Câu Đối Chữ Hán Trong Chùa

  -  
*

大 雄 寶 殿

ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN

(Chánh điện)

1

兩手把山河大地揑他搓圓灑向空

中,毫 無色 相 ;

一口 將 先 天 祖氣 吐 來 嚼 去 呑 在 肚 里, 放 大 光 明

(Chân Nlỗi tnhân hậu tự)

Âm:

Lưỡng thủ bẫy đất nước đại địa, niết tha viên trặc phía ko trung, hào vô dung nhan tướng

Nhất khẩu tương tiên thiên tổ khí, thổ lai tước khứ xã tại đỗ lý, pchờ đại quang minh.

Bạn đang xem: Câu đối chữ hán trong chùa

Nghĩa:

Hai tay cụ lấy nước nhà khu đất đai, bóp cho nát vụn, rải vào ko trung, không thể mảy may dung nhan tướng tá.

Một miệng ngậm đem Tổ khí tiên thiên, nhai cho tới nnhị lui, nuốt vào trong bụng, pđợi ra ánh sáng hết sức.

2

靈 在 識 心 化 度 群 生 多 善 敢

福 基 命 位 栽 培 法 力 樂 天 人

(Linc Phước cổ từ – ĐàLạt)

Âm:

Linh trên thức trọng điểm hóa độ quần sanh đa thiện nay cảm

Phước cơ mạng vị tài bồi pháp lực đè nén lạc thiên nhân.

Nghĩa:

Linch tại thức trung khu hóa độ quần sinh khiến cho họ nhiều thiện tại cảm

Phước theo vận mạng bồi đắp pháp lực làm cho lợi lạc trời bạn.

3

參 話 頭 隨 度 化 緣 深 培 佛 種

看 公 案 應 機 接 物 大 振 宗 風

(Linch Phước cổ trường đoản cú – ĐàLạt)

AÂm:

Tsi mê thoại đầu tùy độ hóa duyên rạm bồi Phật chủng

Khán công án ứng cơ tiếp thứ đại chấn tông phong

Nghĩa:

Tđam mê thoại đầu tùy độ hóa duyên ổn khiến sâu dầy tương đương Phật.

Khán công án ứng cơ tiếp vật dụng làm cường thịnh Thiền lành tông

4

寶 殿 巍 峨 凜 凛 金 身 嚴 色 相

峯 山 嚴 肅 溟 溟 滄 海 泛 慈 航

(Linh Phước cổ tự – ĐàLạt)

Âm :

Bửu năng lượng điện hoa lệ lẫm lẫm kyên thân nghiêm sắc đẹp tướng

Phong đánh trang nghiêm minch minh thương thơm hải phiếm từ hàng

Nghĩa:

Điện báu hoa lệ, thân Phật uy nghi trang nghiêm tướng mạo rất đẹp.

Núi cao vòi vọi, đại dương cả bao la thả cái thuyền từ.

5

說 妙 相 莊 嚴 億 萬 金 身 同 是 佛

布 慈 雲 潦 澆 三 天 世 界 盡 生 蓮

(Linc Phước cổ từ – ĐàLạt)

Âm:

Tngày tiết diệu tướng nghiêm túc ức vạn klặng thân đồng thị Phật,

Bố từ vân lạo kiêu tam thiên quả đât tận sinh liên.

Nghĩa:

Nói tướng rất đẹp chỉnh tề ức vạn thân đá quý thuộc là Phật

Giăng mây từ bỏ mưa rưới tía nngây ngô quả đât thảy mọc sen.

6

心 凈 何 須 南 海 龍 朝 虎 伏 護 峰 山

眼 前 即 是 西 方 祇 樹 金 蓮 成 寶 境

(Linc Phước cổ trường đoản cú – ĐàLạt)

Âm:

Tâm tịnh hà tu Nam Hải long triều hổ phục hộ phong sơn

Nhãn tiền tức thị Tây Pmùi hương kỳ tchúng ta kyên liên thành bửu chình ảnh.

Nghĩa:

Tâm tịnh đâu nên Nam Hải, rồng chầu hổ mọp bảo vệ non cao.

Trước mắt có nghĩa là Tây Phương, cây cả sen đá quý biến hóa cảnh báu.

7

金 殿 維 持 , 金 池 暖, 金 溪 開 落 金 蓮 座

法 輪 常 轉 , 法 雲 高 , 法 雨 飛 化 法 相 光

(Linh Phước cổ trường đoản cú – ĐàLạt)

Âm:

Kyên năng lượng điện bảo trì, klặng trì noãn, kim khê knhị lạc klặng liên tòa.

Pháp luân hay đưa, pháp vân cao, pháp vũ phi hóa pháp tướng mạo quang đãng.

Nghĩa:

Giữ gìn thường năng lượng điện quà, ao tiến thưởng nóng, suối rubi ktương đối tan rót xuống tòa sen tiến thưởng.

Thường luân chuyển bánh xe cộ pháp, mây pháp cao, mưa pháp cất cánh trở thành hào quang pháp tướng mạo.

8

海 會 啓 蓮 池 普 被 三 根 登 寶 地

如 來 開 聖 教 提 攜 萬 類 脫 輪 廻

(Thiên Vương Cổ ngay cạnh –ĐàLạt)

Âm:

Hải hội khải liên trì phổ bị tam căn uống đăng bửu địa

Như Lai knhì thánh giáo đề huề vạn nhiều loại bay luân hồi.

Nghĩa:

Hội bự mlàm việc Liên trì quấn mọi ba căn uống lên đất Phật,

Nlỗi Lai knhị thánh giáo dắt dìu muôn nhiều loại thoát luân hồi.

9

祝 福 人 民 安 樂 , 佛 道 共 人 道 並 行

祈 禱 世 界 和 平 , 法 輪 與 世 輪 同 轉

(Thiên Vương Cổ giáp –ĐàLạt)

Âm:

Chúc phúc nhân dân an nhàn, Phật đạo cọng nhân đạo tịnh hành.

Kỳ hòn đảo quả đât độc lập, pháp luân dữ vậy luân đồng gửi.

Nghĩa:

Chúc mừng dân chúng an lạc, Phật đạo cùng lúc quản lý với nhân đạo.

Cầu nguyện nhân loại tự do, Pháp luân bên cạnh đó vận tải cùng với rứa luân.

10

清 凈 光 明 遍 照 尊

廣 大 寂 凈 三 摩 地

(Thiên Vương Cổ sát –ĐàLạt)

Âm:

Thanh tịnh quang quẻ minc đổi thay chiếu tôn

Quảng đại tịch tịnh tam ma địa.

Nghĩa:

Đấng Biến thắp sáng xuyên suốt thanh khô tịnh

Pháp Chánh định lạng lẽ rộng lớn.

11

菩 薩 由 悟 圓 通 終 成 滿 覺

如 來 大 開 方 便 廣 度 群 迷

(Thiên Vương Cổ gần kề –ĐàLạt)

Âm:

Bồ tát vày ngộ viên thông tầm thường thành mãn giác

Như Lai đại khai phương tiện đi lại quảng độ quần mê

Nghĩa:

Bồ tát dựa vào ngộ viên thông buộc phải sau cùng thành bậc chánh giác

Nhỏng Lai msinh sống những phương tiện để rộng lớn độ phần đông hạng lầm mê.

12

山 神 送 迎 福 氣 無 量

聖 地 朝 禮 天 人 歡 喜

(Thiên Vương Cổ liền kề –ĐàLạt)

Âm :

Sơn thần tống nghênh phước khí vô lượng

Thánh địa triều lễ thiên nhoan hỉ tin vui.

Nghĩa:

Đưa đón Sơn thần thì phước khí vô lượng

Hành hương thơm thánh địa thì Ttách người phấn kích.

13

彌 陀 經 中, 洪 名 經 中 , 經 經 願 陰 超 陽 盛

楞 嚴 會上 , 大 悲 會 上 , 會 會 祈 國 泰 民 安

(Thiên Vương Cổ gần cạnh –ĐàLạt)

Âm:

Di-đà kinh trung, Hồng Danh tởm trung, ghê gớm nguyện âm rất dương thạnh.

Lăng-nghiêm hội thượng, Đại Bi hội thượng, hội hội kỳ quốc thái dân an.

Nghĩa:

Trong gớm Di-đà, vào kinh Hồng Danh, từng kinh thuộc nguyện cho tất cả những người mất vô cùng thăng kẻ còn hạnh phúc.

Trên hội Lăng-nghiêm, trên hội Đại Bi, mỗi hội phần đa cầu mang đến tổ quốc tkhô nóng bình quần chúng lặng vui

14

瑤 座 普 照 千 家 慶

光 殿 宏 開 萬 戶 春

(Thiên Vương Cổ ngay cạnh –ĐàLạt)

Âm:

Diêu tòa phổ chiếu thiên gia khánh

Quang điện hoằng knhị vạn hộ xuân.

Nghĩa:

Tòa ngọc chiếu khắp nđần độn đơn vị mừng

Điện đá quý không ngừng mở rộng muôn hộ vui

15

春 木 千 枝 歸 一 本

長 江 萬 派 總 同 源

(Ca dua Thiên Khánh – Long An)

Âm:

Xuân mộc thiên bỏ ra quy duy nhất bổn

Trường giang vạn phái tổng đồng nguyên

Nghĩa:

Cây tươi ndại dột cành về một gốc

Sông lâu năm muôn nhánh tầm thường một mối cung cấp.

16

興 正 教 廣 慈 悲 祝 南 國 皇 圖 鞏 固

福 果 増 盛 道 德 祈 西 乾 佛 日光 晖

(Ca dua Hưng Phước – Long An)

Âm:

Hưng chánh giáo quảng từ bỏ bi chúc Nam quốc hoàng trang bị củng cụ.

Phước quả tăng thạnh đạo đức nghề nghiệp kỳ Tây Càn Phật nhật quang huy.

Nghĩa:

Hưng khởi Chánh giáo, mở rộng từ bi, chúc cơ thứ nước Nam bền vững.

Phước trái thêm các, phát triển đạo đức, nguyện phương diện trời trí huệ Tây Thiên sáng rực.

Xem thêm: Lời Dạy Đức Phật - Lời Phật Dạy Hay Về Đời Sống Và Tình Yêu

17

佛 性 圓 融 , 湛 若 虚 空, 莫 能 測 其 邊 際

法 身 無 相 , 杲 如 篙 日, 孰 敢 儗 其 高 明

(Chúa Nguyễn Phúc Chu tặng kèm chùa Thập Tháp – Bình Định)

AÂm:

Phật tính viên dung, trạm nhược lỗi ko, mạc năng trắc kỳ biên tế.

Pháp thân vô tướng, cảo như hao nhật, thục cảm nghĩ kỳ cao minh.

Nghĩa:

Phật tính tròn đầy, trong trẻo tựa hỏng không, chẳng sao lường nổi bờ mé.

Pháp thân vô tướng, sáng rực như phương diện trời, đâu dám định khu vực hoàn hảo và tuyệt vời nhất.

18

海 岸 起 良 因 , 法 雨 普天 兹 佛 土

靈 峰 凝 瑞 氣 , 祥 雲 徧 地 蔭人 間

(Chúa Nguyễn Phúc Chu tặng ca tòng Linch Phong – Bình Định –Vũ Ngọc Liễn dịch)

Âm:

Hải ngạn khởi lương nhân, pháp vũ phổ thiên vị Phật thổ

Linc Phong dừng thụy khí, tường vân biến chuyển địa ấm trần gian.

Nghĩa:

Bờ biển chạm mặt duyên may, mưa pháp thuộc ttránh thnóng nhuần đất Phật

Núi linh ứ khí xuất sắc, mây lành khắp chốn che non cõi fan.

19

石 室 千 年 黄 虎 臥

花 池 十月 白 蓮 開

(Tri thị trấn Đào Tấn bộ quà tặng kèm theo ca tòng Linh Phong)

AÂm:

Thạch thất thiên niên hoàng hổ ngọa

Hoa trì thập nguyệt bạch liên khai

Nghĩa:

Thất đá cọp tiến thưởng nghìn thulàm việc nghỉ

Ao hoa sen trắng mon mười đơm

20

十 年 湖 海 歸 來 夢

一 境 湮 花 自 在 天

(Tri thị trấn Đào Tấn tặng ngay chùa Linch Phong,cả nhì câu đông đảo vì Vũ Ngọc Liễn dịch)

Âm:

Thập niên hồ nước hải quy lai mộng

Nhất chình họa lặng hoa từ tại thiên

Nghĩa:

Khói hoa một mớ ttránh dành riêng sẵn

Ao biển mười năm mộng trnghỉ ngơi về.

21

寶 鐸 長 鳴 不 斷 門 前 流 綠 水

法 身 独 露 依 然 坐 裏 看 青 山

(Chùa Thiền đức Tôn)

Âm:

Bảo đạc ngôi trường minc bất đoạn môn chi phí lưu giữ lục thủy

Pháp thân độc lộ y nhiên tọa lý khán tkhô cứng sơn

Nghĩa:

Tiếng mõ vang lâu năm, trước cửa ngõ ko hoàn thành chiếc suối biếc

Pháp thân riêng biệt bày, cứ đọng ngồi như vậy nhìn non xanh

22

若 實若 虚 , 竹 影 掃 堦 塵 不 動 ,

是空 是 色 , 月 穿 海 底 水 無 痕

(Ktiết danh làm cho Tặng Kèm ca tòng Hội Khánh–Sông Bé–Giản Chi dịch)

AÂm:

Nhược thật nhược hỏng, trúc hình ảnh tảo giai è bất động đậy,

Thị ko thị nhan sắc, nguyệt xulặng hải để tbỏ vô ngân.

Nghĩa:

Như thực như hư, bóng trúc quét thềm, hồng trần vẫn tạnh

Là không là dung nhan, ánh trăng xoáy biển khơi, sóng biển khơi không nhồi.

23

寶 山 遍 種 菩 提 壽 ;

覺 苑 常 開 智 慧 花

(Bảo Giác thiền tự)

Âm:

Bảo sơn phát triển thành chủng Bồ đề thọ;

Giác uyển thường khai trí huệ hoa

Nghĩa:

Bảo tô cây Bồ-đề tdragon khắp;

Giác uyển hoa trí huệ trỗ đầy.

24

法 雨 洒 空 庭 ,恍 惚 螽 聲 皆 說 偈 ;

宗 風 繞 靜 室 , 分 明 燈 影 自 昭 花

(Ca dua Thê Hà)

Âm:

Pháp vũ sái không đình, hoảng hốt bình thường thinch giai ttiết kệ;

Tông phong nhiễu tĩnh thất, khác nhau đăng hình ảnh trường đoản cú chiêu hoa.

Nghĩa:

Mưa pháp rưới sảnh trống, sở hữu máng giạt sành đềunói kệ

Gió thiền hậu quanh thất vắng tanh, rõ ràng nhẵn nến từ in hoa.

25

乾 坤 粒子撒手儘成空 ,

唯大慈大悲 此 性不生還不 滅 ;

衣鉢眞傳拈花只微笑, 捨了相了法上天 無 處亦 無 聲.

(Chùa Quán Sđọng – Chùa Vĩnh Nghiêm TP Hà Nội vị cố gắng Dương Bá Trạc làm)

Âm:

Càn khôn lạp tử tản thủ tẫn thành không, duy đại từ bỏ đại bi demo tánh bất sanh trả bất diệt;

Y chén chân truyền niêm hoa chỉ vi tiếu, xả liễu tướng liễu pháp thượng thiên vô xứ diệc vô thanh hao.

Nghĩa:

Một phân tử càn khôn nỉm ra trọn thành không, chỉ với đại tự đại bi, tánh này chẳng sinh lại chẳng khử,

Chân truyền y bát giơ hoa chỉ mỉm cười, bỏ liễu tướng mạo liễu pháp, thiên đường không giờ đồng hồ cũng không vị trí.

26

頑 石 點 頭 , 石 可 爲 人, 人作 佛;

雁 山 回 首 , 山 開 正 法, 法 傳 人.

(Chùa Nhạn Sơn – Tỉnh Bình Định, Thái Hòa dịch)

Âm:

Ngoan thạch điểm đầu, thạch khả vi nhân, nhân tác Phật;

Nhạn đánh hồi thủ, tô knhị chánh pháp, pháp truyền nhân.

Nghĩa:

Đá rắn gật đầu, đá hẳn là fan, tín đồ làm cho Phật;

Non nhạn phía lễ, non mlàm việc chánh pháp, pháp truyền tín đồ.

27

八寶燦金梁 , 顯日臨關 , 便 有 人 有 境;

五雲生玉棟 , 春 光 展 座 , 喜 不 即 不 離

(Chúa Nguyễn Phúc Chu đặt mang lại cvào hùa Quốc Ân – Huế,khu vực thiền đức sư Nguim Thiều trụ trì)

Âm:

Bát bảo xán kyên lương, hiển nhật lâm quan tiền, nhân thể hữu nhân hữu cảnh;

Ngũ vân sinh ngọc lô, xuân quang quẻ triển tọa, hỷ bất tức bất ly.

Nghĩa:

Tám báu rực rường vàng, vầng nhật chiếu tnhân từ môn khéo được bao gồm người có cảnh;

Năm mây ngời cột ngọc, ánh xuân soi bảo tọa mừng thay là không thân không sơ.

28

釋氏持律,儒者理中,總要修身誠意,

自然徑値乎內,義方乎外;

君子敕機,禪人習定,同歸見性明心,

端由戒慎不覩,恐懼不聞

(Câu đối dán trước Đại giới bầy chùa Thiền đức Lâm –Bản dịch của Viện Đại học Huế)

Âm:

Thích thị trì giải pháp, Nho trả lý trung, tổng yếu ớt tu thân chân thành, thoải mái và tự nhiên kính trực hồ nội, nghĩa phương hồ nước ngoại;

Quân tử dung nhan cơ, thiền hậu nhân tập định, đồng quy loài kiến tánh minc trọng điểm, đoan vì giới thận bất đổ, xịn cố bất văn.

Nghĩa:

Cửa Phật giới công cụ công ty Nho trthong thả, chỉ cốt chân thành thiết yếu trung ương, tự nhiên ngoài bao gồm nghĩa pmùi hương, vào có chánh trực;

Quân tử cơ vi, Thiền sư nhập định, đều để minc chổ chính giữa loài kiến tánh, bởi vì răn uống nơi chẳng thấy, sợ hãi nơi chẳng nghe.

29

禪 演 一 乘 開 示 僧 尼 從 鳥 道

宗 開 極 果 伏 為 大 衆 透 牢 關

(Thiền khô viện Tuệ Thông)

Âm:

Tnhân từ diễn tốt nhất thừa khai thị Tăng ni tùng điểu đạo,

Tông khai cực trái phục vị đại chúng thấu lao quan liêu.

Nghĩa:

Tnhân hậu diễn bày nhất quá, khai thị Tăng ni theo lối tắt,

Tông knhì msinh hoạt rất quả muốn cầu đại bọn chúng thấu lao quan.

30

福果多結晶,輻奏人車轟五乘

厚村潮溯水,光煇星月印天江

(Ca tòng Phước Hậu)

Âm:

Phước quả đa kết tinch, bức tấu nhân xa oanh ngũ thặng

Hậu làng triều tố tdiệt, quang quẻ huy tinch nguyệt ấn thiên giang.

Nghĩa:

Quả Phước kết tinh các, nhộn nhịp tín đồ xe cộ chấn cồn năm thừa.

Xóm Hậu dòng nước xuôi ngược, ngời sáng sủa trăng sao in thân loại sông.

31

福地擁石衢,普遍叢林森道樹

厚基聳盛立,高朋古寺顯家鄉

(Chùa Phước Hậu)

Âm:

Phước địa ủng thạch tảo, thông dụng tòng lâm scửa mình thọ.

Hậu cơ tủng thịnh lập, cao bởi cổ từ bỏ hiển gia hương thơm.

Nghĩa:

Đất Phước đắp con đường đá, mọi gần kề tòng lâm dầy đặc cây đạo đức nghề nghiệp.

Nền Hậu thành vực cao, các bạn đạo cvào hùa xưa nổi bậc buôn bản quê công ty.

32

福地潤後江,諸水無不潮東,匯納百川歸大海

厚基煇佛日,眾星悉皆栱北,包含萬像應中天

(Ca tòng Phước Hậu)

Âm:

Phước địa nhuận hậu giang; Chỏng tbỏ vô bất triều đông, hối nạp bá xuyên ổn qui đại hải.

Hậu cơ huy Phật nhật: Chúng tinc tất giai củng Bắc, bao hàm vạn tượng ứng trung thiên.

Nghĩa:

Đất Phước nhuần thnóng Hậu giang, các dòng nước đều chảy về đại dương Đông, rót dấn trăm sông qui về hải dương cả.

Nền Hậu sáng ngời ánh Phật, các ngôi sao các chầu về Bắc Đẩu, che phủ muôn tượng giữa trời trong

33

讀兵書懼戰。讀律書懼刑。讀佛書戰刑無懼。

耕禹田優水。耕湯田優旱。耕心田水旱何優。

(Ca dua Phước Hậu)

Âm:

Đọc Binch thơ nắm chiến, hiểu Luật thơ thay hình, hiểu Phật thơ chiến hình vô cầm.

Canh Võ điền ưu thủy, canh Thang điền ưu hạn. Canh vai trung phong điền tdiệt hạn hà ưu.

Xem thêm: Thanh Minh Trong Tiết Tháng 3 Lễ Là Tảo Mộ Hội Là Đạp Thanh, Thanh Minh Trong Tiết Tháng 3 Là Gì

Nghĩa:

Đọc sách Binc hại chiến tranh; Đọc sách Luật sợ hình phạt. Đọc sách Phật chẳng sợ cuộc chiến tranh và hình phạt.

Cày ruộng Vua Võ sợ nước lụt; Cày ruộng Vua Thang sợ nắng và nóng hạn. Cày ruộng trọng điểm như thế nào hại nước lụt và nắng và nóng hạn