CHÚ ĐẠI BI GIẢNG GIẢI

  -  

Hòa thượng Tuyên ổn giảng giải Crúc Đại Bi có lẽ rằng vì dương thế đang ở sâu vào thời Mạt pháp: Lúc pháp nhược ma cường, ma quỷ hung thần lộng hành mọi vùng. Trước Ngài chưa có ai từng giảng về Crúc Đại Bi cùng cũng chính vì một điều vô cùng đơn giản: Ngài đó là hòa mình của đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Hòa Thượng Tuyên ổn Hóa giảng giải crúc Đại BiChụ Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

1. Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ da/ 2. Nam mô a rị da/ 3. Bà lô yết đế thước bát ra da/ 4. Bồ đề tát đỏa bà da/ 5. Ma ha tát đỏa bà da/ 6. Ma ha mũ chào mào ni ca da/ 7. Án/ 8. Tát bàn ra phạt duệ/ 9. Số đát na đát tỏa/ 10. Nam tế bào vớ loài kiến lật đỏa y mông a lị da/ 11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà/

12. Nam tế bào mãng cầu ra cẩn trì/ 13. Hê rị ma ha bàn đà sa mế/ 14. Tát bà a tha đậu du bằng/ 15. A thệ dựng/ 16. Tát bà tát đá, na ma bà tát nhiều, na ma bà già/ 17. Ma phạt thị đậu/ 18. Đát điệt tha, án/ 19. A bà lô hê/ 20. Lô ca đế/ 21. Ca ra đế/ 22.

Di hê rị/ 23. Ma ha ý trung nhân đế tát đỏa/ 24. Tát bà tát bà/ 25. Ma ra ma ra/ 26. Ha hê ma hê, rị đà dựng/ 27. Cu lô cu lô yết mông/ 28. Độ lô độ lô phạt già ra đế/ 29. Ma ha pphân tử già ra đế/ 30. Đà la đà la/ 31. Địa rị ni/ 32. Thất phật ra da/ 33. Giá ra giá ra/ 34. Ma ma phạt ma ma/ 35. Mục đế lệ/ 36. Y hê di hê/ 37. Thất mãng cầu thất na38. A ra sam phật ra xá lợi/ 39. Phạt sa phạt sam/ 40. Phật ra xá da/

*

41. Hô lô hô lô ma ra/ 42. Hô lô hô lô hê rị/ 43. Ta ra ta ra/ 44. Tất lỵ vớ lỵ/ 45. Tô rô tô rô/ 46. Bồ đề dạ – ý trung nhân đề dạ/ 47. Bồ đà dạ – ý trung nhân đà dạ/ 48. Di đế rị dạ/ 49. Na ra cẩn trì/ 50. Địa lỵ Fe ni na/ 51. Ba dạ ma na/ 52. Ta bà ha/ 53. Tất đà da/ 54. Ta bà ha/ 55. Ma ha vớ đà dạ/ 56. Ta bà ha/ 57. Tất đà du nghệ/ 58. Thất bàn ra dạ/ 59. Ta bà ha/  60.Na ra cẩn trì/ 61. Ta bà ha/ 62. Ma ra mãng cầu ra/ 63. Ta bà ha/

64. Tất ra tăng a mục khế da/ 65. Ta bà ha/ 66. Ta bà ma ha a tất đà dạ/ 67. Ta bà ha/ 68. Giả mèo ra a tất đà dạ/ 69. Ta bà ha/ 70. Ba đà ma yết vớ đà dạ/ 71. Ta bà ha/ 72. Na ra cẩn trì bàn đà ra da/ 73. Ta bà ha/ 74. Ma bà lợi chiến hạ yết ra dạ/ 75. Ta bà ha/ 76. Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ da/ 77. Nam tế bào a lị da/ 78. Bà lô kiết đế/ 79. Thước bàn ra dạ/ 80. Ta bà ha/ 81. Án vớ điện đô/ 82. Mạn đà ra/ 83. Bạt đà dạ/ 84. Ta bà ha

Hòa Thượng Tuim Hóa giảng giải Crúc Đại Bi

Kệ tụng

Thủ nhãn thông thiên đại tổng trì.

Bạn đang xem: Chú đại bi giảng giải

Chấn động tam thiên nhân loại thì.

Hữu duim vô duim hàm nức hiếp hóa.

Từ bi phổ độ Diêm phù đề

Từ trước tới lúc này, nhiều người đang giảng rộng lớn về Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, cơ mà chưa có vị làm sao giảng giải chụ Đại Bi. Thực vậy, cực kỳ cực nhọc giảng giải về chụ Đại Bi. Vì khiếp văn thần chú này trực thuộc vào hệ mật ngôn chân ngữ. Nay để giảng giải về thần chụ này, trước tiên tôi xin đưa ra một bài xích kệ nhằm tmáu minch cho chân thành và ý nghĩa của thần chú:

Đại bi đại crúc thông thiên địa

Nhất bách duy nhất thiên thập vương vãi hoan

Đại từ bỏ đại bi năng khử bệnh

Nghiệt kính tốt nhất chiếu biến chuyển cao huyền.

Nghĩa là:

Thần crúc Đại bi bao gồm công suất thông cả thiên con đường, thấu cả âm phủ. Người nào thường xuyên trì niệm chú này từng ngày 108 biến chuyển, niệm ndại dột ngày như vậy thì có thể khiến cho Thập điện Minch vương hoan tin vui. Năng lực Từ cùng Bi của thần chú hoàn toàn có thể trị lành tất cả các tật bệnh cùng làm cho đài gương chiếu tội sáng ngời ngời.

Đại bi đại crúc thông thiên địa

lúc khách hàng niệm thần chú này thì ttách khu đất đều chấn hễ, cả pháp giới đưa rung. Trên thông cả cõi trời, bên dưới thấu mọi cả các cõi giới âm phủ. Khắp cả đông đảo pháp giới ttránh fan đầy đủ thông cảm cùng tâng bốc công đức.

Nhất bách tuyệt nhất thiên thập vương hoan

Nếu khách hàng niệm thần chú này hằng ngày 108 vươn lên là, niệm nngây ngô ngày điều này, tức là vào thời gian 3 năm. Niệm thần chụ này tiếp tục trong 3 năm ko cách trở, không loại bỏ một ngày, bất luận khách hàng bao gồm bận bịu như thế nào thì cũng luôn ghi nhớ niệm, thì hoàn toàn có thể để cho mười vị vua quản lý các bước nghỉ ngơi vùng âm phủ cũng cần hoan hỷ. có nghĩa là từ vua Diêm La quản lý điện trang bị 10, cùng toàn bộ các phổ biến sinc hiện nay đang bị tội báo sống vào 10 âm phủ ấy mọi được vui tươi.

Đại từ bỏ đại bi năng khử bệnh

Năng lực Từ cùng Bi của thần crúc này có thể chữa lành toàn bộ phần đông bị bệnh. Vì sao Hotline là chú Đại Bi? Là vì: “Bi năng bạt khổ”. Nghĩa là Bi có công năng khiến cho phần đông khổ nàn của chúng sinh được tiêu trừ. Còn “Từ năng dữ lạc”. Lòng Từ thường đem lại nụ cười cho cái đó sinh. Vì thần crúc này kỹ năng giảm khổ ban vui mang đến đa số bọn chúng sinc nên được gọi là Chú Đại Bi. Chủ yếu ớt duy nhất là công suất chữa trị lành phần đông bệnh tật. Bất luận khách hàng bị bệnh gì, nếu như quý vị trì niệm Crúc Đại Bi, thì rất nhiều căn bệnh khổ phần nhiều được tiêu trừ.

Xem thêm: Nghi Thức Tụng Niệm

Có tín đồ đang thắc mắc: “Tôi sẽ niệm Crúc Đại Bi rồi, tại vì sao không lành bệnh bệnh?” Quý vị chưa thôi căn bệnh là do quý vị chưa vận tận tình thành trong lúc trì niệm. Với lòng chí thành, chắc chắn là quý vị sẽ có được sự chạm màn hình Lúc niệm crúc.

Nghiệt kính tốt nhất chiếu thay đổi cao huyền

Khi quý vị trì niệm hằng ngày 108 trở thành chú Đại Bi, niệm trong 1000 ngày như vậy thì Thập điện Minch Vương vui vẻ và tất cả các mắc bệnh gần như được tiêu trừ. Trong suốt 1000 ngày, tức 3 năm này, khách hàng đang thành công được tương đối nhiều công đức rồi. Bởi vì vào 3 năm này, hằng ngày khách hàng phần lớn gia trọng điểm trì tụng thần crúc phải không có ĐK để chế tạo thiểm sâu nhân. Quý vị ko uống rượu, không ăn uống làm thịt, ko nạp năng lượng ngũ vị tân.

Trong địa ngục tất cả một đài gương báo tội gọi là “nghiệt kính đài”, nếu quý khách tạo một nghiệp ác làm sao thì nghiệp ấy sẽ hiện rõ trong đài gương cơ. Cũng y như hình ảnh đang hiện ra trên màn ảnh xi nê vậy. Ví như một tín đồ, đời này gây tội gần kề nhân, thì trong gương báo tội đang chỉ ra chình ảnh bạn ấy đang làm thịt fan.

Nếu bạn ấy gây nghiệp trộm cắp thì vào gương sẽ hiện tại hình fan ấy sẽ đi trộm cắp. Nếu người ấy khiến nghiệp đốt phá nhà cửa bạn không giống thì vào gương sẽ chỉ ra ví dụ hành động đốt công ty ấy. Còn trường hợp khách hàng không khiến tạo thâm nho gì cả thì sao? Thì chẳng tất cả gì hiện ra trong kính đó cả.

*

Vậy cần, trường hợp quý vị trì tụng thần Crúc Đại Bi vào 3 năm thì lúc gương nghiệp soi chiếu cho, tội báo của quý vị sẽ được tẩy sạch mát. Nơi âm ti ấy đang treo lên một tnóng bảng ghi rằng: “Người này đã từng trì tụng Chụ Đại Bi, tội báo của bạn này phần đa đã làm được hóa giải toàn bộ.”

Tất cả các vị quỷ thần trong âm phủ phần nhiều cúi đầu lễ bái sùng kính tín đồ trì chú nàhệt như lễ bái cung kính chư Phật trong bố đời thừa khứ, bây chừ, vị lai vậy. Đồng thời các vị quỷ thần ấy vẫn phù trợ bạn trì crúc cũng giống như họ thường xuyên hầu cận chỏng Phật vậy, và những vị quỷ thần hồ hết thông tin lẫn nhau biết là không nên quấy phá người trì chụ này. Thần lực của chú ấy Đại Bi thiệt là thiết yếu nghĩ về bàn.

Hòa thượng Tuim giảng giải Chú Đại Bi: 1. Nam tế bào hắc ra đát na đá ra dạ da

Mỗi ngày chúng ta vẫn hay tụng Nam tế bào A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Nhưng khách hàng bao gồm biết Nam tế bào Tức là gì không? Chắc là siêu không nhiều người biết được. Cách đây vài ba năm, có lần tôi đang đặt vấn đề này trong một pháp hội dẫu vậy không một người như thế nào giành được câu vấn đáp hoàn hảo cả.Nam mô, phiên âm chữ Na ma tự giờ Phạn. Trung Quốc dịch là “Quy y”; Cũng dịch là “Quy mạng kính đầu”. Có nghĩa là:

“Con xin lấy toàn bộ sinch mạng của con về nương tựa vào chỏng Phật”. Cái bạn dạng bửa của chính mình không thể nữa. Mà bé xin dưng đầy đủ thân mạng mình lên chư Phật. Nếu chư Phật mang đến bé sống thì bé sống; Bảo bé chết thì con bị tiêu diệt. Con hoàn toàn tin vào chỏng Phật. Đó Điện thoại tư vấn là “Quy mạng”. Còn “Kính đầu” Có nghĩa là rất là kính cẩn cùng phụ thuộc vào đức Phật. Đó là ý nghĩa của Nam mô. Còn “Quy y” tức là lấy hết thân với tâm của chính bản thân mình, mang hết cả mạng sống của bản thân mình trsống về dựa dẫm vào đức Phật.

Nói bao quát. Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ domain authority có nghĩa là “Xin quy y Tam Bảo vô bờ vô tận trong khắp mười phương”. Đó chính là bạn dạng thể của Bồ tát Quán Thế Âm. Quí vị đề nghị khởi chổ chính giữa Từ Bi mà trì niệm.

Giảng giải crúc Đại Bi: Tam Bảo

Mặc mặc dù chính là bản thể của Bồ – tát Quán Thế Âm, tuy nhiên cũng có nghĩa là quy y cùng với cục bộ clỗi Phật vào mười phương, trong cả cả tía đời: Quá khứ, hiện giờ,vị lai. khi quí vị trì niệm thần chú này. Không hầu hết chỉ cảnh báo mình quy y với Tam Bảo thường xuyên trụ trong mọi mười phương thơm vô hạn rất nhiều nhưng còn làm toàn bộ đầy đủ loại hữu tình lúc nghe đến được thần chú này cũng đều trở lại quy y, kính lễ mười phương tía đời thường trụ Tam Bảo.

Quý vị có biết Tam bảo là gì không? Đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Quý vị cần hiểu rõ rằng, bên trên trần thế này Phật bảo là cừ khôi độc nhất vô nhị. Cũng gắng, Pháp bảo với Tăng bảo là vấn đề hùng vĩ và quý giá tuyệt nhất. Không gần như cao thâm nghỉ ngơi trần gian mà hơn nữa cao niên so với phần nhiều chình ảnh giới xuất trần thế, cho đến đối với cõi ttách phi tưởng phi phi tưởng nữa. Không còn tồn tại gì cao siêu rộng Tam bảo trong Phật pháp nữa.

Trong mười pháp giới thì chình ảnh giới Phật là tối đa. Thế buộc phải họ cần phải cung kính quy ngưỡng với tín tchúng ta vị trí Tam bảo cao cả, phạt khởi tín trung ương vững chắc và kiên cố và rạm sâu, ko một mảy may nghi ngờ. Có người đang hỏi: Quy y Tam bảo đang có ích ích gì?

Giảng giải chú Đại Bi: Lợi ích Quy y

Tối tgọi độc nhất là lúc quý vị quy y Phật rồi thì đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp không còn đọa vào âm ti nữa; Khi quý vị quy y Pháp rồi thì đời đời kiếp kiếp không còn đọa vào sản phẩm ngạ quỷ (quỷ đói) nữa; khi quý khách quy y Tăng rồi thì quývị không thể bị đọa làm cho loại súc sinh nữa. Đây là những đạo lý căn uống phiên bản của vấn đề quy y Tam bảo.

Nhưng Khi sẽ quy y rồi, quý khách cần từ nguyện và tinc tấn thực hành thực tế những Việc lành, tương xứng cùng với lời dạy dỗ của đức Phật thì mới xứng danh điện thoại tư vấn là quy y. Nếu khách hàng vẫn còn đó giữ nguyên những tập khí Cách nay đã lâu nhỏng tiếp giáp sinh, trộm cắp, tà hạnh dâm dục, giả dối, nghiện tại ngập cùng làm cho những điều mình đang có nhu cầu muốn nhằm vừa lòng ngũ dục thì quý vị chẳng thể làm sao tách khỏi đọa vào 3 đường ác (ngạ quỷ, âm ti, súc sinh). Bngơi nghỉ vì trong Phật pháp không có sự nhân nhượng.

Quý vị quan yếu nói: “Tôi vẫn quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, phải tôi sẽ không còn khi nào bị đọa vào âm ti, ngạ quỷ, súc sanh nữa. Vậy yêu cầu tôi gồm quyền làm điều gì tôi muốn…” Quý vị đề xuất đổi khác, đưa hóa số đông tập khí xấu của mình cùng tích cực và lành mạnh thực hành thực tế hầu như việc thiện nay, ngừng khoát không khi nào làm cho các Việc ác nữa. Nếu khách hàng còn liên tiếp làm đều câu hỏi xấu ác, thì quý khách sẽ bị đọa tức thì vào âm phủ. Đạo Phật không y như nước ngoài đạo. Họ tulặng cha rằng:

*

“Quan trọng độc nhất vô nhị là lòng tin. Nếu gồm tinh thần thì dù có thao tác ác, cũng rất có thể vào được thiên đường. Còn ngược trở lại, ví như ai thiếu tín nhiệm, dù có vậy mức độ làm việc phúc đức, thì cũng biến thành lâm vào hoàn cảnh hỏa ngục”. Nếu khách hàng tin vào đức Phật mà lại vẫn tạo nên những nghiệp ác thì nhất định khách hàng sẽ ảnh hưởng đọa vào địa ngục. Dù quý vị không tin tưởng vào đức Phật, nhưng vẫn thay mức độ thao tác làm việc phước thiện nay thì khách hàng vẫn được lên thiên đàng. Phật pháp không khi nào thú vị bé fan bằng cách nói:

“Nếu quý vị tin vào đức Phật, thì đa số điều sẽ được may mắn.” Ngược lại, giả dụ quý vị tin vào đức Phật nhưng vẫn không Chịu đựng tự vứt những việc ác thì quý khách vẫn nên bị đọa vào âm ti. “Được rồi”. Quý vị lại thắc mắc: “Nếu sẽ tin Phật rồi nhưng cũng đọa vào địa ngục nlỗi không tin, thì tại vì sao buộc phải quy y Tam bảo?” Chân chính quy y Tam bảo tức là buộc phải tự quăng quật việc ác, trở lại con đường thiện, sửa thay đổi hầu hết tội vạ.

Nhỏng một tín đồ được khai sinc lại với thương hiệu new, từ trên đây chỉ làm cho đơn thuần hầu hết vấn đề lành. Không làm đông đảo vấn đề xấu ác nữa. Nhỏng cầm cố new dành được lợi ích thực tế. Chính vì chưng vậy mà câu chú: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da gồm nghĩa là: “Quy y Tam bảo cực kỳ rất nhiều trong khắp mười phương”. khi khách hàng trì niệm crúc này, cũng có thể góp tiêu trừ được rất nhiều ách nàn mang đến quývị.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đánh Chuông Trống Bát Nhã, Nghi Lễ Hằng Ngày

Giảng giải chụ Đại Bi: Niệm chú yêu cầu bền lâu

Lúc chạm mặt tai cphía, quý khách xuất xắc thường xuyên trì niệm: Nam mô hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ da thì tai chướng ấy ngay tức thì được tiêu trừ. Tai nạn mập sẽ biến thành tai nạn đáng tiếc nhỏ, và giả dụ gặp gỡ tai nạn thương tâm nhỏ tuổi thì cũng trở thành được tiêu sạch mát. Chụ này được Điện thoại tư vấn là “Tiêu tai pháp”, là một trong những trong năm bộ chú hộ ma. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da cũng còn gọi là “Tăng ích pháp”.

Nghĩa là trường đoản cú trước đến thời điểm này khách hàng đã từng có lần gieo tdragon nhiều thiện căn, với vẫn thường trì tụng chú này, thì thiện tại căn uống của khách hàng đang vững mạnh thêm cấp nhiều lần, lợi lạc không kể xiết. Nên chú này được Call là “Tăng ích pháp”. Quývị hoàn toàn có thể niệm toàn bộ crúc Đại Bi, hoặc chỉ cần niệm câu chụ trước tiên này thôi: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ domain authority là “Thành tựu pháp”, bất luận khách hàng mong mỏi điều gì, thì sngơi nghỉ nguyện ssinh sống cầu của quý vị đầy đủ được thắng lợi may mắn ý muốn.

Nếu quý vị không có đàn ông mà ao ước cầu sinc đàn ông, giỏi niệm Nam tế bào hắc ra đát na đá ra dạ da đang sinc được nam nhi. Nhưng khách hàng phải trì niệm với trọng điểm trí thành, chưa hẳn chỉ niệm một hai ngày rồi thôI, mà đề nghị niệm thường xuyên ít nhất là trong cha năm. Nếu khách hàng không tồn tại được chúng ta giỏi, mà mong mỏi gặp được một người, tuyệt niệm Nam tế bào hắc ra đát na đá ra dạ da thì ngay thức thì chạm mặt được ngay chúng ta lành.