Bình Yên Để Đóa Hoa Ra Chào

  -  

Bình yên một thoáng cho tim mềm //Bình yên ta vào đêm //Bình yên để đóa hoa ra chào //Bình yên để trăng cao //Bình yên để sóng nâng niu bờ //Bình yên không ngờ //Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên //////< Lyrics from: http://www.tamkyrt.vn >////Bình yên để gió đưa em về //Bình yên ta chờ nghe //Chờ nghe tình vỗ lên tim mình //Chờ nghe tình lung linh //Bình yên để nắng soi môi thơm //Bình yên ta mừng //Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng //Mừng em đã biết xót thương tình yêụ ////Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa //Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau //Như một câu hát ứa ra từ tim //Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên //Ðể quên hết khó khăn chia lìa ////Bình yên một thoáng cho tim mềm //Bình yên ta vào đêm //Bình yên để đóa hoa ra chào //Bình yên để trăng cao //Bình yên để sóng nâng niu bờ //Bình yên không ngờ //Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên. ////(Guitar solo) ////(Trần Hiếu): //Bình yên để gió đưa em về //Bình yên ta chờ nghe //Chờ nghe tình vỗ lên tim mình //Chờ nghe tình lung linh //Bình yên để nắng soi môi thơm //Bình yên ta mừng //Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng //Mừng em đã biết xót thương tình yêụ ////Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa //Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau //Như một câu hát ứa ra từ tim //Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên //Ðể quên hết khó khăn chia lìa ////(Trần Hiếu): Bình yên một thoáng cho tim mềm //(Trần Thu Hà): Bình yên ta vào đêm //(Trần Hiếu): Bình yên để đóa hoa ra chào //(Trần Thu Hà):Bình yên để trăng cao //(Trần Hiếu):Bình yên để sóng nâng niu bờ //(Trần Thu Hà):Bình yên không ngờ //(Trần Hiếu):Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng //(Trần Thu Hà):Mừng em đã biết xót thương tình yêụ //(Both): Mừng em ta hát đầy hơn xưạ