Thuyết Pháp Bát Nhã Tâm Kinh

  -  
GIỚI THIỆU TU HỌC KINH SÁCH PHÁP ÂM Video NGHIÊN CỨU Các mảng không giống HÌNH ẢNH


Bạn đang xem: Thuyết pháp bát nhã tâm kinh

Tâm trí huệ thinh thinch rộng lớn,Sáng trong nngay sát chẳng bợn mảy trầnLàu làu một tánh thiên chân,Bao quấn muôn các loại chẳng phân Thánh phàm.Vận vai trung phong ấy im trong trắng suốt,Cõi bờ tê một bước vào địa điểm,Trải lòng tròn đầy đủ xưa nay,Công kết quả đó chứng minh bày đích sẽ.Hàng Bồ Tát danh Quan Tự Tại,Khi tyêu thích tnhân từ vô ngại mang đến trong,Thẩm vào trí tuệ mnghỉ ngơi thông,Soi thấy năm uẩn đầy đủ không tồn tại gì,Ðộ tất cả không chi khổ ách,Trong thức tâm hiện tại cảnh quan ra,Sắc, Không tầm thường ở 1 công ty,Không chẳng không giống Sắc, Sắc nào không giống ko,Ấy Sắc tướng tá cũng đồng Không tướng mạo,Không tướng y như tượng Sắc cơ,Tchúng ta, Tưởng, Hành, Thức, phân chia,Cũng lại những điều đó, tổng về chân ko.Tòa sắc đẹp tướng tá nrộng ông tạm thời kia,Các pháp kia tướng tá nọ luống trơn tuột,Chẳng sanh chẳng dứt hay chơn,Chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng sờn lòng, chẳng thêm,Cớ ấy cần cõi bên trên ko giới,Thể làu làu vô không tự tin thường xuyên chân,Vốn ko ngũ uẩn nóng thân,Sáu căn chẳng có sáu trằn cũng không.Thấy rỗng không cơ mà không nhãn giới,Biết hoàn toàn thức giới cũng không,Tánh ko sáng suốt đại đồng,Vô minh chẳng có mựa hòng không còn đưa ra,Vẫn không tồn tại thân gì già chết,Huống chi là không còn bị tiêu diệt già sao ?Tứ đọng đế cũng chẳng có làm sao,Không bỏ ra là trí gồm như thế nào đắc đưa ra.Do vô ssinh sống đắc ly tất cả,Nrộng pháp cơ đầy đủ xả nhị không,Vận lòng trí huệ linc thông,Bờ tê mau mang đến trọng điểm không ngại gì.Không quỷ quái hổ thẹn có đưa ra xịn ba ?Tức xa lìa mộng tưởng đảo điên,Tâm ko rốt ráo clỗi dulặng,Niết bàn trái chứng chơn ngulặng trọn vẹn.Tam núm Phật, y lối Bát nhã,Ðáo Bồ đề chứng trái chánh nrộng,Cho hay Bát nhã là hơn,Pháp môn về tối win cõi chơn mau về.Thiệt thần chú linh tri đại lực,Thiệt thần chú đúng bực quang đãng minh,Ấy crúc buổi tối thượng oai phong linh,Ấy chụ vô đẳng thinch thinc oai vệ thần.Trừ toàn bộ nguyên ổn nhân các khổ,Thức tỉnh giấc lòng giác ngộ vô sư,Thiên nhiên chơn thiệt bất lỗi,Án lam Thần chú Chơn hẳn như là ttiết rằng:"Yết đế, yết đế, tía la yết đế, cha la tăng yết đế,Bồ đề tát bà ha".(3 lần)- Bản dịch của Tổ Huệ Ðăng - Ca dua Thiên Thai Bà Rịa - Trích từ Kinc Tam Bảo Diễn nghĩa - Tổ đình Thiên Tnhì ấn hành 1967.BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM KINH (II)Ðức Bồ-tát hiệu Quan Tự Tại,Dầy công tu huệ bắt đầu msinh sống có,Chơn hẳn như một ánh linch quang quẻ,Chiếu soi năm uẩn mọi không tồn tại gì.Bát nhã huệ soi đi khắp chốn,Dứt hầu như đường khổ khốn tai nàn,Xá Lợi chổ chính giữa chớ nghi nan,Sắc kia như thế nào khác dòng không đâu mà lại.Cái ko nọ làm sao xa chiếc dung nhan,Sắc là không, ko sắc đồng nhất,Tbọn họ, tưởng, hành, thức khác đâu,Crộng ko xét cũng một color cầm thôi.Này Xá Lợi nghĩ coi bao gồm phải,Những pháp ko xét lại thực là,Chẳng danh chẳng hoàn thành đó mà,Sạch dơ bẩn thêm bớt cũng là chơn không.Ấy vậy nên xét thông phần đa lẽ,Như hỏng không tồn tại vẻ gì đâu,Thọ, tưởng, hành, thức sạch mát lầu,Nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt còn đâu nương dựa vào.Thân, ý cũng hững hờ như thế,Lục trần tê cũng nói là ko,Ðã không nhãn giới xuyên suốt thông,Ðến ý, thức, giới cũng ko thấy gì.Vô vô minc nương đưa ra cơ mà gồm,Bổn tánh Ngài soi nó đề nghị tiêu,Ðã không lão tử hiểm nghèo,Còn đâu già bị tiêu diệt hòng theo quấy rầy.Khổ tập, khử đạo ko vắt,Trí còn chẳng bao gồm đắc đầy được đâu,Vô snghỉ ngơi đắc là câu hay diệu,Bồ-tát xưa khéo liệu đường tu.Crộng không bổn định tánh nlỗi nhỏng,Nhờ huệ Bát nhã thiệt hư soi lầu,Không ngăn uống ngại còn đâu lo lắng,Mộng tưởng ko trung khu chẳng đảo điên.Chơn như bổn định tánh vạn vật thiên nhiên,Niết-bàn cõi ấy chứng lên đạo mầu.Tam cầm cố Phật ngôi cao bệnh quả,Thảy gần như nhờ vào Bát nhã tu cần,Bát nhã này rất linh nghiệm,Ấy đại thần chú giúp bắt buộc đạo thiền lành.Ấy thần chú đại miêng sáng chói,Chụ vô thượng vòi vọi cao xa,Vô đẳng đẳng crúc ấy mà lại,Gồm đủ thần lực thiệt là tối linh,Những nhức đầu khó xử thênh thênh trừ không còn,Lời nói này crộng thiệt chẳng ngoa,Vậy nên Bát nhã thuyết qua,Này câu thần chụ niệm ra như vầy:Yết đế, yết đế, cha la yết đế, cha la Tăng yết đế, Bồ-đề tát bà ha (3 lần)-Trích Kinch Nhật Tụng, ca dua Hoằng Pháp xb. Sàigòn, 1971BÁT NHÃ TÂM KINH(III)


Xem thêm: Tư Liệu Đại Hội Phật Giáo Toàn Quốc 2017, Ðại Hội Đại Biểu Phật Giáo Toàn Quốc Lần Thứ Vii

Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,Bát Nhã bố la mật sáng ngời ;Bấy giờ đồng hồ Bồ Tát cửa hàng soi,Thấy rằng năm uẩn ba đời phần đa ko.Ðộ toàn bộ qua vòng khổ ách,Hãy nghe này, Xá Lợi Phất ông !Sắc như thế nào có không giống gì không,Không nào không giống sắc đẹp, dung nhan khôngvốn đồng.Cả thọ tưởng thức hành cũng như vậy,Tánh chân không những pháp viên thành ;Thảy phần lớn chẳng khử, chẳng sanh,Chẳng nhơ bẩn chẳng sạch chẳng tăng sút gì.Trong chân ko chẳng phải tất cả sắc,Chẳng thọ, hành, tưởng, thức trong ko,Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,Sắc, tkhô giòn, vị, xúc, pháp, mùi hương không còn.Không nhãn thức mang đến ko ý thức,Không vô minc hoặc hết vô minc,Không điều già chết bọn chúng sinh,Hết già không còn bị tiêu diệt thật tình cũng không.Không trí tuệ cũng không chứng đắc ;Bởi tất cả gì là nơi đắc đâu,Bấy thọ Bồ Tát phụ thuộc,Ba la mật ấy, đi sâu thực hành.Mọi chướng ngại vật, xung quanh minc tan đổi mới,Mọi việc rất nhiều chẳng khiến hoảng tởm ;Xa lìa mộng tưởng hòn đảo điên,Niết bàn rốt ráo an nhiên tkhô cứng nhàn nhã.Ba la mật cụ thể trí tuệ,Mà ba đời clỗi Phật nương qua ;Bồ đề vô thượng hội chứng ra,Nên coi Bát Nhã cha la mật là :Lời thần crúc chuyên sâu hàng đầu,Lời chú thần hết sức mực quang quẻ minc ;Crúc thần cao quý anh linch,Là lời thần chụ thành tâm cao siêu.Trừ xong được phần lớn điều cực khổ,Ðúng nlỗi vầy, muôn thusinh sống ko sai ;Ngài ngay tắp lự phát âm lại chú này,Ðể tín đồ trì niệm sáng sủa bày chân vai trung phong :Yết đế yết đế, bố la yết đế, tía la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha.(3lần)BÁT NHÃ TÂM KINH (IV)


Xem thêm: Hình Xưa : Phụ Nữ Sài Gòn Xưa Đẹp Và Sành Điệu Như Thế Nào? Hình Xưa :Phụ Nữ Sài Gòn Những Năm 60

khi hành Bát nhã Ba laNgài Quan Tự Tại soi ra tột cùngThấy ra năm uẩn hầu hết khôngBao nhiêu khổ ách khốn cùng độ quaNầy Xá lợi tử xét raKhông là nhan sắc kia, nhan sắc là ko đâySắc cùng không chẳng khác saiKhông thuộc sắc đẹp, cũng sánh tàgiống hệt như nhauTchúng ta, tưởng, hành, thức uẩn nàoCũng như sắc đẹp uẩn, một màu sắc không khôngNày Xá lợi tử ghi lòngKhông không tướng ấy số đông không tướng tá hìnhKhông tăng bớt, không trược thanhCũng không khử, cũng ko sanh pháp đồngVậy yêu cầu vào chiếc chơn khôngVốn không năm uẩn cũng không sáu trầnMắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thânVị, hương, xúc, pháp, cùng phần nhan sắc thinhTừ không giới hạn mắt nhìnÐến ko ý thức, vô minh cũng đồngHết vô minh cũng vẫn khôngHết già, không còn bị tiêu diệt, giả không tồn tại gìKhông khổ, tập, khử, đạo kiaTrí tuệ triệu chứng đắc cũng chính là ko khôngSlàm việc thành sở đắc vì khôngCác do Bồ tát nương tòng huệ năngTâm không hề chút trinh nữ ngănNên không còn chút ít do dự sợ hãi gìÐảo điên mộng tưởng xa lìaNiết bàn mới mang lại bên đó bến bờBa đời chỏng Phật sau xưaÐắc thành chính giác vẫn nhờ vào tuệ năngTrí tuệ năng lực vô ngầnÐại minc vô thượng, đại thần cao siêuTrí tuệ năng lượng có nhiềuThật là thần chụ trừ tiêu não phiềnTrí tuệ năng lực vô biênDẫn mặt đường giải bay qua bên giác ngànLiền theo lời chú thuyết rằngÐộ tha giác ngộ mọi trằn chúng sanh.KINH TINH YẾUBÁT NHà BA LA MẬT ÐA (V)Bồ Tát Quán Tự Tại,khi cửa hàng chiếu thâm nám sâu,Bát Nhã Ba La Mật,Tức diệu pháp trí độ.Ngài soi thấy năm uẩn,Ðều không có tự tánh,Thực bệnh điều ấy xong xuôi,Ngài quá thoát tất cả,Mọi đau khổ ách nàn.- Nghe đây Xá Lợi Tử:Sắc chẳng không giống gì không,Không chẳng khác gì nhan sắc,Sắc chính thực là ko,Không chính thực là nhan sắc.Còn lại bốn uẩn tê,Cũng phần lớn như thế cả.- Xá Lợi Tử nghe đây:Thể phần nhiều pháp những không,Không sinh cũng không diệt,Không nhơ cũng ko sạch,Không thêm cũng ko sút.Cho bắt buộc trong tánh không,Không tất cả sắc, tchúng ta, tưởng,Cũng không tồn tại hành, thức.Không tất cả nhãn, thất thoát, tỷ,Thiệt, thân, ý – sáu căn uống.Không tất cả sắc, tkhô cứng, hương thơm,Vị, xúc, pháp – sáu trằn,Không có mười tám giới,Từ nhãn đến ý thức,Không hề gồm vô minh.Không bao gồm hết vô minc,Cho mang lại không lão, tử,Không khổ, tập, diệt, đạo,Không trí cũng ko đắc.Vì không tồn tại snghỉ ngơi đắc,Nên Khi vị Bồ Tát,Nương diệu pháp Trí Ðộ,Bát Nhã Ba La Mật,Thì vai trung phong không chướng ngại vật.Nên không tồn tại lo ngại,Xa lìa hầu hết mộng tưởng,Xa lìa đều điên hòn đảo,Ðại Niết Bàn tuyệt đối.- Chỏng Phật trong ba đời,Y diệu pháp Trí Ðộ,Bát Nhã Ba La Mật,Nên đắc vô thượng giác.Vậy cần phải ghi nhận rằng,Bát Nhã Ba La Mật,Là linh chụ đại thần,Là linh chụ đại minch,Là linc crúc vô thượng,Là linc crúc tuyệt đỉnh,Là chân lý bất vọng,Có năng lực tiêu trừ,Tất cả số đông khổ nàn.Cho đề nghị tôi mong muốn ttiết,Câu thần crúc Trí Ðộ,Bát Nhã Ba La Mật.- Nói hoàn thành đức Bồ Tát,Liền đọc thần chụ rằng:Yết đế, yết đếBa la yết đếBa la tăng yết đếBồ đề tát bà ha (3 lần).- Trích trong “Nghi thức tụng niệm đại toàn” của đạo tràng Mai Thôn xuất bạn dạng – Bản in Pháp quốc, 1997.- Có sửa thay đổi vài ba tự đến tương xứng cùng với câu hỏi thông dụng tụng niệm rộng lớn làm việc toàn quốc (Người soạn).