CHÚ CHUẨN ĐỀ TIẾNG PHẠN

  -  

Chụ Chuẩn Đề bao gồm công suất, trừ ta ma, nên được gọi là Thần Crúc Chuẩn Đề, giỏi Điện thoại tư vấn Phật Mẫu Chuẩn Đề Do Thầy Thích Trí Thoát trì tụng 7 vươn lên là Theo Chuẩn Đề Đà la ni gớm (Cundī Dhāraṇī Sūtra).

Bạn đang xem: Chú chuẩn đề tiếng phạn

Chú Chuẩn Đề tiếng Phạn được ghi nlỗi sau:

Namaḥ saptānāṃ samyaksaṃbuddha koṭīnāṃ tadyathā oṃ cale cule cunde svāhā

*
*

Crúc Chuẩn Đề Tiếng Việt Dễ Đọc

Khể thủ quy y Tô vớ đế. Đầu diện đảnh lễ Thất câu đưa ra. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề. Duy nguyện trường đoản cú bi thùy gia hộ. Nam tế bào tát nhiều nẫm, tam miệu tam người yêu đề Câu bỏ ra nẫm, đát khử tha. Án, phân tách lệ công ty lệ Chuẩn Đề ta bà ha.

(Lặp lại 7 lần đủ 7 phát triển thành, xem thêm giải pháp Thầy Thích Trì Thoát đọc chú sinh hoạt video clip bên dưới)

Xem với nghe Video Thầy Thích Trí Thoát phát âm Crúc Chuẩn Đề 7 biến

Thầy Thích Trì Thoát tụng rất lôi cuốn. Mỗi hành trả trên bước đường tu bắt buộc đặt hoàn toản niềm tin với trung khu thành kính lễ, trì niệm thần crúc Chuẩn Đề nhằm cầu Bồ tát gia hộ, ngõ hầu quá thoát khỏi chướng duim, ma nghiệp là vấn đề luôn luôn phải có trong số thời khóa công trạng tu niệm từng ngày của mỗi cá nhân phật tử.

Ý nghĩa Chú Chuẩn Đề bạn cần phải biết

Chụ Chuẩn Đề gồm 4 câu kệ của Ngài Long Thọ Bồ Tát: “Khể thủ quy y Tô vớ đế, Đầu diện đhình ảnh lễ Thất câu đưa ra, Ngã kyên xưng tán Đại Chuẩn Đề, Duy nguyện trường đoản cú bi thùy gia hộ”. Nghĩa là: Cúi đầu qui kỉnh pháp viên thành, đảnh lễ đầy đủ bảy trăm ức Phật tôi nay xưng tán Đức Chuẩn Đề, dựa vào lượng từ bỏ bi hay ủng hộ.

Bài tụng bên trên đây: Câu đầu nói là quy y về Pháp bảo, câu thứ nhì nói tới Phật bảo, câu vật dụng tía nói về quy y Tăng bảo, câu trang bị bốn là nói bản thân xin nhờ vào ơn Tam bảo gia hộ.

Chữ “TÔ TẤT ĐẾ” nguyên tiếng phạn là “Susidhi”. Hán dịch là Diệu chiến thắng nghĩa là 1 pháp bao gồm năng lượng thành quả được không còn thảy sự lý với thành quả đặng hết thảy trung tâm nguyện của chúng sinh hết sức mầu nhiệm.

Xem thêm: Cách Giữ Lửa Cho Tình Yêu Hay Nhất Cho Mối Quan Hệ Lâu Dài, Cách Giữ Lửa Tình Yêu Cho Những Cặp Đôi Yêu Lâu

Chữ “CÂU CHI” nguyên giờ đồng hồ phạn là “Koti”. Hán dịch là bách ức, nghĩa là trăm ức, cho nên vì thế trên đây nói “Thất câu chi” tức là số bảy trăm ức vậy.

Chữ “CHUẨN ĐỀ” nguim giờ đồng hồ phạn là “Candi”. Hán dịch gồm nhị nghĩa:

1. Thi vi

Thi vi là lời cụ rộng trụ lý và chiếc trí bự đoạn hoặc, đủ các chiếc nrộng hạnh thi vi.

2. Thành tựu

Thành tựu tức thị tùng khu vực ko nhưng hiện ra mang rồi chiến thắng đặng pháp tịch diệt.

Sỡ dĩ Chú này xưng rằng “Phật chủng loại Chuẩn Đề” là nói pháp là thầy và thiệt trí là chị em của chỏng Phật, cho nên bảy trăm ức Phật đầy đủ dùng pháp “Chuẩn Đề tam muội” mà triệu chứng đạo Bồ Đề.

Xem thêm: Sẽ Không Bao Giờ Tàn Phai - Chạm Vào Nơi Ấy Một Lần Để Phút Giây Ngọt Ngào

Trong khiếp Chuẩn Đề nói rằng: khi Phật sinh sống vườn Kỳ Đà vì chưng gồm tứ đọng bệnh chén bộ vi nhiễu đông đủ, Ngài nghĩ tmùi hương những người dân chúng sanh sau đời mạt pháp này, tội dày phước mỏng, yêu cầu mới nhập “Chuẩn Đề định” mà lại thuyết chú: “Nam mô tát nhiều nẫm, tam miệu tam người tình đề, Câu bỏ ra nẫm, đát khử tha. Án, chiết lệ công ty lệ Chuẩn Đề ta bà ha.”

Sự linch ứng của Chụ Chuẩn Đề

Phật nói: “Nếu trì chú này mãn chín mươi vạn (900.000) biến thì bài trừ được tội loan giá, ngũ nghịch với tứ đọng trọng, cho đến bên cầm tục chẳng luận gì tịnh uế hễ chí chổ chính giữa trì tụng, tức tăng đặng phước thọ, tiêu đặng tai dịch. Lúc tụng mãn 49 ngày, thì Ngài Chuẩn Đề Bồ Tát khiến cho nhị vị thánh con đường theo fan ấy mà ủng hộ.

Nếu người dân có hoặc cầu trí tuệ, hoặc cầu phòng tai nạn ngoài ý muốn, hoặc cầu pháp thần thông, hoặc cầu đạo Chánh giác, thì chỉ y pháp lập lũ, tụng đủ một trăm vàn (1.000.000) vươn lên là thì đặng đi mọi mười phương thơm Tịnh Độ, thờ cả chư Phật, nghe cả diệu pháp cơ mà triệu chứng quả Bồ Đề.”