Chú Đại Bi Phiên Âm Tiếng Phạn

  -  

Chú là phần nhiều tự ngữ không tồn tại nghĩa, đề nghị hầu hết ai thông dịch chụ thì đi lầm mặt đường. Crúc là 1 trong dạng ngữ âm Dharani, chỉ gồm âm, rất nhiều âm ấy lúc đọc, Khi trì có thể khử không còn vọng tưởng, thân trung khu an lạc, tkhô hanh tịnh, bao gồm câu chụ dành cho gần như bậc khác nhau, góp dẹp trừ các cphía pnhân hậu não, từ sơ địa tiến nhanh thập địa. nên khi trì chú, nương theo ngữ âm mà khử vọng tưởng, thì được công dụng rất cao. Nay bản thân thấy chụ đại bi nguyên âm giờ Phạn gồm công suất như vậy, đề nghị phạt trung tâm phiên âm lịch sự việt văn, mà lại vẫn đọc đúng âm tiếng phạn.

Bạn đang xem: Chú đại bi phiên âm tiếng phạn

*
Ngữ âm dharani có công suất rất to lớn mang đến tác động tâm lý nhỏ tín đồ cùng chúng sinh. Những trường đoản cú ngữ, khẩu ca thường thì mỗi ngày nhưng mà phần đông người tiêu dùng hầu hết là ngữ âm dharani hết đấy. Từ ngữ thô kệch, cực nhọc nghe…thì tạo nên chổ chính giữa con bạn shối hận, đáng ghét. Từ ngữ duyên dáng, êm tai…thì tạo cho trọng tâm nhỏ tín đồ hấp dẫn, yêu thích mê. Từ ngữ trẻ trung và tràn đầy năng lượng, làm trung khu bé người khởi lên ttinh ranh đấu…Nhỏng các trang bị âm nhạc xuất xắc, làm cho vai trung phong nhỏ fan mê man mê. Đức Phật từng dạy dỗ, những người tu hành tránh việc chìm đắm vào âm nhạc, ko nghe ngôn luận trần thế, tránh chúng nlỗi rời hố độc, vị tất cả bọn chúng phần đa là ngữ âm khiến cho chổ chính giữa tín đồ mê loàn. người đọc được ngữ âm dharani, thì rất có thể tránh được các mê mẩn mê cho doanh nghiệp với cho tất cả những người.

Dưới đây là phiên bản Crúc Đại Bi Tiếng Phạn:


नीलकण्ठ धारनीNīlakaṇṭha Dhāranī (Ni-la-căn-tha, Đà-ra-ni).नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वरायnamo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya (Na-mô, Rát-na, tra-da-da. Na-mô, A-ri-domain authority, A-va-lô-ki-tét-soa-ra-da).बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकायbodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya (Bô-đi-sát-toa-domain authority, Ma-ha-sát-toa-da, Ma-ha Ka-ru-ni-ka-da).ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वा इमम्oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam (Om, Sa-rơ-va, Ra-ba-dê, Su-đa-na-đa-si-domain authority, Na-mô, Kờ-rít-toa, I-môm).आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि।āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi. (A-ri-da-va-lô-ki-tét-soa-ra, Ram-đơ-va. Na-tế bào, Na-ra-kin-đi).ह्रिह् महावधसम सर्व अथदु शुभुं अजेयं।hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ. (I-hê-ri, Ma-ha, Va-đa-sơ-mê, Sa-rơ-va, A-tha-đu, Su-bam, A-dê-đam).सर्व सत्य नम वस्त्य नमो वाक मार्ग दातुह्। sarva sattva nama, vastya namo vāka, mārga dātuh. (Sa-rơ-va, sát-toa, Na-mô, Va-sát-toa, Na-mô, va-ga, Ma-va-đu-đu).तद्यथा ॐ अवलोकि लोचते करते ए ह्रिह्tadyathā oṃ avaloki locate karate, e hrih (Ta-đi-da-tha: Om, A-va-lô-ki, Lô-ka-tê, Ka-ra-cơ, I-hê-ri).महाबोधिसत्त्व। सर्व सर्व मल मल महिम हृदयम्mahābodhisattva. sarva sarva, mala mala, mahima hṛdayam, (Ma-ha-bô-đi-sát-toa, Sa-rơ-va, Sa-rơ-va, Ma-la, Ma-la, Ma-hi-ma-hi- đa-dam).कुरु कुरु कर्मुं धुरु धुरु विजयते महाविजयतेkuru kuru karmuṃ, dhuru dhuru vijayate mahāvijayate, (Ku-ru, Ku-ru, Ka-rơ-mâm, Đu-ru, Đu-ru, Va-cha-da-tê, Ma-ha-va-cha-da-tê).धर धर धिरीनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेलेdhara dhara dhirīniśvarāya, cala cala, mama vamāra muktele, (Đa-ra, Đa-ra, Đi-ri-ni, Sóa-va-rà-da, Cha-la, Cha-la, Ma-ma, va-ma-ra, Mục-kơ-tê-lê).एहि एहि शिन शिन आरषं प्रचलि विष विषं प्राशय |ehi ehi, śimãng cầu śina, āraṣaṃ pracali viṣa viṣaṃ prāśaya. (Ê-hi, Ê-hi, Sín-mãng cầu, Sín-mãng cầu, A-ra-si-âm, Pra-cha-li, Va-sá, Va-snóng, Pra-sá-da).हुरु हुरु मर हुलु हुलु ह्रिह्huru huru mara hulu hulu hrih (Hu-ru, Hu-ru, Mà-ra, Hu-lu, Hu-lu, Hờ-ri).सर सर सिरि सिरि सुरु सुरु बोधिय बोधियsara sara siri siri suru suru bodhiya bodhiya (Sa-ra, Sa-ra, Sì-ri, Sì-ri, Su-ru, Su-ru, Bồ-đi-da, Bồ-đi-da).

Xem thêm: Những Câu Nói Của Đức Phật Về Cuộc Sống Và Đạo Làm Người, 25 Câu Trích Dẫn Giáo Lý Của Đức Phật

बोधय बोधय । मैत्रिय नारकिन्दिbodhaya bodhaya. maitriya nārakindi (Bô-đà-da, Bô-đà-domain authority, Mai-tri-domain authority, Na-ra-kin-đi).धर्षिनिन भयमान स्वाहा सिद्धाय स्वाहाdharṣinimãng cầu bhayamāna svāhā siddhāya svāhā (Đa-ri-si-ni-mãng cầu, ba-da-ma-na, Soa-ha, Si-đi-da-ha, Soa-ha).महासिद्धाय् स्वाहा सिद्धयोगेश्वराय स्वाहाmahāsiddhāya svāhā siddhayogeśvarāya svāhā (Ma-ha-si-đi-da-ha, Soa-ha, Sích-đà-dô-giê, Sóa-rà-domain authority, Soa-ha).नरकिन्दि स्वाहा मारणर स्वाहाnarakindi svāhā māraṇara svāhā (Na-ra-kin-đi, Soa-ha, Mà-ra-na-ra, Soa-ha).शिर संह मुखाय स्वाहा सर्व महा असिद्धाय स्वाहाśira saṃha mukhāya svāhā sarva mahā asiddhāya svāhā (Sí-ra-sâm, À-mục-khà-da, Soa-ha, Sa-rơ-va, Ma-ha-a-sích-đà-da, Soa-ha).चक्र असिद्धाय स्वाहा पद्म हस्त्राय स्वाहाcakra asiddhāya svāhā padma kastāya svāhā (Chắc-kờ-ra, A-sích-đà-da, Soa-ha, Pát-ma-kát-sơ-tà-da, Soa-ha).नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खराय स्वाहाnārakindi vagaraya svāhā mavari śankharāya svāhā (Na-ra-kin-đi, Va-ga-rà-domain authority, Soa-ha, Ma-va-ri, Sấn-kơ-rà-domain authority, Soa-ha.).नमः रत्नत्रयाय नमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहाnamah ratnatrayāya namo āryavalokiteśvarāya svāhā (Na-ma, Rát-na, Tra-dà-da, Na-mô, À-ri-dà-va-lô-ki-tét-soa-ra-da, Soa-ha).ॐ सिधयन्तु मन्त्र पदाय स्वाहाoṃ sidhayantu mantra padāya svāhā (Om, Si-đi-dăn-tu, Man-tờ-ra, Pát-đà-domain authority, Soa-ha.).

Crúc Đại Bi Tiếng Phạn (phiên âm Việt):

Na mô rát na tra domain authority domain authority. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da, bô đi tiếp giáp toa domain authority, ma ha giáp toa domain authority, ma ha ka ru ni ka domain authority. Ôm, sa va, ra cha da, su nhiều mãng cầu nhiều siê. Na más, kri toa, i mam, a ria va lô ki tê soa ram, nhiều va. Na tế bào na ra kin đi, ha ra dê, ma ha va nhiều sa mê. Sa va, a tha đu, su bam, a jê dam, sa va cạnh bên toa, na ma va tiếp giáp toa. Na mô va ga, ma va đu đu.

Ta đia tha: Ôm, a va lô kê, lô ka kia, ka ra kia, ê hi rê, ma ha bô đi cạnh bên toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê, ma hi rê nhiều dam, ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da cơ, ma ha vi ja da tê, nhiều ra đa ra, đi ri ni, soa ra domain authority, phụ thân la thân phụ la, ma ma, va ma ra, múc cơ lê, ê hê ê hê, chin đa chin nhiều, a ra sam, pra phụ vương li, va sa va sam, pra sa da, hu ru hu ru, ma ra, hu ru hu ru hi ri, sa ra sa ra, say đắm ri mê mệt ri, su ru su ru, bô đi da, bô đi domain authority, bô nhiều da, bô nhiều domain authority, mai tri da, na ra kin đi. Đa đắm đuối ni mãng cầu, page authority da ma mãng cầu, soa ha. Sít nhiều domain authority, soa ha. Ma ha sít nhiều domain authority, soa ha. Sít đa dô gê, soa ra da, soa ha. Na ra kin đi, soa ha. Ma ra na ra, soa ha. Si ra sam, a mu kha da, soa ha. Sa va, ma ha a sít đa domain authority, soa ha. Chác ra, a sít nhiều domain authority, soa ha. Pát ma kás ta da, soa ha. Na ra kin đi, va ga ra da, soa ha. Ma va ri, san kha ra domain authority, soa ha.

Na tế bào rát mãng cầu tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da, soa ha. Ôm, sít dan tu, man tra, pa nhiều domain authority, soa ha.

Quang Đăng phiên âm


Comments

*
Duongtin says


Mình hiểu mà lại không dễ trực thuộc bởi phiên âm Hán – Việt, cơ mà phát âm cũng thích cùng thấy linch ứng rộng âm Hán – Việt.


*
tkhô cứng says


*
minh son says


Mọi người đọc cầm cố như vậy này coi sao nhé. Nam Mô A Di Đà Phật.Nam mo ratna tra jaja..nam giới mo aria tramãng cầu..sagara vero phụ vương na…Buharat ja ya..tagathaya…arahate….sam ya sam..buhdomain authority ya…nam giới mo sawatar terbe..arahaterbe…sam ya sam..buhde be…phái mạnh mo avalokite..soraya.. buhdy satsvaya…maha satsvaiya…maha karunikai ya…ta gatha..om da ra domain authority ra…di ri di ri…du ru du ru…itiwe..itichale chale..purachare…purachale..kusume…kusuma…wa re…ili mili chiti schavlam…apatnanha soha.


*
Thao says


B ơi mình cũng tụng bài xích này. Có đúng là chú đại bi k ạ. Lên mạng tìm kiếm cơ mà thấy có không ít bài khác nhau thấy hoang mang lo lắng quá


*
minc son says


Xin quý Sư với anh chị giải thích giúp Sơn: Lời của Chú Đại bi tiếng Phạn phiên âm giờ Việt tất cả 84 câu (449 tuyệt 454 chữ) lại khôn cùng khác với lời bài xích hát Chụ Đại bi (21 trì) tương tự như nlỗi lời của anh Minh Sơn


Cái các bạn Minh Sơn đã up ko buộc phải là Crúc Đại Bi mà là Quán Âm Thập Nhất Diện Thần Chú nhưng số đông ng vẫn xuất xắc nhầm là Crúc Đại Bi.

Xem thêm: Chùa Quán Sứ Hà Nội 29 - Chùa Quán Sứ Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 29


Tụng chú là một trong những phương thức Thiền lành, Tức là xả vứt dòng quan tâm đến nhớ tưởng của Vọng Tưởng mà tìm cầu an lạc địa điểm Chân Tâm. Nên tụng chú chớ ráng đọc câu chú nói gì, chỉ việc tình thật. Vì chú không thể phát âm nên những lúc trí chổ chính giữa tụng chú, bạn tụng do thiết yếu phát âm câu crúc đề xuất chổ chính giữa Lúc tụng không khởi vọng tưởng tức thời được an lạc. Đó là ý nghĩa của Mật Chú.


Trả lời Hủy

E-Mail của bạn sẽ không được hiển thị công khai minh bạch. Các ngôi trường đề nghị được lưu lại *