Chú lăng nghiêm kệ và giảng giải toàn tập

  -  

” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>1-Đầu Đề Kinh Lăng Nghiêm Ngt: HT Thiện tại Hoa

Đang xem: Crúc lăng nghiêm giảng giải mp3

” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>2-Bảy Đoạn Hỏi Về Tâm Ngt: HT Thiện tại Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>3-A Nan cầu Phật Dạy Pmùi hương Pháp Tu Hành Lần Hai Ngt: HT Thiện nay Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>4-A Nan Cầu Phật Chỉ Cái Điên Đảo Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>5-A Nan Nghi Nếu Cái Thấy Là Mình Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>6-A Nan Không Hiểu Hỏi Phật Ngt: HT Thiện nay Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>7-Hư Không Từ Crộng Tâm Biến Hiện Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>8-Ông Phụ Lâu Na Hỏi Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>9-Phật Dạy Crộng Tâm Phi Ngũ Uẩn Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>10-A Nan Thuật Lại Ngt: HT Thiện tại Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>11-A Nan Hỏi Phật Trói Cột Ở Chỗ Nào Ngt: HT Thiện nay Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>12-A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông 1 Ngt: HT Thiện tại Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>13-A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông 2Ngt: HT Thiện nay Hoa

” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>14-Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông Ngt: HT Thiện nay Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>15-Phật Dạy Trì Crúc Lăng Nghiêm Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>16-Mười Món Ma về Tbọn họ Ấm-Tưởng Ấm Ngt: HT Thiện Hoa” data-src=”https://tamkyrt.vn/images/file/Mu3U3V0x0QgBADRQ/kinhlangnghiemgianggiai-1.jpg”>17-Mười Món Ma Về Tbọn họ Ấm-Thức Ấm Ngt: HT Thiện tại HoaTôi rât thich bô ghê Thu lăng nghiêm , tuy nghe rât nhiêu lạm tuy thế teo chô hiêu chô ko , xin hoi teo cach gi đê hiêu môt cach sâu săc ko ,,nêu kiêp ni ko đươc hiêu ro mà lại lơi day cua Đưc Nhỏng Lai trong bô ghê nay thi coi nlỗi phi môt kiêp ngươi .Mặc dù tôi la ngươi ko đi chua nhiêu nhưng nghe bô tởm ni tôi phat vai trung phong ngulặng nêu kiêp sau đươc tai sinh lam ngươi đơi đơi kiêp kiêp xin lam đê tư cua Phât , môt đê tư chân ckhô giòn nhât teo thê, nguyên xa bo moi tham sân đê mê, xin Đưc Thê Tôn gia hô mang lại bé sơm găp đươc thiên duim , cam ơn nhưng lại lơi giang thât trạm sâu

*
*
*
*
Chụ Lăng Nghiêm Giảng Giải Mp3 Crúc Lăng Nghiêm Tập Cuối, Mp3 Chú Lăng Nghiêm Tập Cuối 10

Trong kinh Bách Dụ, Phật đã dùng phần nhiều chuyện xưa để thí dụ rõ ràng sự dại khờ mê lầm chung của họ. Nếu họ biết trừ bỏ mê lầm nơi đâu thì Niết Bàn đã thực hiện sinh hoạt kia.