Chú Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn

  -  

Bài viết chia sẻ biện pháp trì Chụ Dược Sư cửa hàng đhình ảnh crộng ngôn theo phương pháp của Thầy Hoàng Quý Sơn.

*

 

1. Công dụng

 

Những ai trở ngại, túng thiếu, vk chồng xuất xắc gây gổ, bị bệnh, bị khiếu nại tụng, cá tính tranh tài rộng thua trận, nghiệp trái nhiều…phải trì crúc này càng nhiều càng xuất sắc. Vì Crúc này giúp họ tất cả công đức, góp bài trừ toàn bộ các khổ của chúng sinh tuyệt bạt trừ toàn bộ những nghiệp cphía.

Những bạn xuất xắc bị sa vào ác đạo giả dụ chí thành hành trì Kinh hay Chụ này thì sẽ tiến hành dẫn dắt trở lại chánh Đạo, hết thảy tkhô giòn tịnh, không xẩy ra đọa lạc vào mặt đường ác.

Tâm chí thành: Nhất quyết tin, nhất quyết làm thì nhất mực 100% đã đạt như mong muốn nguyện. Chuim trì 1-3 năm thì đang cầu được ước thấy.

 

2. Trì chú

Tối tgọi 108 lần hàng ngày, nếu như hoàn toàn có thể sáng sủa 108 lần, tối 108 lần.

 

*

 

3. Hành trì Crúc Dược Sư

 

 

3.1. Tịnh Pháp giới với lập Ba Đàn

 

Tịnh Pháp giới Chân ngôn: Úm! Phạ Nhật ra đà đà đổ một (7-21 lần)Thanh khô Tịnh Chân ngôn: Úm lam xóa ha. (7-21 lần)Pđợi Diệm Khẩu Ba Đàn Chân ngôn: Úm! Hạ Hùm. (7-21 lần)

 

3.2. Nguyện hương

 

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất mọi mười phương

Cúng nhường nhịn ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ lại Đạo

Theo Tự tánh có tác dụng lành

Cùng Pháp giới Chúng sinh

Đồng tròn thành Phật Đạo.

Nếu không trì tụng trước bàn thờ, không đốt nhang thì rất có thể miễn phần này. Đọc phần dưới đây:

Nguyện Hương:

Hương Giới, Hương Huệ với Định Hương

Giải thoát, giải thoát Thấy Biết Hương

Nam mô sáng vào mây đài Thấy Pháp Giới

Cúng dường Vô Thượng Phật mười phương thơm.

 

3.3. Bài tán Phật

 

Ta Bà chình ảnh giới thiệt muốn manh

Vì để giúp đỡ đời, nói Pháp kinh

Bảy Phật Dược Sư khử tội chướng

Mười nhị nguyện to cứu giúp quần sanh

Ba ndở hơi hóa Phật đồng gia hộ

Tám vị Bồ Tát hội chứng lòng thành

Giải kết tiêu tai tăng phúc thọ

Phúc dulặng lợi lạc, sinh sống an lành.

Nam tế bào Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! (3 lần)

 

3.4. Crúc Dược Sư 108 lần

 

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHÂN NGÔN:

Nam tế bào bạc già pphân tử đế, bệ cạnh bên làng, người quen biết lô mê say lưu ly, chưng lặc bà, hắc ra xà dã. Đát tha yết nhiều da, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà domain authority, đát điệt tha. Án! Bệ tiếp giáp thệ, bệ tiếp giáp thệ, bệ cạnh bên xóm tam một yết đế tóa ha.

(Đọc trường đoản cú Nam tế bào Bạc đãi già…đến…tóa ha 108 lần).

Giải kết giải kết giải oan kết

Nghiệp cphía bao đời phần lớn giải hết

Rửa sạch lòng nai lưng, phát tình thực kính

Quỳ trước Phật đài cầu xin giải oan nghiệt

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật!

Tiêu tai tăng tchúng ta Dược Sư Phật!

Tùy trọng tâm tán thành Dược Sư Phật!

Nam tế bào Tiêu Tai Diên Tbọn họ Dược Sư Phật!

(Đọc 3 lần từ bỏ Giải kết…đến …. Dược Sư Phật).

Trong khi, trường vừa lòng thời hạn bức bách bắt buộc triệu tập để gọi crúc được thì có thể niệm danh hiệu Dược Sư cũng có đồng tác dụng: Nam mô Dược Sư Phật! (1080 lần tốt nhiều hơn càng tốt).

 

3.5. Hồi hướng

 

Nguyện rước công đức này

Tiêu trừ nghiệp xưa nay

Tăng trưởng những phúc huệ

Viên thành cnạp năng lượng thánh thiện

Bao nhiêu nghiệp tsi dục

Bao nhiêu nghiệp Sảnh si

Cùng nghiệp thân khẩu ý

Đều khử sạch sẽ không còn

Quyến ở trong đồng An lạc

Oan gia về Niết Bàn

Cùng Pháp giới bọn chúng sinh

Đồng trọn thành Phật Đạo.

Tu theo Pháp môn Dược Sư thì niệm Dược Sư Phật ngày vài ba ndở người đến vài chục ndở người lần không thể không có. Hành trì như thế sau 3 năm đang cầu được ước thấy.

 

4. Cách thắt chỉ ngũ sắc

 

Nếu bao gồm bài toán gì không thể bí quyết cứu vớt giải thì hoàn toàn có thể cần sử dụng chỉ ngũ sắc phát âm tên 12 vị Đại Tướng Dược Xoa và thắt 12 gút. Nhưng trước kia đề xuất trì chụ Dược Sư 108 vươn lên là trong khoảng 7 ngày, sau mới đọc tên và thắt gút. Sau đó hằng ngày cứ đọng phát âm chụ Dược Sư tốt niệm Nam Mô Dược Sư Phật thì sẽ được như ý nguyện.

Mười Hai Đại Tướng Dược Xoa Giúp Phật tuyên ổn dương chỉ ngũ sắc gút thương hiệu tê. Tùy nguyện được viên thành phước thọ mãi khang minh:

Cung Tỳ La Đại Tướng

Phạt Chiết La Đại Tướng

Mê Súy La Đại Tướng

An Để La Đại Tướng

Át Nể La Đại Tướng

San Để La Đại Tướng

Nrộng Đạt La Đại Tướng

Ba Di La Đại Tướng

Ma Hổ La Đại Tướng

Crộng Đạt La Đại Tướng

Chiêu Hổ La Đại Tướng

Tỳ Yết La Đại Tướng

Nguyện cầu cho tất cả ai gọi được bài xích này đang được nhiều tiện ích cùng một thời đồng trọn thành Phật Đạo!