Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

  -  

*
*
Bát-nhã-ba-la-mật-nhiều trọng tâm kinh(phiên latinch từPhạn ngữ:Prajñā Pāramitā Hridaya Sūtra,Prajnaparamitahridaya Sutra;Anh ngữ:Heart of Perfect Wisdom Sutra,tiếng Hoa: 般若波羅蜜多心經; âmHán Việt: Bát nhã bố la mật đa trung tâm kinh) có cách gọi khác làBát-nhã trọng điểm kinh, hayTâm Kinh. Đây là tởm nthêm độc nhất chỉ có khoảng 260 chữ củaPhật giáoĐại thừavàThiền hậu tông. Nó cũng là tởm tinh yếu của bộ kinhĐại Bát Nhãtất cả 600 cuốn. Dưới đấy là sáu bản dịch Việt trường đoản cú sáu phiên bản dịch tiếng Trung khác nhau:

Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật Đại Minh Chụ Kinh No. 250Diêu Tần, Thiên Trúc, Tam tạng Cưu-ma-la-thập dịch.

Bạn đang xem: Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Việt dịch: Quảng Minh

 

Bồ-tát Quán Thế Âm khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật chuyên sâu, soi thấy năm nóng hầu như Không, quá đông đảo khổ ách.

Xá-lợi-phất! Sắc là Không nên không tồn tại tướng óc hoại, tbọn họ là Không bắt buộc không có tướng tá cảm tchúng ta, tưởng là Không đề nghị không tồn tại tướng mạo tri thừa nhận, hành là Không bắt buộc không có tướng tá sản xuất tác, thức là Không buộc phải không tồn tại tướng mạo giác tri. Vì sao vậy? Xá-lợi-phất! Chẳng bắt buộc nhan sắc không giống Không, chẳng nên Không khác sắc; dung nhan có nghĩa là Không, Không tức là sắc; tchúng ta, tưởng, hành, thức, tương tự như vậy.

Xá-lợi-phất! Tướng Không của các pháp ấy không sinc không khử, không nhơ bẩn không sạch sẽ, không thêm không bớt. Pháp Không ấy chẳng nên thừa khứ đọng, chẳng nên vị lai, chẳng nên ngày nay. Thế yêu cầu, trong Không không nhan sắc, không tbọn họ, tưởng, hành, thức; ko nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; không dung nhan, tkhô hanh, hương, vị, xúc, pháp; ko nhãn giới cho đến ko ý thức giới; ko vô minh cùng không sự khử tận của vô minh; cho đến ko lão tử với ko sự khử tận của lão tử; không khổ, tập, khử, đạo; ko cửa hàng trí với không thủ đắc.

Vì ko thủ đắc yêu cầu bồ-tát y theo Bát-nhã ba-la-mật thì chổ chính giữa không bị cphía ngại; không trở nên chướng ngại thì không tồn tại run sợ, xa lìa hầu như điên đảo mộng tưởng và nhức đầu khó xử, được cứu vớt cánh Niết-bàn. Chư Phật trong tía đời y theo Bát-nhã ba-la-mật thì được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Nên biết Bát-nhã ba-la-mật là minh crúc đẩy đà, là minch chụ vô thượng, là minh chú ko gì sánh bằng, trừ được phần đông hại não, chân thật không lỗi dối, nên người ta gọi là crúc Bát-nhã ba-la-mật.

Nên tngày tiết chú rằng: Yết-đế, yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, bồ-đề, tăng sa-ha.

Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật Đại Minch Chụ Kinh

 _______________________________________

Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều Tâm Kinh No. 251Đờ i Đường, Tam tạng Pháp sư Huyền Trang dịch.Việt dịch: Quảng Minh

 

Bồ-tát Quán Tự Tại Khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật chuyên sâu, soi thấy năm uẩn đầy đủ Không, thừa đông đảo khổ ách.

Xá-lợi Tử! Sắc chẳng không giống Không. Không chẳng khác nhan sắc. Sắc Tức là Không, Không tức là sắc đẹp. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại điều đó.

Xá-lợi Tử! Tướng Không của những pháp ấy ko sinh ko diệt, ko dơ dáy không không bẩn, không thêm ko giảm. Thế yêu cầu, vào Không không dung nhan, ko thọ, tưởng, hành, thức; không nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; ko nhan sắc, tkhô nóng, hương thơm, vị, xúc, pháp; không nhãn giới cho tới ko ý thức giới; ko vô minc cùng không sự khử tận của vô minh; cho cho ko lão tử với ko sự diệt tận của lão tử; ko khổ, tập, khử, đạo; ko quán trí với ko thủ đắc.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tính 100 Ngày Cho Người Chết Đầy Đủ Nhất, Tại Sao Có Lễ Cúng Cơm Trong 100 Ngày

Vì không thủ đắc đề nghị Bồ-tát y theo Bát-nhã ba-la-mật-đa thì trung khu không trở nên chướng ngại; không biến thành chướng ngại thì không có lúng túng, xa lìa các điên đảo mộng tưởng, được cứu vãn cánh Niết-bàn. Chư Phật vào tía đời y theo Bát-nhã ba-la-mật-đa thì được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Nên biết Bát-nhã ba-la-mật-nhiều là thần chú mũm mĩm, là crúc hết sức sáng chói, là chụ vô thượng, là chú không gì sánh bởi, trừ được phần đông khổ não, chân thật không hỏng dối, nên gọi là chú Bát-nhã ba-la-mật-đa.

Nên tngày tiết crúc rằng: Yết-đế, yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, bồ-đề, tăng sa-ha.

Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều Tâm Kinh

 ___________________________________________ 

Phổ Biến Trí Tạng Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều Tâm Kinh No. 252Nước Ma-kiệt-đề, Tam tạng Sa-môn Pháp Nguyệt trùng dịchViệt dịch: Quảng Minh

 

Tôi nghe như vầy.

Một thời, đức Phật trú trên núi Linc thứu, đại thành Vương xá, cùng với đầy đủ trăm nđần độn vị đại Tỷ-kheo với bảy vạn bảy nngây ngô vị Bồ-tát ma-ha-tát cho tụ hội. Danh hiệu của những vị là Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát Di-lặc, v.v., hồ hết là bậc thượng thủ, đông đảo được tam-muội tổng trì, trú vị trí Bất tư nghị giải thoát.

Bấy giờ, Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại đã tại phần mình ngồi, tức thì trong đại chúng, trường đoản cú chỗ ngồi đứng dậy, đi mang lại trước đức Thế Tôn, lẹo tay hướng tới đức Phật, nghiêng bản thân cung kính, ngắm nhìn tôn nhan, bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Trong chúng hội này, bé mong nói về trung khu của Bát-nhã ba-la-mật-nhiều, là Kho tàng Trí tuệ thông dụng của những Bồ-tát. Cúi hy vọng Thế Tôn hẹn khả mang đến các điều nhỏ nói. Con đang tuyên ổn ttiết pháp yếu ớt kín đáo cho những Bồ-tát.”

Bấy tiếng, đức Thế Tôn, bằng âm thanh hao ảo diệu của Phạm thiên, nói với Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại rằng: “Lành nắm, lành thay! Bậc vừa đủ Đại bi, Ta hứa khả đa số điều ông nói, để triển khai ánh sáng to đùng cho các bọn chúng sinch.”

Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại, sau khoản thời gian được Phật hẹn khả, được Phật hộ niệm, bèn nhập chánh tchúng ta thương hiệu là Tuệ quang tam-muội. Khi nhập định này rồi, sử dụng năng lực của tam-muội mà lại tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa chuyên sâu, Ngài soi thấy từ tính của năm uẩn phần nhiều Không. Ngài liễu tri từ bỏ tính của năm uẩn đa số Không, rồi mạnh khỏe xuất khỏi tam-muội kia, và nói cùng với Tuệ mạng Xá-lợi-phất rằng: “Thiện nam tử, Bồ-tát gồm trọng tâm của Bát-nhã ba-la-mật-nhiều, được hotline là Kho tàng Trí tuệ phổ biến, ông ni hãy lắng nghe, hãy khéo suy niệm. Tôi đang bởi vì ông riêng biệt giải thuyết.”

Sau khẩu ca ấy, Tuệ mạng Xá-lợi-phất bạch cùng với Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại rằng: “Thưa đức Đại Tịnh, kính thỉnh Ngài nói. Nay đó là đúng thời.”

Rồi Bồ-tát nói cùng với Xá-lợi-phất: “Các Bồ-tát ma-ha-tát phải học nlỗi vầy: Sắc tính là Không, Không tính là sắc đẹp. Sắc chẳng khác Không, Không chẳng không giống sắc đẹp. Sắc tức là Không, Không Tức là sắc. Tchúng ta, tưởng, hành, thức, cũng lại điều đó. Thức tính là Không, Không tính là thức. Thức chẳng khác Không, Không chẳng không giống thức. Thức Có nghĩa là Không, Không tức là thức.”

“Xá-lợi Tử, tướng tá Không của các pháp ấy ko sinc ko diệt, ko dơ không sạch mát, ko thêm ko giảm. Thế cần, trong Không không dung nhan, không tchúng ta, tưởng, hành, thức; không nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; không nhan sắc, thanh hao, hương thơm, vị, xúc, pháp; không nhãn giới cho tới ko ý thức giới; không vô minc cùng ko sự diệt tận của vô minh; cho mang đến không lão tử với không sự diệt tận của lão tử; không khổ, tập, khử, đạo; ko cửa hàng trí với ko thủ đắc.”

“Vì ko thủ đắc nên Bồ-đề-tát-đỏa y theo Bát-nhã ba-la-mật-đa thì trọng tâm không bị cphía ngại; không xẩy ra chướng ngại vật thì không có lo lắng, xa lìa phần nhiều điên đảo mộng tưởng, được cứu giúp cánh Niết-bàn. Clỗi Phật vào cha đời y theo Bát-nhã ba-la-mật-nhiều thì được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.” 

“Nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa là thần chú to tướng, là chú hết sức sáng sủa chói, là crúc vô thượng, là chú ko gì sánh bằng, trừ được đa số nhức đầu khó xử, chân thực ko hư dối, nên gọi là chụ Bát-nhã ba-la-mật-nhiều.”

Nên tmáu chụ rằng: “Yết-đế, yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, bồ-đề sa-bà-ha.”

Đức Phật nói tởm này hoàn thành thì những Tỷ-kheo với bọn chúng Bồ-tát, không còn thảy trần thế có Ttách, Người, A-tu-la, Càn-thát-bà, v.v. nghe hồ hết điều đức Phật nói, đều rất hoan hỷ, tín tbọn họ phụng hành.

Phổ Biến Trí Tạng Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh

_________________________________________ 

 

Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều Tâm Kinh No. 253Nước Kế Tân, Tam tạng Bát-nhã với Lợi Ngôn đồng dịch.Việt dịch: Quảng Minh

 

Tôi nghe nhỏng vầy.

Một thời, đức Phật trú tại núi Kỳ-xà-quật, thành Vương Xá, với chúng đại Tỷ-kheo cùng bọn chúng Bồ-tát phần đa đến tụ tập. Bấy giờ, đức Phật Thế Tôn tức thì nhập tam-muội thương hiệu là Quảng đại thậm thâm.

Bấy giờ đồng hồ, vào bọn chúng tất cả Bồ-tát ma-ha-tát tên là Quán Tự Tại. khi Ngài tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, soi thấy năm uẩn phần lớn Không, lìa những khổ ách. Lúc ấy, tôn trả Xá-lợi Tử nương uy lực của Phật, chắp tay cung kính, bạch với Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại rằng: “Thưa Thiện tại nam giới tử! Nếu gồm hành giả ước ao học Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, thì tu hành thay nào?” Hỏi như thế rồi.

Xem thêm: Tục Ngữ “ Quả Báo Nhãn Tiền Là Gì ? Nên Sống Sao Cho Đúng? Câu Chuyện Nhân

Bấy tiếng, Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại nói với Cụ tchúng ta Xá-lợi-phất rằng: “Xá-lợi Tử! Nếu gồm thiện tại phái mạnh tử, thiện tại nữ nhân lấn sân vào Bát-nhã ba-la-mật sâu sát, lúc tu hành đề xuất quán từ bỏ tính của năm uẩn các Không. Xá-lợi Tử! Sắc chẳng không giống Không. Không chẳng khác nhan sắc. Sắc có nghĩa là Không, Không Tức là sắc đẹp. Tchúng ta, tưởng, hành, thức, cũng lại như vậy.”

“Xá-lợi Tử! Tướng Không của những pháp ấy không sinc không khử, ko nhơ bẩn không sạch sẽ, không thêm ko giảm. Thế đề nghị, trong Không ko dung nhan, không thọ, tưởng, hành, thức; không nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; không dung nhan, tkhô cứng, mùi hương, vị, xúc, pháp; không nhãn giới cho đến không ý thức giới; ko vô minc cùng ko sự khử tận của vô minh; cho mang lại không lão tử cùng không sự diệt tận của lão tử; không khổ, tập, khử, đạo; không tiệm trí và ko thủ đắc.”

“Vì ko thủ đắc buộc phải Bồ-đề-tát-đỏa y theo Bát-nhã ba-la-mật-nhiều thì vai trung phong không bị cphía ngại; không bị chướng ngại vật thì không có lo ngại, xa lìa phần đa điên đảo mộng tưởng, được cứu cánh Niết-bàn. Chỏng Phật vào tía đời y theo Bát-nhã ba-la-mật-nhiều thì được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.” 

“Nên biết Bát-nhã ba-la-mật-nhiều là thần crúc mập mạp, là chú rất sáng chói, là chụ vô thượng, là chú ko gì sánh bởi, trừ được hầu hết khổ đau, sống động không lỗi dối, nên được gọi là crúc Bát-nhã ba-la-mật-đa.”

Nên tmáu chụ rằng: “Yết-đế, yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, bồ-đề sa-bà-ha.”

“Bởi vậy, Xá-lợi-phất! Các Bồ-tát ma-ha-tát đối với sự bước vào Bát-nhã ba-la-mật sâu xa, yêu cầu tu hành điều đó.” Tuyên thuyết như thế rồi.

Lúc ấy, đức Thế Tôn xuất khỏi tam-ma-địa Quảng đại thậm thâm nám, mệnh danh Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại rằng: “Lành thay! Lành thay! Thiện nay nam giới tử! Đúng nạm, đúng thế! Nlỗi gần như điều ông tuim thuyết. Đi vào Bát-nhã ba-la-mật sâu xa, thì cần tu hành điều đó. Khi tu hành điều đó thì các đức Như Lai thảy phần đa tùy tin vui.”