Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật

  -  

Quán tự tại người thương tát hành rạm Bát nhã bố la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Bạn đang xem: Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị ko, không bất dị sắc; nhan sắc tức thị ko, ko tức thị sắc; tchúng ta, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị clỗi pháp ko tướng mạo, bất sinh văng mạng, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất sút. Thị rứa không trung, vô sắc, vô tchúng ta, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô dung nhan, tkhô giòn, hương thơm, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minc diệc vô vô minc tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, khử, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô snghỉ ngơi đắc vậy, người tình đề tát đỏa y Bát nhã bố la mật đa cố vai trung phong vô tai ác ngại; vô tai ác mắc cỡ nuốm vô hữu xịn bố; viễn ly điên hòn đảo mộng tưởng; cứu vãn cánh nát bàn, tam chũm clỗi Phật y Bát nhã ba la mật nhiều cầm đắc a nậu nhiều la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã ba la mật nhiều, thị đại thần chụ, thị đại minh chụ, thị vô thượng crúc, thị vô đẳng đẳng crúc, năng trừ nhứt thiết khổ, crộng thiệt bất hư.

Cố ttiết Bát nhã cha la mật nhiều crúc, tức thuyết chụ viết: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề. Tát bà ha.

Xem thêm: Dạy Cách Ngồi Thiền Tại Nhà Để Giảm Stress, 3 Bước Ngồi Thiền Đúng Cách Tại Nhà

Việt Văn: 

Lúc Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều, Ngài soi thấy năm uẩn phần nhiều ko, lập tức qua hết thảy khổ ách.

Này Xá-lợi-phất ! Sắc chẳng khác ko, không chẳng khác sắc, dung nhan tức là không, không có nghĩa là dung nhan. Tchúng ta, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.

Này Xá-lợi-phất ! Tướng không của các pháp, không sanh, không diệt, ko dơ dáy không sạch sẽ, không thêm ko sút. Cho nên vào tướng mạo ko không có sắc đẹp, không có tchúng ta, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có nhan sắc, tkhô giòn, mùi hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho tới không có ý thức giới; không có vô minh cũng không tồn tại không còn vô minh, cho đến không có già bị tiêu diệt cũng không tồn tại hết già chết; không tồn tại khổ, tập, diệt, đạo, không tồn tại trí tuệ cũng không tồn tại bệnh đắc.

Vì không có địa điểm được, nên Bồ-tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều trọng điểm không ngnạp năng lượng hổ thẹn. Vì không ngăn uống hổ ngươi buộc phải không lo lắng, xa hẳn điên hòn đảo mộng tưởng, đạt mang lại cứu cánh Niết-bàn. Clỗi Phật trong cha đời cũng nương Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều được đạo quả Vô Thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Nên biết, Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều là đại thần chú, là đại minch chụ, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng crúc, hay trừ được không còn thảy khổ, chân thực ko dối.

Xem thêm: Kiến Và Chim Bồ Câu

Vì vậy nói chú Bát-nhã ba-la-mật-đa, lập tức nói crúc rằng: “Yết-đế, yết-đế, ba-la yết- đế, ba-la tăng yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha”.