Bình yên để đóa hoa ra chào

  -  

Bình yên một nháng mang đến tim mềm //Bình yên ổn ta vào đêm //Bình yên ổn để đóa hoa ra kính chào //Bình yên ổn để trăng cao //Bình im để sóng kính yêu bờ //Bình yên ổn không ngờ //Lòng ta se sẽ câu gớm an ninh //////< Lyrics from: http://www.tamkyrt.vn >////Bình lặng để gió đưa em về //Bình im ta chờ nghe //Chờ nghe tình vỗ lên tlặng bản thân //Chờ nghe tình mỹ miều //Bình yên để nắng soi môi thơm //Bình yên ta mừng //Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng //Mừng em đã biết xót thương tình yêụ ////Như từ mênh mông ta ra đời một kiếp nữa //Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng cả nhà //Như một câu hát ứa ra từ tyên //Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên //Ðể quên hết nặng nề khăn li biệt ////Bình lặng một loáng mang lại tlặng mềm //Bình im ta vào đêm //Bình yên để đóa hoa ra kính chào //Bình yên để trăng cao //Bình lặng để sóng yêu thương bờ //Bình im ko ngờ //Lòng ta se sẽ câu kinh thận trọng. ////(Guitar solo) ////(Trần Hiếu): //Bình yên ổn để gió đưa em về //Bình yên ta chờ nghe //Chờ nghe tình vỗ lên tyên ổn mình //Chờ nghe tình xinh xinh //Bình yên ổn để nắng soi môi thơm //Bình lặng ta mừng //Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng //Mừng em đã biết xót thương tình yêụ ////Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa //Như từ vào nhau lớn lên khôn lên cùng nhau //Như một câu hát ứa ra từ tyên ổn //Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên //Ðể quên hết cực nhọc khăn li tán ////(Trần Hiếu): Bình lặng một nháng mang lại tyên ổn mềm //(Trần Thu Hà): Bình lặng ta vào đêm //(Trần Hiếu): Bình yên ổn để đóa hoa ra xin chào //(Trần Thu Hà):Bình yên ổn để trăng cao //(Trần Hiếu):Bình lặng để sóng mến thương bờ //(Trần Thu Hà):Bình yên ko ngờ //(Trần Hiếu):Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng //(Trần Thu Hà):Mừng em đã biết xót thương tình yêụ //(Both): Mừng em ta hát đầy hơn xưạ