BỒ TÁT VĂN THÙ SƯ LỢI

  -  

Đức Văn Thù Sư Lợi, khi chưa thành đạo thì Ngài là nhỏ thiết bị ba của vua Vô Tránh Niệm, thương hiệu là Vương Chúng Thái Tử. Nhờ phụ thân gợi ý, đề nghị Ngài phạt tâm cúng nhường Phật Bảo Tạng với Tăng bọn chúng trọn tía mon.

Bạn đang xem: Bồ tát văn thù sư lợi

Lúc ấy, bao gồm quan Đại Thần là Bảo Hải thấy vậy thì khuyên rằng: “ Nay Điện hạ sẽ có lòng có tác dụng sự phước đức, tạo ra nghiệp thanh khô tịnh, đề nghị vị không còn thảy chúng sanh nhưng cầu đặng các món trí huệ, và đem công đức ấy hồi hướng đến đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì tốt hơn là ước ao cầu phần đa sự phước báu nhỏ nhen”.

1- Vương Chúng Thái Tử nghe quan tiền Đại thần khuyến những điều đó, thì ngay tắp lự chấp tay mà lại thưa cùng với Phật rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn! Công đức tôi cúng nhường Phật Tăng cùng phần nhiều hạnh nghiệp tu tập tkhô cứng tịnh của mình đó, nay xin hồi hướng về Đạo Vô Thượng Bồ Đề, nguyện trải hằng sa kiếp tu hạnh Bồ Tát, đặng hóa độ bọn chúng sanh, chớ tôi chẳng vị lợi ích 1 mình mà cầu mau hội chứng đạo trái.

2- Tôi nguyện hóa độ không còn thảy những loại chúng sinh nghỉ ngơi những nhân loại vào mười pmùi hương số đông phân phát trọng tâm cầu đạo Vô Thượng Chánh Giác, giữ gìn chổ chính giữa Bồ Đề đến bền bỉ, cùng khuyến hóa theo môn lục độ (lục độ là: 1- bố thí, 2- trì giới, 3- nhẫn nhục, 4- tinc tấn, 5- tthánh thiện định, 6- trí huệ).

3- Tôi nguyện giáo hóa vô vàn chúng sanh ở những trái đất gần như đặng thành Phật tmáu Pháp trước tôi, với trong những lúc thuyết Pháp, làm sao để cho tôi số đông xem thấy toàn bộ.

4- Tôi nguyện trong khi tu Bồ Tát Đạo, có tác dụng đặng vô lượng bài toán Phật, và sanh Ra đời nào cũng tu theo Đạo ấy cả.

5- Bao nhiêu bọn chúng sanh của mình dạy bảo đa số đặng thanh hao tịnh, nlỗi các tín đồ đang bao gồm tu phnghiền tnhân hậu định ở cõi Phạm Thiên, trung tâm ý không hề điên đảo. Nếu đặng các kẻ chúng sinh điều này sanh về cõi tôi, thì khi đó tôi new thành đạo.

6- Tôi nguyện đem các món hạnh nguyện nhưng cầu đặng cõi Phật chỉnh tề cùng nguyện hết thảy những cõi Phật phần đa hiệp phổ biến lại thành một quả đât của tôi.

Đường số lượng giới hạn xung quanh vào cõi ấy các sử dụng các chất: Vàng, bạc, ngọc lưu giữ ly, trộn lê, xa cừ, xích châu cùng mã não, mà xây đắp mang lại cao lên tới mức cõi Phạm Thiên, còn khía cạnh khu đất thì toàn là ngọc giữ ly toàn bộ.

Trong cõi ấy không có những món đất, mèo, bụi bặm, hắc búa, nhơ bẩn dáy, và không có hầu như sự cảm xúc, thô ác, với xấu xa, cũng không tồn tại những người dân bọn bà và tên hiệu của người bọn bà

Hết thảy chúng sinh phần đa hóa sinh, chớ chưa hẳn bào thai trong bụng bà mẹ nlỗi các cõi không giống, cùng hằng tu tập các pháp thiền đức định, vui rất đẹp thoải mái và tự nhiên, chớ ko cầu buộc phải ẩm thực ăn uống đều dụng cụ chất.

7– Trong cõi tôi không có người Tiểu thừa, Thinh Văn và Duyên Giác. Thảy hồ hết là những bực Bồ Tát, căn tánh hùng vĩ, vai trung phong trí tối ưu, bạn nào cũng sẽ xa lìa hầu như sự tđê mê lam, hờn giận, dại dột mê mẩn, và đã tu đặng các môn phạm hạnh cả.

8– Trong Khi bọn chúng sanh sanh về cõi tôi, thì tự nhiên và thoải mái đủ tướng tá mạo Tỳ khưu, đều sở hữu cạo tóc cùng đắp y một bí quyết chỉnh đốn cả.

9– Chúng sinh vào cõi tôi mong muốn ăn, thì thoải mái và tự nhiên gồm bình chén thất bảo nắm nghỉ ngơi vị trí tay và đủ các món đồ tiêu hóa rất đẹp đầy chén bát. lúc ấy lại nghĩ rằng: Chúng ta đừng nên cần sử dụng hầu hết đồ này, nguyện đem tía thí, thứ 1 dâng cúng cho các Đức Phật, Bồ Tát, Thinch Vnạp năng lượng, cùng Duim Giác, sau nữa thì bọn chúng sanh nghèo kém với những loại ngạ quỷ đói khát đông đảo cần sử dụng sung túc. Còn phần chúng ta thì nên cần tu pháp thiền định, hưởng sự vui đẹp mắt tức là món ăn.

10– Mọi tín đồ Để ý đến điều này, ngay tắp lự đặng pháp Tam muội, điện thoại tư vấn là “Bất khả tư nghị hạnh”, gồm sức thần thông, đi dạo đi tự tại, không có sự gì ngnạp năng lượng xấu hổ toàn bộ. Độ vào giây phút, đều người được dạo bước mọi quả đât mà cúng nhường Phật, tía thí và Speeker các pháp cho việc đó sinh nghe rồi trsinh sống về nước thì vừa đúng vấp ngã ăn uống.

11– Tôi nguyện vào trái đất của tớ không có tám món chướng nạn với các sự nhức đầu khó xử, và cũng không có những người dân phá hỏng giới khí cụ.

12– Tôi nguyện trong quả đât ấy có tương đối nhiều món châu báu hết sức quái gở và ko bắt buộc gì đề nghị cần sử dụng mang đến tia nắng của phương diện ttránh với mặt trăng. Các vị Bồ Tát tự nhiên và thoải mái bao phủ thân thể có hào quang quẻ sáng sủa chói, soi mọi các nơi, thường xuyên chiếu luôn không có hôm sớm, chỉ coi lúc như thế nào bông nnghỉ ngơi thì chỉ ra rằng ban ngày, thời điểm làm sao bông xếp lại cho rằng đêm tối nhưng thôi. Còn nhiệt độ thường xuyên cân bằng, không nóng thừa cũng không giá buốt thừa.

13-Nếu các vị Bồ Tát nào ngã xđọng có tác dụng Phật các cõi khác, thì đầu tiên sinh hoạt vị trí cõi tôi, rồi mang đến cung Ttách Đâu xuất, sau mới lễ giáng sinh mang đến cõi ấy.

14– Tôi nguyện hóa độ bọn chúng sinh gần như thành Phật hết rồi, tôi mới tồn tại bên trên hỏng không cơ mà nhập diệt.

15-Trong cơ hội tôi nhập diệt, thì có khá nhiều món âm nhạc thoải mái và tự nhiên kêu vang đủ pháp mầu nhiệm và các vị Bồ Tát nghe hầu như tỏ đặng những lẽ huyền diệu.

Xem thêm:

16-Thưa Đức Thế Tôn! Tôi nguyện lúc làm cho Bồ Tát cơ mà dạo bước trong những cõi Phật, coi thấy phần lớn thức trang nghiêm phần nhiều châu báu, hầu như ngoại hình, những xứ đọng sngơi nghỉ, với phần nhiều hạnh nguyện của clỗi Phật, thì tôi gần như cầu đặng thành tựu toàn bộ.

17– Tôi nguyện các vị Đẳng Giác Bồ Tát đều làm việc vào cõi tôi mà lại ngóng đến thời kỳ vẫn té xứ làm Phật, chớ ko tbọn họ sinh các cõi làm sao khác nữa. Nếu những vị nào ước ao mang lại cõi khác thành Phật mà lại hóa độ bọn chúng sinh, thì tùy thuộc vào ý nguyện.

18-Thưa Đức Thế Tôn! Trong Lúc tôi tu đạo Bồ Tát, nguyện đặng cõi Phật rất tốt rất đẹp nhiệm mầu. Các vị Bồ Tát phân phát Bồ Đề trung tâm, tu Bồ tát hạnh, cơ mà đặng bực xẻ xứ đọng thành Phật, hầu như sinh về vào cõi tôi cả.

19-Thưa Đức Thế Tôn! Tôi nguyện đặng như vậy, tôi new thành Phật, cùng nguyện ngồi khoanh chưn bên trên tọa Klặng Cang sống dưới cây Bồ Đề, trong tích tắc bệnh thành Chánh Giác.

20– Lúc thành Phật rồi, tôi biến đổi ra các vị hóa Phật cùng những vị Bồ Tát, những nlỗi số các sông Hằng, đặng đi dạo những trái đất mà lại hóa độ chúng sanh, huấn luyện và giảng dạy những Pháp nhiệm mầu với khiến cho hết thảy nghe Pháp rồi đều vạc Bồ Đề Tâm, cho tới khi thành đạo cũng không thay đổi dời trung khu trí.

21– Khi tôi thành Phật rồi, chúng sanh làm việc trong số cõi nếu như thấy đặng tướng tá tốt của tớ, hằng in ghi nhớ trong lòng luôn luôn luôn, cho đến Khi thành đạo cũng luôn nhớ.

22– Tôi nguyện chúng sanh trong cõi tôi, người nào thì cũng đủ cnạp năng lượng thân toàn vẹn, không hư thiếu thốn món gì. Nếu các vị Bồ Tát ao ước xem thấy tướng tôi, hoặc ở, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc là đi, thì đều thấy đặng cả. Khi thấy rồi, liền phạt Bồ Đề trung tâm, và lại trong lúc thấy tôi, đầy đủ sự thiếu tín nhiệm về đạo pháp tự nhiên đọc biết đặng cả, không bắt buộc ngóng tôi xử lý nữa.

23– Tôi nguyện Khi tôi thành Phật rồi, thì tôi đặng thọ mạng vô cùng vô vàn, ko đề cập xiết. Còn những vị Bồ Tát vào cõi tôi cũng đặng sống thọ như thế.

24– Trong thời gian tôi thành Phật, tất cả vô vàn Bồ Tát đầy đủ tướng tá mạo Tỳ khưu, bạn nào thì cũng cạo đầu, đắp y, cho đến lúc nhập Niết Bàn thì các tóc ko bao giờ nhằm mọc dài, với đều y cũng ko khi nào thay đổi bận nhỏng trang bị người núm tục.

*

Đức Bảo Tạng Nlỗi Lai nghe mấy lời nguyện rồi, tức khắc tchúng ta ký mang đến Vương Chúng Thái Tử rằng: “Hay thay! Hay thay! Ngươi là tín đồ Đại Trượng phu, trí huệ sáng suốt, tỏ biết phần đa lẻ, phân phát nguyện không hề nhỏ cùng vô cùng khó khăn, làm đầy đủ vấn đề công đức rất lớn sâu, chẳng thể nghĩ về bàn đặng. Chính ngươi là bậc trí huệ nhiệm mầu, bắt đầu làm đặng đa số sự điều đó.

Bởi ngươi bởi không còn thảy bọn chúng sanh nhưng mà phát thệ nguyện cực kỳ nặng trĩu to và cầu đặng cõi Phật khôn xiết trang nghiêm như vậy, buộc phải ta đặt hiệu ngươi là: Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi. Trải vô lượng hằng sa số kiếp sau đây, ngươi sẽ thành Phật hiệu là: Phổ Hiền nhỏng Lai ở thế giới hết sức đẹp tươi, tên là Tkhô hanh Tịnh Vô Cấu Bảo Chi, ở trong trở về bên cạnh phương thơm Nam.

Tất cả phần đông sự trang nghiêm của ngươi ao ước thảy phần đông thỏa mãn nhu cầu.

Này Văn uống Thù Sư Lợi, trường đoản cú rày chuẩn bị sau đây, trải hằng sa kiếp, ngươi tu Bồ Tát đạo, trồng các căn lành, cùng chổ chính giữa trí thanh tịnh. Ngươi hằng vày chúng sinh mà giáo hóa cho cái đó nó đông đảo dẹp trừ được những món vai trung phong bịnh, vậy phải bọn chúng nó phần đa xưng ngươi là 1 trong ông Thầy thuốc giỏi, bao gồm một món thuốc thần để chữa trị lành được bịnh phiền khô óc.

Vương bọn chúng Thái Tử thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu sự thệ nguyện của tôi đặng như lời Ngài thọ ký đó, thì tôi xin cả trái đất rất nhiều vang đụng với những Đức Phật mười phương hầu hết thọ cam kết cho tôi nữa”.

Vương chúng Thái Tử thưa rồi, đương cúi đầu lễ Phật, tự nhiên và thoải mái giữa hỏng không tồn tại những vật dụng giờ âm nhạc vang rền ra mắt những pháp nhiệm mầu, cùng gồm những máy bông tươi xuất sắc tươi mát rải xuống như mưa.

Các vị Bồ Tát nghỉ ngơi các quả đât không giống xem thấy những điều đó, ngay lập tức hỏi những Đức Phật rằng: “Do nhân duim gì nhưng có điềm lành nhỏng thế?”

Các Đức phật nói rằng: ”Nay Chư Phật ở mười phương những thọ cam kết mang lại Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát sau đã thành Phật, nên hiện ra điềm lành ấy”.

Vương bọn chúng Thái Tử thấy vậy, lòng vô cùng vui mắt, tức thời đãnh lễ Phật, rồi ngồi nghe thuyết Pháp.

Xem thêm: Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm, Hanh Nguyen Quan Am By Hung Thanh On Amazon Music

Từ kia sắp đến sau, Thái Tử mạng tầm thường, thai nhi ra những thân khác cùng đời khác, kiếp nào thì cũng duy trì gìn bạn dạng thệ, cố chí tu hành, học đạo Đại vượt, làm cho hạnh Bồ tát, hóa độ bọn chúng sanh phần nhiều thành Phật đạo, cơ mà cầu mang đến thỏa mãn phần nhiều sự cầu nguyện của mình.