy.4. (Tính) Chuyên ổn chụ. ◎Như: “chuyên duy nhất bất biến” 專一不變 một lòng chuyên chú không đổi.5. (Tính) Mỗi, mỗi một, từng loại một. ◎Như: “duy nhất hiệt lục bách tự” 一頁六百字 mỗi trang sáu trăm chữ.6. (Tính) Thứ đọng nhất. ◇Tả truyện 左傳: “Phù chiến, dũng khí dã, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt” 夫戰, 勇氣也, 一鼓作氣, 再而衰, 三而竭 (Tào Quế luận chiến 曹劌論戰) Sự cuộc chiến tranh, nói tới dũng khí, (nghe) tiếng trống đầu tiên thì (quân) nhiệt huyết, giờ đồng hồ sản phẩm công nghệ nhì lòng hăng hái sụt giảm, lần thứ bố thì hăng hái hết cả.7. (Tính) Cả, toàn, suốt. ◎Như: “duy nhất thân thị hãn” 一身是汗 từ đầu đến chân các giọt mồ hôi, “tuyệt nhất sanh” 一生 suốt thời gian sống, “tuyệt nhất đông” 一冬 cả ngày đông.8. (Tính) Còn tất cả một cái khác là. ◎Như: “cha gia, tốt nhất danh tây hồng thị” 番茄, 一名西紅柿 cà chua, còn có tên là “tây hồng thị”.9. (Động) Họp thành một. ◇Đỗ Mục 杜牧: “Lục vương vãi vớ, tứ đọng hải nhất” 六王畢, 四海一 (A Phòng cung prúc 阿房宮賦) Sáu vua bị khử, tư bể thống tốt nhất.10. (Phó) Vừa new. ◎Như: “độc nhất vô nhị thính tựu đổng” 一聽就懂 vừa new nghe là đọc tức thì.11. (Phó) Một chút ít, một thời gian (đặt thân và một cồn từ cần sử dụng hai lần). ◎Như: “vấn duy nhất vấn” 問一問 hỏi một ít, “hiết độc nhất vô nhị hiết” 歇一歇 nghỉ ngơi một lúc.12. (Phó) Đều. ◇Tuân Tử 荀子: “Nhất khả dĩ vi pháp tắc” 一可以為法則 (Khuyến học tập 勸學) Đều có thể dùng làm nguyên tắc.13. (Phó) Hễ, mỗi lúc, cứ mỗi lần. ◇Tư Mã Thiên 司馬遷: “Cứu binch bất chí, sĩ giỏi tử thương nhỏng tích, nhiên Lăng độc nhất vô nhị hô lạo, binh sĩ vô bất khởi” 救兵不至, 士卒死傷如積, 然陵一呼勞, 軍士無不起 (Báo Nhậm Thiếu Khanh tlỗi 報任少卿書) Quân cứu vớt viện ko tới, sĩ xuất sắc bị tử tmùi hương hóa học đống, vậy cơ mà (Lí) Lăng hễ hô một tiếng ủy lạo, quân sĩ không người nào không vùng lên.14. (Phó) Mà lại, lại (bộc lộ sự không ngờ). ◇Sử Kí 史記: “Quả nhân đưa ra thừa duy nhất chí test hồ!” 寡人之過一至此乎 (Hoạt kê truyện 滑稽傳) Lỗi của quả nhân, mà lại cho như thế sao!15. (Liên) Hoặc, hay những. ◇Trang Tử 莊子: “Nhất dĩ kỉ vi mã, tốt nhất dĩ kỉ vi ngưu” 一以己為馬, 一以己為牛 (Ứng đế vương 應帝王) Hoặc coi mình là ngựa, hoặc coi bản thân là trườn.16. (Trợ) Dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề, tăng cường ngữ khí. ◇Cổ thi 古詩: “Thượng hữu huyền ca tkhô nóng, Âm hưởng tốt nhất hà bi” 上有絃歌聲, 音響一何悲 (Tây bắc hữu cao thọ 西北有高樓) Trên lầu tất cả giờ lũ ca, Âm tận hưởng sao nhưng bi tráng vậy.


Bạn đang xem: Chữ nhất

① Một, là số đi đầu các số đếm. Phàm đồ dùng gì chỉ bao gồm một phần nhiều call là Nhất cả.② Cùng, nhỏng sách Trung Dung nói: Cập kì thành công tốt nhất dã 及其成工一也 bắt buộc công cùng tương đồng vậy.③ Dùng về tiếng nói hoặc trả cố kỉnh chăng, như vạn tuyệt nhất 萬一 muôn một, độc nhất đán 一旦 rồi đây, v.v.④ Bao quát tháo hết thẩy, nlỗi nhất thiết 一切 hết thẩy, nhất khái 一概 nhất quyết như vậy cả, v.v.⑤ Chuyên môn về một mặt, như độc nhất vị 一味 một phương diện, tuyệt nhất ý 一意 một ý, v.v.
① Một, nhất: 一二三 Một hai ba; 第一 Thứ đọng nhất; 百發 失一,不足謂善射 Bắn trăm trơ trọi một thì không thể Điện thoại tư vấn là phun xuất sắc (Tuân tử); ② Một lần, một chiếc, lần thiết bị nhất: 一鼓作氣,再而衰,三而竭 Đánh trống lần đầu tiên thì binh sĩ hăng lên, đánh lần trang bị nhì thì lòng nhiệt huyết giảm đi, tấn công lần sản phẩm tía thì không còn hăng nữa (Tả truyện); 于是秦王不懌,爲一擊瓶 Do vậy vua Tần ko vui, gõ vào loại lọ khu đất đến Triệu Huệ vương vãi một chiếc (Sử kí); 赴皆一作驢鳴 Các khách đi chuyển tang các bắt chiếc giờ lừa kêu lên một tiếng (Thế ttiết tân ngữ); ③ Cùng một: 咱們是一家人 Chúng ta là fan trong một nhà; ④ Cả, toàn, suốt: 一生 Suốt đời; 一冬 Cả mùa đông; 一國之人皆若狂 Người vào toàn nước phần lớn như cuồng loạn (Lễ kí); ⑤ Nlỗi, giống: 一樣 Nhỏng nhau, giống như như; ⑥ Một lát, một chút: 歇一歇 Nghỉ một lát; ⑦ Hễ, một Lúc (dùng nhỏng liên từ): 一想起國家建設的突飛猛進就覺得自己的努力太不夠 Hễ nghĩ tới đà chế tạo nhanh chóng của non sông thì tôi cảm giác mình làm còn không nhiều quá; 救兵不至,士卒死傷如積,然陵一呼勞軍,士無不起 Binh cứu vãn viện không cho tới, sĩ xuất sắc bị tử thương hóa học thành đống, vậy nhưng một Khi (hễ, chỉ cần) Lăng hô lên một giờ đồng hồ thì đám đấu sĩ mỏi mệt kia không có bất kì ai là ko vui mắt (Tư Mã Thiên: Báo Nhiệm Thiếu Khanh khô thư); 蔡,許之軍, 一失其位,不得列于諸侯 Vua nhì nước Thái cùng Hứa, một lúc bị mất ngôi vị thì ko được xếp vào sản phẩm chỏng hầu (Tả truyện); 一聞人 之過,終身不忘 Một mặc nghe được lỗi của bạn khác thì suốt đời luôn nhớ (Trang tử); ⑧ Thống nhất: 六王畢,四海一 Sáu vua ngừng, tư đại dương thống nhất (Đỗ Mục: A Phòng cung phú); 一法度衡石丈尺 Thống tốt nhất các đồ vật tính toán như cân, thạch, trượng, thước (Sử kí); ⑨ Chuyên ổn nhất: 用心一也 Tâm tứ chăm độc nhất (Tuân tử); ⑩ phối hợp, đúng theo nhất: 諸侯不可一 Chư hầu tất yêu hòa hợp tốt nhất được (Chiến quốc sách); ⑪ Như nhau, kiểu như nhau, đồng nhất: 古今一也 ,人與我同耳 Xưa và ni là 1 (nhỏng nhau), bạn cùng ta phần đông như thể nhau (Lã thị Xuân thu); ⑫ Một tín đồ làm sao đó: 一屠暮行,爲狼所逼 Có một thương hiệu đồ gia dụng tể cơ đi vào đêm, bị nhỏ sói bức hà hiếp (Liêu trai chí dị); ⑬ Mỗi, từng một: 一人一個火把 Mỗi bạn một bó đuốc (Tam quốc chí diễn nghĩa); ⑭ Còn gồm một (loại khác) nữa là: 太祖,一名吉利 Thái tổ, còn có tên là Cát Lợi (Tam quốc chí, Nguỵ tlỗi, Võ đế kỉ chú); ⑮ Đều, toàn bộ phần đông, thảy đều: 一可以爲法則 Đều rất có thể sử dụng làm chuẩn mực (cho những người khác) (Tuân tử); 參代可爲漢相國,舉事無所變更,一遵蕭何約束 Tào Tđắm say vắt mang đến Tiêu Hà làm tướng mạo quốc bên Hán, hầu như câu hỏi không tồn tại gì biến hóa, thảy phần nhiều theo đúng phần đông dụng cụ cũ của Tiêu Hà (Sử kí); 行營之事,一決都將 Mọi vấn đề vào hành dinh mọi do quan Đô tướng mạo ra quyết định (Cựu Đường thư); ⑯ Vừa mới: 初一交戰,操 軍不利,引次江北 ban đầu Lúc new giao chiến, quân của Tào Tháo ăn hại, bèn dẫn lui về đóng ở phía bắc Trường Giang (Tư trị thông giám); ⑰ Hoặc trả, hoặc là; hoàn toàn có thể (biểu thị ý suy trắc): 不知彼而知 己,一勝一負 Không biết người nhưng mà chỉ biết bản thân thì có thể thắng, có thể bại (Tôn tử: Mưu chính); ⑱ lúc thì (biểu lộ sự biến đổi ko chấm dứt của trạng thái hoặc rượu cồn tác): 七年之中,一予一奪,二三 孰甚馬 Chỉ trong tầm bảy năm, Khi thì mang lại Khi thì cướp đi, sự biến đổi thiệt là thừa lắm! (Tả truyện, Thành công chén niên); ⑲ Mà, lại (thể hiện trường hợp bất ngờ): 寡人之過,一至此乎! Lỗi của trái nhân, lại đến vắt cơ sao! (Sử kí); 何令人之景慕,一至于此 耶! Sao khiến người ta ái mộ lại tới mức nlỗi thế! (Lí Bạch: Dữ Hàn Kinc Châu thư); ⑳ Một, cái một (dùng nhỏng danh từ): 道生 一,一生二,二生三,三生萬物 Đạo hiện ra một, một hiện ra nhị, nhì có mặt tía, cha hiện ra vạn đồ dùng (Lão tử); ㉑ Trợ từ bỏ, cần sử dụng bức tốc ngữ khí (ko dịch): 將軍宜一爲天下除患,名揚後世 Tướng quân đề xuất trừ hoạ đến trần giới, danh lừng đến đời sau (Hậu Hán thư);
Số một — Chỉ gồm một, không lộn lạo. Td: Thuần tuyệt nhất, Duy nhất — Giống đồng nhất. Td: Đồng duy nhất — Bao có toàn bộ. Xem Nhất thiết — Tên một bộ chữ China, tức cỗ Nhất.


Xem thêm: Mẹ Tôi Và Câu Niệm “ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ”, Mẹ Tôi Và Câu Niệm “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát”


bách nhất 百一 • bách vnạp năng lượng bất nlỗi độc nhất vô nhị kiến 百聞不如一見 • bão độc nhất vô nhị 抱一 • xấu ư tuyệt nhất từ 貧於一字 • bất danh độc nhất vô nhị tiền 不名一錢 • bất duy nhất 不一 • bình duy nhất 平一 • bối thành tá nhất 背城借一 • câu chấp 執一 • đưa ra nhất 之一 • bọn chúng khẩu tuyệt nhất từ 眾口一詞 • chuyên nhất 專一 • cơ trữ độc nhất gia 機杼一家 • cử độc nhất làm phản tam 舉一反三 • cứu nhân tuyệt nhất mệnh chiến hạ tạo ra thất cấp cho phù đồ vật 救人一命勝造七級浮屠 • cửu tử duy nhất sinch 九死一生 • dĩ duy nhất đương thập 以一當十 • duy nhất 唯一 • đại nam duy nhất thống chí 大南一統志 • đàm hoa duy nhất hiện tại 昙花一现 • đàm hoa tốt nhất hiện 曇花一現 • đệ nhất 第一 • đệ nhất thứ quả đât đại chiến 第一次世界大战 • đệ duy nhất thiết bị thế giới trận chiến 第一次世界大戰 • đoan tốt nhất 端一 • khác biệt 獨一 • đồng điệu 同一 • đơn lẻ 单一 • cá biệt 單一 • hoàng lê độc nhất vô nhị thống chí 皇黎一統志 • hỗn độc nhất 混一 • thích hợp độc nhất vô nhị 合一 • kiền khôn độc nhất lãm 乾坤一覽 • kiền khôn độc nhất vô nhị trịch 乾坤一擲 • từng độc nhất vô nhị 毎一 • mỗi tốt nhất 每一 • mục ko tốt nhất ráng 目空一切 • ngũ tuyệt nhất 五一 • độc nhất vô nhị bách 一百 • tốt nhất bách chén bát thập độ 一百八十 • nhất chào bán 一半 • nhất bàn 一般 • duy nhất bích 一壁 • duy nhất biện hương 一瓣香 • tuyệt nhất bối tử 一輩子 • duy nhất cá 一个 • nhất cá 一個 • duy nhất chu 一周 • duy nhất chu 一週 • nhất cộng 一共 • tốt nhất cử lưỡng một thể 一舉兩便 • độc nhất diện 一面 • duy nhất diện 一靣 • duy nhất đán 一旦 • duy nhất đạo yên ổn 一道煙 • duy nhất đẳng 一等 • tuyệt nhất điểm 一点 • độc nhất vô nhị điểm 一點 • khăng khăng 一定 • tuyệt nhất đoàn 一团 • độc nhất vô nhị đoàn 一團 • duy nhất độ 一度 • tốt nhất đối 一对 • duy nhất đối 一對 • duy nhất đồng 一同 • duy nhất đương nhị 一當二 • duy nhất hô bách nặc 一呼百諾 • tuyệt nhất hội nhi 一会儿 • nhất hội nhi 一會兒 • nhất hướng 一向 • tuyệt nhất khái 一概 • độc nhất vô nhị khắc thiên kyên 一刻千金 • duy nhất khẩu 一口 • nhất khẩu khí 一口氣 • nhất khí 一氣 • tốt nhất khởi 一起 • tuyệt nhất con kiến 一見 • duy nhất kiến như núm 一見如故 • tốt nhất lãm 一覽 • độc nhất điều khoản 一律 • tuyệt nhất lưu lại 一流 • độc nhất vô nhị miết 一瞥 • duy nhất môn 一們 • nhất môn 一門 • nhất ngôn 一言 • tốt nhất nguyệt 一月 • độc nhất nhân 一人 • tốt nhất độc nhất 一一 • độc nhất nhật 一日 • nhất nhật trên tù túng 一日在囚 • nhất như 一如 • độc nhất vô nhị oa chúc 一鍋粥 • độc nhất vô nhị phẩm 一品 • tuyệt nhất phiến bà trọng tâm 一片婆心 • đồng điệu 一貫 • đồng điệu 一贯 • duy nhất sinch 一生 • tốt nhất ta 一些 • duy nhất tái 一再 • nhất trọng điểm 一心 • tốt nhất tề 一齊 • độc nhất vô nhị thân 一身 • độc nhất thần giáo 一神教 • tốt nhất cầm cố 一世 • nhất thì 一時 • độc nhất thiết 一切 • nhất thống 一統 • tuyệt nhất thời 一時 • nhất thuấn 一瞬 • độc nhất vô nhị tngày tiết 一說 • nhất máy 一次 • độc nhất tiếu 一笑 • nhất tiếu thiên klặng 一笑千金 • độc nhất trí 一致 • tốt nhất triêu nhất tịch 一朝一夕 • tốt nhất trực 一直 • độc nhất vô nhị từ 一字 • nhất tự thiên klặng 一字千金 • độc nhất vô nhị tức 一息 • tốt nhất ức 一亿 • tốt nhất ức 一億 • tuyệt nhất vạn 一万 • nhất vạn 一萬 • nhất vị 一味 • nhất xích 一齣 • duy nhất xuất 一齣 • tốt nhất xuy 一吹 • tam nhất trí 三一致 • thiên download độc nhất thì 千載一時 • thống độc nhất vô nhị 統一 • thủ tắt hơi tuyệt nhất chỉ 首屈一指 • thuần duy nhất 純一 • tri hành hợp độc nhất vô nhị 知行合一 • vạn duy nhất 萬一 • vạn vô tuyệt nhất thất 萬無一失


Xem thêm: Tất Tật Bí Ẩn Về Năm Nhuận Có Bao Nhiêu Tháng, Cách Tính Năm Nhuận

• Đề Đông Khê công u cư - 題東谿公幽居 (Lý Bạch)• Hảo sự cận - 好事近 (Dương Vạn Lý)• Lãnh Tuyền đình - 冷泉亭 (Lâm Chẩn)• Lục nguyệt nhị thập thất nhật túc Hiệp Thạch - 六月二十七日宿硤石 (Vương Quốc Duy)• Mộ xuân mạn hứng - 暮春漫興 (Nguyễn Du)• Nhàn tịch - 閒夕 (Bạch Cư Dị)• Thán bạch phát - 歎白髮 (Lư Tượng)• Thôn Nam sơn đái khế - 村南山小憩 (Chu Văn An)• Thượng hoàng tây tuần nam giới khiếp ca kỳ 02 - 上皇西巡南京歌其二 (Lý Bạch)• Ức vương tôn - Hàn thực - 憶王孫-寒食 (Bành Tôn Duật)

Chuyên mục: Phật Giáo