Bồ đề bổn vô thụ

     

*
lúc Sư cho cvào hùa Bảo Lâm, bao gồm châu trưởng Thiều Châu tên là Vi Cừ và những quan liêu chức vào núi thỉnh Sư ra cvào hùa Đại Phạn ngơi nghỉ trong thành do tứ chúng knhì duim tngày tiết pháp. Sư thăng tòa, Vi Thứ Sử (châu trưởng) cùng các quan lại chức rộng ba chục con người, học sĩ đơn vị nho hơn bố mươi fan, Tăng Ni-cư sĩ rộng ngàn con người, đồng thời đảnh lễ xin nghe Pháp Yếu.

Bạn đang xem: Bồ đề bổn vô thụ

Sư nói: Thiện nay tri thức, tự tánh của Bồ Đề vốn thanh hao tịnh, chỉ dụng vai trung phong này trực liễu thành Phật. Thiện nay học thức, hãy nghe vấn đề đắc pháp và vụ việc của Huệ Năng.

Huệ Năng quê tiệm sống Phạm Dương, phụ thân bị giáng chức đến Lãnh Nam, cảm thấy làm cho dân Tân Châu. Thân cầm cố chẳng may phụ thân lại mất mau chóng, mẹ là góa phụ, nhà ở Nam Lộ, nghèo khó đề nghị đi bán củi bên cạnh chợ. Lúc ấy tất cả vị khách hàng thiết lập củi nhờ vào đem lại nhà, Huệ Năng được chi phí đi ra, gặp gỡ một vị khách đang tụng Kinh, Huệ Năng nghe được lời Kinch trung khu liền khai ngộ, bèn hỏi khách tụng Kinch gì ? Khách nói là Kinc Kyên ổn Cang. Hỏi: “ Ở đâu gồm Kinch điển này?”. Khách nói: “ Tôi từ bỏ chùa Đông Tnhân hậu, huyện Huỳnh Mai Kỳ Châu mang lại. Ca dua ấy vì chưng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư nhà hóa, đồ đệ hơn ngàn con người, tôi mang đến đó lễ bái lãnh tbọn họ gớm này. Ngũ Tổ hay khulặng Tăng tục trì Kinh Kyên ổn Cang thì được loài kiến tánh, trực liễu thành Phật”.

Huệ Năng nghe nói, lại cũng vì chưng xưa tê có duim, đề xuất được một người khách hàng mang đến mười lượng bạc khiến cho chị em già được sinh sinh sống cùng bảo đi tức thì mang lại Huỳnh Mai tsi lễ Ngũ Tổ. Huệ Năng sắp xếp đến mẹ chấm dứt, ngay thức thì tự giã căn nguyên. Trải qua hơn ba mươi ngày con đường, đến huyện Huỳnh Mai lễ bái Ngũ Tổ. Tổ hỏi: “Ông là bạn phương thơm làm sao, mong muốn cầu câu hỏi gì?”.

Huệ Năng nói: “Đệ tử là dân Tân Châu Lãnh Nam, từ bỏ xa đến lễ bái, chỉ cầu có tác dụng Phật, chẳng cầu vấn đề gì khác”.

Tổ nói: “Ông fan Lãnh Nam, là kẻ các rợ, làm sao có thể có tác dụng Phật được?”

Huệ Năng nói: “Người bao gồm Nam Bắc, Phật tánh vốn chẳng gồm Nam Bắc, thân hèn hạ này với thân Hòa Thượng chẳng đồng, dẫu vậy Phật tánh đâu có không nên biệt!”

Ý Ngũ Tổ còn mong nói thêm, tuy thế thấy vật bọn chúng đứng bao quanh, đề xuất bảo theo bọn chúng làm việc. Huệ Năng bạch Hòa Thượng: “Tự trung tâm của môn sinh hay sinh trí huệ chẳng lìa từ bỏ tánh, Tức là phước điền, không rõ Hòa Thượng bảo thao tác gì?”. Tổ nói: “Tên đa số rợ này căn uống khí lanh lợi, ngươi chớ nói nữa, hãy ra bên sau đi!”. Huệ Năng lui mang lại công ty sau, tất cả một cư sĩ sai Huệ Năng té củi giã gạo, trải qua rộng tám tháng. Một ngày cơ Tổ thình lình mang đến chạm mặt Huệ Năng nói: “Ta suy nghĩ mẫu thấy của ngươi dùng được, vì sợ tất cả kẻ tai hại ngươi, buộc phải chẳng thì thầm cùng với ngươi, ngươi có biết chăng?”.

Huệ Năng nói: “Đệ tử cũng biết ý của Thầy, bắt buộc chẳng dám đi mang đến công ty trước”.

Một ngày tê, Ngũ Tổ tập trung môn đồ bảo rằng: “Sanh tử là Việc mập, những ngươi xuyên ngày chỉ cầu phước điền, chẳng cầu lìa khỏi biển cả khổ sinh tử, từ bỏ tánh nếu như mê, phước làm thế nào hoàn toàn có thể cứu vớt được? Các ngươi mỗi người hãy từ xem trí huệ, sử dụng bổn trọng điểm Bát Nhã của tự tánh, mỗi cá nhân làm một bài bác kệ trình mang đến ta coi, ví như ngộ được đại ý, thì ta đã trao truyền y chén bát mang lại có tác dụng Tổ thiết bị sáu; hãy mau lên chẳng được chậm rãi, hễ lọt được vào suy lường thì chẳng sử dụng được. Người loài kiến tánh vừa nghe bắt buộc tức thì thấy, giả dụ được như vậy thì Lúc ra trận giữa đao tìm cũng phải thấy được”.

Đại chúng nghe xong xuôi nói với nhau rằng: “Chúng ta chẳng đề nghị nhọc tập trung tâm mệt mỏi trí làm kệ đâu bổ ích gì, bởi vì có Thượng Tọa Thần Tú hiện tại làm Giáo thọ sư, chắc chắn là sẽ được, họ làm kệ chỉ giá tiền sức thôi, họ sau này y chỉ Sư Thần Tú cũng khá được rồi”.

Ngài Thần Tú suy nghĩ: “Đại chúng chẳng trình kệ, do ta là Giáo tbọn họ sư của họ, ta buộc phải làm kệ trình Hòa Thượng. Nếu chẳng trình kệ thì Hòa Thượng làm sao hiểu rằng kiến giải sâu cạn trong tâm ta, ý của ta trình kệ vị cầu Pháp thì tốt, vì mong mỏi có tác dụng Tổ thì không nên, chẳng khác nào dùng trung tâm phàm cơ mà giành Thánh vị. Nếu chẳng trình kệ thì làm sao đắc Pháp được, thực khó! Thực khó!”.

Nơi hiên chạy trước Pháp đường, Ngũ Tổ định mời họa sỹ cho vẽ Biến Tướng Kinh Lăng Già với Ngũ Tổ Huyết Mạch Đồ, nhằm cúng dường và lưu truyền đời sau. lúc Thần Tú làm kệ chấm dứt, mấy lần mong mỏi vào trình, tuy thế khi tới trước Pháp đường thì trong tâm địa bấn loạn, các giọt mồ hôi ước đẫm bản thân. do đó trãi qua tứ ngày, mười bố lần ao ước vào trình nhưng mà vẫn chưa trình được, ở đầu cuối Thần Tú suy nghĩ: “Chi bởi ghi bên trên vách tường hiên chạy dọc nhằm Hòa Thượng thấy được; trường hợp Tổ nói tốt thì ta ra lễ bái nói của Thần Tú có tác dụng, nếu như nói là chẳng được thì uổng công ta làm việc núi mấy năm, lại tu đạo gì mà lại được nhận lễ bái của người!”.

Nữa tối kia cấm đoán ai tuyệt, tự cầm đèn viết kệ bên trên vách hành lang phía Nam, trình sngơi nghỉ thấy của tự vai trung phong, kệ rằng:

Thân thị Bồ Đề thú,

Tâm nlỗi minh chình ảnh đài.

Thời thời bắt buộc phất thức,

Vật sử nhạ trần ai.

Dịch nghĩa:

Thân là cây Bồ Đề.

Tâm như đài gương sáng sủa.

Luôn luôn siêng dọn dẹp và sắp xếp,

Chớ cho bám hồng trần.

Thần Tú viết kệ ngừng, tức khắc về phòng, không ai tuyệt. Tú lại suy nghĩ: “Ngày mai, Ngũ Tổ thấy kệ hoan tin vui thì ta tất cả duyên ổn với Pháp, ví như nói ko được thì đó là trên ta còn mê, nghiệp cphía xưa nặng trĩu vật nài, chẳng đặng đắc Pháp, Thánh ý thiệt nặng nề lường!”. Tú ở trong phòng cân nhắc ngồi ở chẳng yên ổn cho tới ngay gần sáng.

Tổ đã biết Thần Tú chưa vào cửa được, chẳng thấy trường đoản cú tánh. Ttách sáng sủa, Tổ kêu họa sỹ mang đến hiên chạy để vẽ, bất thình lình thấy kệ, bèn nói với họa sĩ: “Thôi, chẳng đề nghị vẽ nữa, làm cho lao nhọc tập cho ông từ xa mang lại trên đây. Kinc nói:”Phàm toàn bộ tướng những là hư vọng”. Nay chỉ cần nhằm bài xích kệ này cho tất cả những người trì tụng, y kệ này tu, ngoài đọa ác đạo, y kệ này tu, được ích lợi lớn”. Bèn kêu môn sinh đốt nhang kính lễ, bảo cả thảy số đông tụng kệ này sẽ tiến hành kiến tánh. Môn vật tụng kệ hầu hết khen: lành thay!

Nửa tối Tổ kêu Thần Tú vào trong phòng hỏi: “Kệ phải vị ông làm cho chăng?”. Tú nói: “Thiệt là Tú có tác dụng, chẳng say mê vọng cầu Tổ vị, mong mỏi Hòa Thượng trường đoản cú bi, coi môn đệ bao gồm chút xíu trí tuệ chăng?”.

Tổ nói: “Ông làm kệ này chưa thấy phiên bản tánh, chỉ mang lại quanh đó cửa ngõ, không vào trong, con kiến giải như vậy tra cứu vô thượng Bồ Đề chẳng thể được. Vô thượng Bồ Đề phải khi vừa nói liền nhấn từ bổn trọng tâm, thấy từ phiên bản tánh, chẳng sanh chẳng khử, với bất kể giờ làm sao, niệm niệm trường đoản cú thấy, chẳng kẹt vào vạn Pháp, nhứt chơn nhứt thiết chơn, vạn cảnh từ bỏ nlỗi như, dòng vai trung phong như nhỏng Tức là sống động. Nếu thấy như thế tức vô thượng Bồ Đề của trường đoản cú tánh. Ông tạm bợ ra đi cân nhắc một vài ba ngày nữa, có tác dụng bài xích kệ khác mang lại ta coi, ví như kệ ông vào được cửa ngõ thì ta đang truyền trao y Pháp”.

Thần Tú đhình họa lễ lui ra, trải qua mấy hôm sau làm cho kệ chẳng được, trong lòng xôn xao tâm thần chẳng yên, tương tự như trong mộng, đi ngồi chẳng vui.

Qua hai ngày sau đó bao gồm một tuỳ nhi đi ngang qua chống giã gạo, xướng tụng bài bác kệ Huệ Năng nghe được tức thì biết kệ này chưa thấy bản tánh, mặc dù không được sự bảo ban của Tổ, nhưng mà vẫn hiểu rằng đại ý, bèn hỏi tiểu đồng rằng: “Tụng kệ gì?”. Đồng tử nói: “Kẻ gần như rợ này chưa bao giờ, Đại Sư nói: Sanh tử là câu hỏi mập mong muốn truyền trao y Pháp, yêu cầu bảo đệ tử có tác dụng kệ trình coi, nếu ngộ đại ý thì sẽ được truyền trao Y Pháp làm cho Tổ đồ vật sáu. Thượng Tọa Thần Tú viết kệ Vô Tướng trên vách tường hiên nhà. Đại Sư bảo rất nhiều bạn phần lớn tụng, y kệ này tu ngoài đọa ác đạo, y kệ này tu, sẽ được tiện ích lớn”.

Huệ Năng nói: “Thưa Thượng nhơn, tôi giã gạo ở chỗ này hơn tám mon, chưa từng đi mang đến bên trước, mong Thượng nhơn dẫn tôi mang đến trước bài kệ lễ bái”. Đồng tử tức thời dẫn đến trước bài bác kệ, lễ bái xong xuôi, Huệ Năng nói: “Huệ Năng không biết chữ, xin Thượng nhơn gọi giùm”. Lúc ấy có quan lại biệt giá Giang Châu là Trương Nhựt Dụng, ngay tức thì lớn giờ đồng hồ hiểu, Huệ Năng nghe dứt bèn nói: “Tôi cũng đều có một bài bác kệ, xin Biệt Giá viết giùm”. Biệt Giá nói: “Ông cũng làm kệ à, vấn đề này hi hữu!” Huệ Năng nói cùng với Biệt Giá rằng: “Muốn học tập Vô Thượng Bồ Đề, chẳng cần khinh bỉ kẻ sơ học, hạ hạ nhơn hữu thượng thượng trí, thượng thượng nrộng hữu một (chìm mất) ý trí”.

Biệt Giá nói: “Ông hãy tụng kệ đi, ta viết giùm cho. Ông nếu như đắc pháp phải độ ta trước, về sau chớ quên lời này”. Huệ Năng kệ rằng:

Bồ Đề bổn định vô thụ,

Minh chình ảnh diệc phi đài.

Bổn định lai vô nhất vật,

Hạ xứ nhạ è cổ ai?

Dịch nghĩa:

Bồ Đề vốn chẳng cây,

Gương sáng cũng chẳng đài.

Xưa ni không một đồ vật,

Nơi như thế nào dính những vết bụi trần?

Kệ viết kết thúc, vật dụng chúng đầy đủ kinh ngạc tán thán với nhau: “Lạ cầm cố, chẳng cần theo tướng tá mạo cơ mà đánh giá người, không ngờ ni bao gồm nhục thân Bồ Tát nhưng mà chẳng biết!”.

Tổ thấy đại bọn chúng Kinch quái ác, hại bạn ám sợ hãi, đề nghị đem giầy quẹt bài bác kệ, nói rằng: “Cũng không thấy tánh”. Mọi tín đồ cho là bắt buộc.

Hôm sau Tổ lén cho công ty giã gạo, thấy Huệ Năng sườn lưng đeo đá giã gạo, nói rằng: “Người cầu đạo rất cần được nlỗi thế”. Lại hỏi: “Gạo Trắng chưa?”. Huệ Năng đáp: “trắng vẫn thọ, không đủ giần sàng thôi”. Tổ rước gậy gõ bên trên cối bố mẫu rồi vứt đi. Huệ Năng gọi ý Tổ, buộc phải canh tía vào thất. Tổ cần sử dụng Ca Sa bịt lại ko cho tất cả những người thấy, rồi ttiết Kinch Kyên ổn Cang, mang đến câu: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” thì Huệ Năng ngay lập tức đó đại ngộ tất cả vạn pháp chẳng lìa từ bỏ tánh, bèn bạch Tổ rằng:

“Đâu ngờ từ tánh vốn trường đoản cú tkhô nóng tịnh,

Đâu ngờ từ tánh vốn chẳng sanh khử,

Đâu ngờ trường đoản cú tánh vốn từ bỏ không thiếu thốn,

Đâu ngờ từ bỏ tánh vốn chẳng lay cồn,

Đâu ngờ từ bỏ tánh xuất xắc sinh vạn pháp !”.

Tổ biết Huệ Năng sẽ ngộ bản tánh, đề nghị nói cùng với Huệ Năng rằng: “Chẳng nhận ra bổn trung ương, học tập pháp vô ích, trường hợp cảm nhận bổn tâm thấy được bổn tánh, tức điện thoại tư vấn là Trượng Phu, Thiên Nrộng Sư, Phật”.

Nửa đêm tbọn họ pháp chẳng ai biết, Tổ bèn truyền pháp đốn giáo cùng y chén nói rằng: “Ngươi là Tổ thứ sáu khéo từ bỏ hộ niệm, độ khắp thơ mộng thịnh hành lưu truyền mang đến đời sau, chớ để đoạn đứt”. Nghe ta nói kệ đây:

“Hữu tình lai hạ chủng,

Nhơn địa quả huờn sanh.

Vô tình diệc vô chủng,

Vô tánh diệc vô sanh”.

Dịch nghĩa:

Hữu tình được gieo như thể,

Nhơn gieo trái ắt sanh.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Chữ Tâm Trong Đạo Phật, Chữ 'Tâm' Trong Phật Giáo

Vô tình thì vô chủng,

Vô tánh cũng vô sanh.

 

LƯỢC GIẢI:

Sinch thứ tất cả hai loại: Hữu tình là động vật hoang dã - Vô tình là thực đồ vật. Hữu tình new được gieo kiểu như Phật, vô tình thì không; tất cả như thể là nrộng, ắt vẫn sinh trái. Nrộng địa là thơ mộng, quả địa là Phật. Vô tình chẳng phải nhơn địa của Phật đề nghị chẳng nên là tương tự (vô chủng).

Tất cả pháp vốn chẳng gồm từ bỏ tánh, cần nói vô tánh. Vậy thì lãng mạn và vô tình, Phật với chúng sinh đầy đủ chẳng bao gồm trường đoản cú tánh, cũng là pháp vô sinh vậy. Nên nói : “Vô tánh diệc vô sanh”. Vì đó là kệ truyền pháp, kệ truyền pháp chẳng được lọt vào tứ cú.

Hỏi: Đã nói ko lọt được vào tđọng cú, tại sao nói “Vô tánh diệc vô sanh?”. Như vậy là lọt được vào cú sản phẩm nhì rồi?

Đáp: Nói tất cả pháp vốn chẳng từ bỏ tánh thì làm thế nào có vô tánh và vô sinh để gia công từ tánh!

Hành đưa đọc mang đến chổ này, chớ nên dùng ý thức nhằm lãnh hội, cho rằng đúng hay là không đúng: Đã nói pháp vô sanh thì làm thế nào sinh ra pháp đúng với pháp ko đúng?

Đây là cửa quan của Thiền lành môn, rất cần được thấu qua (tự ngộ) new được.

Kệ này lược giải là để phá chấp, còn ao ước đọc ý Tổ cần được tự tyêu thích ngộ new được.

 

Tổ lại nói: “lúc xưa Đạt Ma Đại Sư bắt đầu cho tới xứ đọng này, bởi fan ta không đủ tin tưởng, đề nghị bắt đầu truyền y bát để làm tín thể (đồ có tác dụng tin) đời đời kiếp kiếp truyền nhau thành pháp tắc, mang tâm truyền tâm đầy đủ bảo từ bỏ ngộ từ bỏ giải, từ bỏ xưa Phật Phật chỉ truyền phiên bản thể, Tổ Tổ mật phó bạn dạng trọng điểm. Y bát là mối giành giật, cho tới đời ngươi nên dừng truyền. Nếu truyền y chén là việc khôn cùng nguy hiểm, ngươi buộc phải đi cho mau, kẻo bao gồm bạn ám hại”.

Huệ Năng bạch rằng: “Đi xđọng nào?”

Tổ nói: “Gặp Hoài thì hoàn thành, gặp mặt Hội thì ẩn”.

Canh tía lãnh y chén bát dứt, Huệ Năng được Ngũ Tổ mang tới bến đò Cửu Giang. Xuống thuyền Huệ Năng giành chèo. Tổ nói: “Đúng ra ta bắt buộc độ”. Huệ Năng nói: “khi mê thì Thầy độ, ngộ rồi từ bỏ độ”. (Độ có nhị nghĩa: 1-Cứu độ. 2-Đưa đò). Nói độ là 1 trong những , tuy thế chổ dùng chẳng đồng. Huệ Năng sanh khu vực biên địa cần giọng nói cạnh tranh nghe. Được Thầy truyền pháp, nay đã được ngộ, chỉ nên từ tánh từ độ vậy.

Tổ nói: “Như thế! Nlỗi thế! Về sau Phật Pháp vày ngươi được phổ cập, ngươi cứ hướng đến phía Nam nhưng mà đi, chẳng đề nghị thuyết pháp sớm, vì chưng Phật Pháp yêu cầu tùy duyên”.

Huệ Năng tạm biệt Tổ, nhắm đến Nam trải qua nhị mon cho tới núi Đại Du Lãnh.

Ngũ Tổ trsinh hoạt về, mấy ngày chẳng thượng mặt đường, đại chúng nghi vấn hỏi: “Hòa Thượng tất cả bệnh gì chăng?”.

Tổ nói: “Bệnh thì không có, nhưng lại y pháp sẽ về Nam rồi”.

Hỏi: “Ai được truyền thọ?”

Đáp: “Kẻ làm sao Năng thì được”.

Khi ấy đại bọn chúng bắt đầu biết, đề xuất tất cả mấy trăm người xua đuổi theo nhằm chiếm y chén, trong đó tất cả một Tăng tên tục là Trần Huệ Minch ngày trước làm Tứ Phđộ ẩm tướng mạo quân, tánh tình thô bạo, đứng vị trí số 1 đi trước, đuổi kịp Huệ Năng, Huệ Năng quăng quật y chén trên tảng đá nói rằng: “Y chén là thiết bị làm cho tin, há sử dụng mức độ mà đoạt được sao?”. Liền ẩn mình trong đám cỏ. Huệ Minh đến, ao ước lấy y chén bát mà lại chẳng động đậy được, tức khắc kêu: “Hành giả! Hành giả! Tôi vì chưng Pháp mang đến, chẳng vì chưng Y đến”. Huệ Năng liền ra ngồi bên trên tảng đá, Huệ Minh đảnh lễ nói rằng: “Mong hành giả do tôi tngày tiết Pháp”.

Huệ Năng nói: “Ông đang do Pháp mà lại mang đến phía trên thì cần dừng nghỉ các duyên ổn, chớ sanh một niệm ta đang vày ông cơ mà thuyết”.

Một hồi sau Huệ Năng nói: “Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ về ác, đang lúc ấy mẫu nào là bổn định lai diện mục của Thượng Tọa Minh?”.

Huệ Minh tức thì đó đại ngộ, lại hỏi rằng: “Ngoài lời mật, mật ý đề cập bên trên, còn có ý nào kín đáo chăng?”.

Huệ Năng nói: “Đã nói với ông thì chẳng cần mật rồi, giả dụ ông phản bội chiếu thì mật trên mặt ông”.

Minc nói: “Huệ Minc cho dù nghỉ ngơi Huỳnh Mai, thật không tỉnh ngộ diện mục của từ kỷ, nay được knhì thị, nhỏng fan uđường nước, giá nóng từ biết. Nay hành trả tức là Thầy của Huệ Minc vậy”.

Huệ Năng nói: “Nếu ông như thế, thì ta cùng với ông thuộc thờ một Thầy Huỳnh Mai, hãy khéo tự hộ trì”.

Huệ Minch lại hỏi: “Huệ Minh trong tương lai đi xđọng nào?”.

Đáp: “Gặp Viên thì dứt, gặp gỡ Mông thì ở”. Minh đhình họa lễ từ giã.

(Minh trở xuống chân núi, nói với đại bọn chúng rằng: “Chẳng thấy dấu tích nào không còn, phải đi phía khác mà lại tìm”. Chúng phần đông tin. Về sau Huệ Minch thay tên thành Đạo Minch nhằm rời sự trùng thương hiệu cùng với Thầy)

Huệ Năng mang lại Tào Khê, bị bầy ác search theo, đề nghị cần lánh nạn trong đám thợ snạp năng lượng vị trí Tứ đọng Hội, trải qua mười lăm năm, thường xuyên vị thợ săn uống tùy nghi tmáu pháp. Bọn bọn họ bảo giữ lưới, mỗi khi thấy cụ thụ lọt vào các thả ra không còn. Tới bữa ăn, gởi rau củ trong nồi giết, bao gồm tín đồ hỏi thì trả lời: “Chỉ nạp năng lượng rau luộc bên cạnh giết mổ nhưng thôi”.

Một ngày cơ nghĩ rằng: “Đã mang lại thời điểm nên hoằng pháp tránh việc ẩn hoài”, tức thì ra cvào hùa Pháp Tánh Quảng Châu, gặp Ấn Tông Pháp Sư giảng Kinc Niết Bàn. Có hai vị Tăng tranh biện về nghĩa “gió cùng lá phướn”; kẻ nói gió hễ, fan nói phướn động, tranh cãi xung đột ko kết thúc, Huệ Năng chen vào nói: “Chẳng nên gió đụng, chẳng đề nghị phướn cồn, nhưng trung ương những ông động”.Cả bọn chúng đều kinh ngạc. Ấn Tông mời Năng ra ngồi trên cao tòa, hỏi phần lớn nghĩa lý thâm nám sâu, thấy Huệ Năng lời gọn gàng nhưng mà đúng lý, chẳng vày văn uống tự. Ấn Tông nói: “Hành mang ắt chẳng bắt buộc tín đồ thường, bấy lâu đang nghe Y Pháp Huỳnh Mai về Nam, có phải là hành giả chăng?

Huệ Năng nói “Không dám”.

Ấn Tông ngay tắp lự đhình họa lễ, xin thỉnh Y Bát ra mang đến đại bọn chúng coi.

Ấn Tông hỏi rằng: “Sự phó chúc của Huỳnh Mai truyền thọ như thế nào ?”

Huệ Năng nói: “Truyền thọ thì không, chỉ cần loài kiến tánh, chẳng đề xuất thiền khô định giải thoát”.

Ấn Tông hỏi: “Tại sao chẳng buộc phải thiền hậu định giải thoát?”

Đáp: “Vì sẽ là nhị pháp, chẳng nên Phật Pháp, Phật Pháp là pháp bất nhị”.

Ấn Tông lại hỏi: “Thế nào là Pháp Bất Nhị của Phật Pháp?”

Đáp: “Pháp Sư giảng Kinch Niết Bàn, đã rõ Phật tánh là Pháp Bất Nhị của Phật Pháp! Nlỗi trong Kinh Niết Bàn nói: “Cao Quý Đức Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Phạm tđọng trọng cấm (bốn giới trọng tuyệt nhất trong giới Tỳ kheo, y hệt như tín đồ trần gian tội lỗi tử hình), làm tội ngũ nghịch và nhất xiển đề, đề nghị bị đoạn hoàn thành thiện nay cnạp năng lượng Phật tánh không? Phật nói: Thiện tại căn uống bao gồm nhị, một là thường, nhì là vô hay, Phật tánh khác người phi vô thường xuyên, yêu cầu chẳng đoạn xong xuôi Gọi là bất nhị. Một là thiện tại, nhị là bất thiện, Phật tánh phi thiện tại, phi bất thiện tại, gọi là bất nhị. Uẩn với Giới, phàm phu thấy cho rằng nhị, người trí liễu đạt thì biết tánh ấy bất nhị, tánh bất nhị có nghĩa là Phật tánh vậy”.

Ấn Tông nghe xong hoan tin vui chấp tay rằng: “Tôi giảng gớm nlỗi gạch ốp nát ngói bể, ông giảng nghĩa tương tự như xoàn ròng”

Do đó, vì chưng Huệ Năng xuống tóc, nguyện thờ làm Thầy.

Xem thêm: Ghim Trên Bài Học Sâu Sắc Trong Cuộc Sống, Ghim Trên Bài Học Cuộc Sống

Huệ Năng bèn nghỉ ngơi nơi nơi bắt đầu cây Bồ Đề knhì giảng pháp môn Đông Sơn (Ngũ Tổ): “Huệ Năng đắc pháp chỗ Đông Sơn, chịu những đắng cay, chạm mặt các gian nguy, tánh mạng tương tự chỉ tấm che, hôm nay được thuộc các quan lại, các Tăng Ni đạo tục đồng tụ trên hội này, là do thừa khđọng nhiều kiếp cúng nhịn nhường clỗi Phật, thuộc gieo thiện căn uống new được nghe chiếc nrộng đắc pháp cùng pháp Đốn Giáo kể bên trên. Giáo pháp là vì bậc Thánh xưa giữ lại, chẳng đề nghị trường đoản cú trí của Huệ Năng. Người mong muốn nghe giáo pháp của bậc Thánh xưa, nên khiến cho trung khu tkhô cứng tịnh (trong sạch), nghe rồi cần từ bỏ đoạn trừ xuất phát ngờ vực giống hệt như các bậc Thánh xưa chẳng bao gồm không giống biệt”.


Chuyên mục: Phật Giáo