Chú dược sư quán đảnh chơn ngôn

     

Bài viết share bí quyết trì Chú Dược Sư cửa hàng đảnh crộng ngôn theo phương pháp của Thầy Hoàng Quý Sơn.

Bạn đang xem: Chú dược sư quán đảnh chơn ngôn

*

1. Công dụng

Những ai khó khăn, túng thiếu, vợ ck tuyệt gây sự, mắc bệnh, bị kiện tụng, cá tính trổ tài rộng lose, nghiệp trái nhiều…đề xuất trì crúc này càng những càng tốt. Vì Chụ này góp chúng ta tất cả công đức, giúp hủy diệt toàn bộ những khổ của chúng sinc hay bạt trừ tất cả các nghiệp cphía.

Những bạn hay bị sa vào ác đạo giả dụ chí thành hành trì Kinch xuất xắc Chụ này thì sẽ được dẫn dắt trở lại chánh Đạo, hết thảy thanh hao tịnh, không biến thành đọa lạc vào con đường ác.

Tâm chí thành: Nhất quyết tin, cố định có tác dụng thì nhất mực 100% vẫn đạt như ý nguyện. Chulặng trì 1-3 năm thì vẫn cầu được ước thấy.

2. Trì chú

Tối tgọi 108 lần từng ngày, ví như rất có thể sáng sủa 108 lần, về tối 108 lần.

*

3. Hành trì Crúc Dược Sư

3.1. Tịnh Pháp giới với lập Ba Đàn

Tịnh Pháp giới Chân ngôn: Úm! Phạ Nhật ra đà đà đổ một (7-21 lần)Tkhô giòn Tịnh Chân ngôn: Úm lam xóa ha. (7-21 lần)Pchờ Diệm Khẩu Ba Đàn Chân ngôn: Úm! Hạ Hùm. (7-21 lần)

3.2. Nguyện hương

Nguyện rước lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất mọi mười phương

Cúng nhường nhịn ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ Đạo

Theo Tự tánh làm cho lành

Cùng Pháp giới Chúng sinh

Đồng tròn thành Phật Đạo.

Nếu ko trì tụng trước bàn thờ cúng, ko đốt nhang thì rất có thể miễn phần này. Đọc phần dưới đây:

Nguyện Hương:

Hương Giới, Hương Huệ và Định Hương

Giải bay, giải bay Thấy Biết Hương

Nam tế bào sáng trong mây đài Thấy Pháp Giới

Cúng nhịn nhường Vô Thượng Phật mười phương.

Xem thêm: Chứng Nhân Chứng Giê-Hô-Va, Jehovah'S Witnesses—Official Website: Jw

3.3. Bài tán Phật

Ta Bà chình họa giới thật mong muốn manh

Vì sẽ giúp đỡ đời, nói Pháp kinh

Bảy Phật Dược Sư khử tội chướng

Mười nhị nguyện mập cứu vãn quần sanh

Ba nlẩn thẩn hóa Phật đồng gia hộ

Tám vị Bồ Tát hội chứng lòng thành

Giải kết tiêu tai tăng phúc thọ

Phúc duyên lợi lạc, sống mạnh khỏe.

Nam tế bào Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! (3 lần)

3.4. Chú Dược Sư 108 lần

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHÂN NGÔN:

Nam mô bạc già pphân tử đế, bệ sát thôn, người quen biết lô đam mê lưu lại ly, bác lặc bà, hắc ra xà dã. Đát tha yết đa da, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà domain authority, đát điệt tha. Án! Bệ sát thệ, bệ liền kề thệ, bệ gần kề xã tam một yết đế tóa ha.

(Đọc trường đoản cú Nam mô Bội Bạc già…đến…tóa ha 108 lần).

Giải kết giải kết giải oan kết

Nghiệp chướng bao đời đông đảo giải hết

Rửa sạch sẽ lòng nai lưng, phát thành tâm kính

Quỳ trước Phật đài van nài tẩy oan nghiệt

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật!

Tiêu tai tăng thọ Dược Sư Phật!

Tùy trung khu bằng lòng Dược Sư Phật!

Nam tế bào Tiêu Tai Diên Tchúng ta Dược Sư Phật!

(Đọc 3 lần tự Giải kết…mang lại …. Dược Sư Phật).

Hình như, trường phù hợp thời hạn bức bách quan trọng tập trung để hiểu crúc được thì có thể niệm danh hiệu Dược Sư cũng đều có đồng tác dụng: Nam tế bào Dược Sư Phật! (1080 lần xuất xắc nhiều hơn nữa càng tốt).

3.5. Hồi hướng

Nguyện mang công đức này

Tiêu trừ nghiệp xưa nay

Tăng trưởng các phúc huệ

Viên thành căn uống thánh thiện

Bao nhiêu nghiệp tsay đắm dục

Bao nhiêu nghiệp Sảnh si

Cùng nghiệp thân khẩu ý

Đều diệt sạch mát ko còn

Quyến thuộc đồng An lạc

Oan gia về Niết Bàn

Cùng Pháp giới chúng sinh

Đồng trọn thành Phật Đạo.

Tu theo Pháp môn Dược Sư thì niệm Dược Sư Phật ngày vài ba ndại mang lại vài ba chục ndở người lần luôn luôn phải có. Hành trì như thế sau 3 năm vẫn cầu được ước thấy.

Xem thêm: Top Những Câu Chuyện Tâm Linh Có Thật, Chuyện Tâm Linh Huyền Bí, Chưa Có Lời Giải Đáp

4. Cách thắt chỉ ngũ sắc

Nếu có việc gì không còn bí quyết cứu vãn giải thì có thể sử dụng chỉ ngũ nhan sắc gọi thương hiệu 12 vị Đại Tướng Dược Xoa với thắt 12 gút. Nhưng trước đó đề nghị trì chú Dược Sư 108 đổi mới trong khoảng 7 ngày, sau new gọi thương hiệu với thắt gút ít. Sau kia mỗi ngày cứ phát âm chú Dược Sư giỏi niệm Nam Mô Dược Sư Phật thì sẽ được như ý nguyện.

Mười Hai Đại Tướng Dược Xoa Giúp Phật tuyên ổn dương chỉ ngũ nhan sắc gút thương hiệu cơ. Tùy nguyện được viên thành phước tbọn họ mãi khang minh:

Cung Tỳ La Đại Tướng

Pphân tử Chiết La Đại Tướng

Mê Súy La Đại Tướng

An Để La Đại Tướng

Át Nể La Đại Tướng

San Để La Đại Tướng

Nrộng Đạt La Đại Tướng

Ba Di La Đại Tướng

Ma Hổ La Đại Tướng

Chơn Đạt La Đại Tướng

Chiêu Hổ La Đại Tướng

Tỳ Yết La Đại Tướng

Nguyện cầu mang lại toàn bộ ai gọi được bài xích này đã được không ít lợi ích cùng 1 thời đồng trọn thành Phật Đạo!


Chuyên mục: Phật Giáo