Bát nhã ba la mật đa tâm kinh

     

Bát-nhã-ba-la-mật-nhiều trung ương kinh (phiên latinh trường đoản cú Phạn ngữ: Prajñā Pāramitā Hridaya Sūtra,Prajnaparamitahridaya Sutra; Anh ngữ: Heart of Perfect Wisdom Sutra, tiếng Hoa: 般若波羅蜜多心經; âm Hán Việt: Bát nhã cha la mật nhiều trọng tâm kinh) có cách gọi khác là Bát-nhã trung ương kinh, tuyệt Tâm Kinh. Đây là khiếp nđính thêm độc nhất vô nhị chỉ có khoảng 260 chữ của Phật giáo Đại quá và Thiền hậu tông. Nó cũng chính là kinh tinch yếu của bộ tởm Đại Bát Nhã tất cả 600 cuốn nắn. Dưới đấy là sáu bạn dạng dịch Việt trường đoản cú sáu phiên bản dịch giờ đồng hồ Trung không giống nhau:

Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật Đại Minc Chụ Kinh – No. 250

Diêu Tần, Thiên Trúc, Tam tạng Cưu-ma-la-thập dịch.

Bạn đang xem: Bát nhã ba la mật đa tâm kinh

Việt dịch: Quảng Minh

Bồ-tát Quán Thế Âm Lúc tu hành Bát-nhã ba-la-mật sâu sát, soi thấy năm ấm đông đảo Không, thừa số đông khổ ách.

Xá-lợi-phất! Sắc là Không nên không tồn tại tướng não hoại, thọ là Không phải không tồn tại tướng tá cảm thọ, tưởng là Không bắt buộc không tồn tại tướng tri dấn, hành là Không đề xuất không có tướng chế tạo ra tác, thức là Không phải không tồn tại tướng giác tri. Vì sao vậy? Xá-lợi-phất! Chẳng nên sắc đẹp khác Không, chẳng buộc phải Không không giống sắc; dung nhan có nghĩa là Không, Không có nghĩa là sắc; tchúng ta, tưởng, hành, thức, cũng tương tự vậy.

Xá-lợi-phất! Tướng Không của các pháp ấy ko sinc ko khử, ko dơ dáy không không bẩn, không thêm không giảm. Pháp Không ấy chẳng đề xuất vượt khđọng, chẳng yêu cầu vị lai, chẳng đề nghị hiện nay. Thế bắt buộc, vào Không không sắc, ko tchúng ta, tưởng, hành, thức; ko nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; không sắc, tkhô giòn, hương thơm, vị, xúc, pháp; không nhãn giới cho đến không ý thức giới; ko vô minc cùng ko sự diệt tận của vô minh; cho đến ko lão tử và ko sự diệt tận của lão tử; ko khổ, tập, khử, đạo; ko cửa hàng trí với không thủ đắc.

Vì ko thủ đắc đề xuất bồ-tát y theo Bát-nhã ba-la-mật thì trung ương không bị chướng ngại; không bị chướng ngại vật thì không tồn tại sốt ruột, xa lìa số đông điên đảo mộng tưởng cùng nhức đầu khó xử, được cứu vớt cánh Niết-bàn. Chư Phật vào cha đời y theo Bát-nhã ba-la-mật thì được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Nên biết Bát-nhã ba-la-mật là minh crúc bụ bẫm, là minh chú vô thượng, là minc chụ ko gì sánh bằng, trừ được những hại não, chân thật không hư dối, nên được gọi là crúc Bát-nhã ba-la-mật.

Nên thuyết chụ rằng: Yết-đế, yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, bồ-đề, tăng sa-ha.

Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật Đại Minch Crúc Kinh

*******************

Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều Tâm Kinh – No. 251

Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Huyền Trang dịch.Việt dịch: Quảng Minh

Bồ-tát Quán Tự Tại Lúc tu hành Bát-nhã ba-la-mật sâu sát, soi thấy năm uẩn đa số Không, quá đầy đủ khổ ách.

Xá-lợi Tử! Sắc chẳng khác Không. Không chẳng khác sắc đẹp. Sắc Tức là Không, Không Tức là nhan sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại điều này.

Xá-lợi Tử! Tướng Không của các pháp ấy ko sinc ko diệt, ko dơ bẩn không sạch mát, không thêm không sút. Thế nên, vào Không không nhan sắc, không thọ, tưởng, hành, thức; ko nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; ko nhan sắc, thanh khô, hương, vị, xúc, pháp; không nhãn giới cho tới ko ý thức giới; không vô minh và không sự diệt tận của vô minh; cho tới ko lão tử và ko sự diệt tận của lão tử; ko khổ, tập, khử, đạo; ko cửa hàng trí cùng ko thủ đắc.

Vì không thủ đắc nên Bồ-tát y theo Bát-nhã ba-la-mật-nhiều thì trung ương không trở nên chướng ngại; không xẩy ra vật cản thì không tồn tại run sợ, xa lìa phần lớn điên hòn đảo mộng tưởng, được cứu giúp cánh Niết-bàn. Chỏng Phật vào cha đời y theo Bát-nhã ba-la-mật-đa thì được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Nên biết Bát-nhã ba-la-mật-nhiều là thần crúc vĩ đại, là chú rất sáng chói, là crúc vô thượng, là crúc ko gì sánh bằng, trừ được phần nhiều nhức đầu khó xử, chân thật không hư dối, nên gọi là chú Bát-nhã ba-la-mật-nhiều.

Nên thuyết crúc rằng: Yết-đế, yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, bồ-đề, tăng sa-ha.

*******************

Phổ Biến Trí Tạng Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều Tâm Kinh – No. 252

Nước Ma-kiệt-đề, Tam tạng Sa-môn Pháp Nguyệt trùng dịchViệt dịch: Quảng Minh

Tôi nghe nlỗi vọc.

Một thời, đức Phật trú tại núi Linc thứu, đại thành Vương xá, cùng rất đủ trăm ndở hơi vị đại Tỷ-kheo và bảy vạn bảy nlẩn thẩn vị Bồ-tát ma-ha-tát mang đến tập trung. Danh hiệu của các vị là Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát Di-lặc, v.v., phần nhiều là bậc thượng thủ, số đông được tam-muội tổng trì, trú địa điểm Bất tư nghị giải thoát.

Bấy tiếng, Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại vẫn ở vị trí bản thân ngồi, ngay trong đại chúng, từ số ghế đứng dậy, đi mang đến trước đức Thế Tôn, chắp tay nhắm tới đức Phật, nghiêng bản thân cung kính, ngắm nhìn tôn nhan, bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Trong bọn chúng hội này, nhỏ ao ước nói đến trung ương của Bát-nhã ba-la-mật-đa, là Kho tàng Trí tuệ phổ biến của các Bồ-tát. Cúi mong muốn Thế Tôn hẹn khả đến hầu như điều nhỏ nói. Con vẫn tulặng ttiết pháp yếu kín cho những Bồ-tát.”

Bấy tiếng, đức Thế Tôn, bằng âm tkhô giòn huyền ảo của Phạm thiên, nói cùng với Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại rằng: “Lành thay, lành thay! Bậc đầy đủ Đại bi, Ta hẹn khả mọi điều ông nói, để gia công ánh sáng béo phệ cho những bọn chúng sinc.”

Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại, sau thời điểm được Phật hứa hẹn khả, được Phật hộ niệm, bèn nhập chánh tbọn họ tên là Tuệ quang đãng tam-muội. lúc nhập định này rồi, sử dụng năng lượng của tam-muội mà tu hành Bát-nhã ba-la-mật-nhiều nâng cao, Ngài soi thấy tự tính của năm uẩn đều Không. Ngài liễu tri tự tính của năm uẩn phần đa Không, rồi lành mạnh xuất khỏi tam-muội cơ, với nói với Tuệ mạng Xá-lợi-phất rằng: “Thiện nam tử, Bồ-tát có tâm của Bát-nhã ba-la-mật-nhiều, được điện thoại tư vấn là Kho tàng Trí tuệ thịnh hành, ông ni hãy lắng tai, hãy khéo suy niệm. Tôi vẫn vì chưng ông riêng biệt giải tmáu.”

Sau khẩu ca ấy, Tuệ mạng Xá-lợi-phất bạch với Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại rằng: “Thưa đức Đại Tịnh, kính thỉnh Ngài nói. Nay đó là đúng thời.”

Rồi Bồ-tát nói với Xá-lợi-phất: “Các Bồ-tát ma-ha-tát nên học nlỗi vầy: Sắc tính là Không, Không tính là nhan sắc. Sắc chẳng không giống Không, Không chẳng không giống sắc. Sắc Tức là Không, Không Tức là dung nhan. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại điều đó. Thức tính là Không, Không tính là thức. Thức chẳng không giống Không, Không chẳng không giống thức. Thức Tức là Không, Không Tức là thức.”

“Xá-lợi Tử, tướng Không của các pháp ấy ko sinch không diệt, ko nhơ bẩn ko không bẩn, không thêm ko sút. Thế đề xuất, trong Không ko nhan sắc, không tbọn họ, tưởng, hành, thức; ko nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; ko dung nhan, thanh, hương thơm, vị, xúc, pháp; ko nhãn giới cho tới ko ý thức giới; ko vô minh và không sự khử tận của vô minh; cho đến không lão tử và ko sự khử tận của lão tử; ko khổ, tập, diệt, đạo; không tiệm trí với ko thủ đắc.”

“Vì không thủ đắc yêu cầu Bồ-đề-tát-đỏa y theo Bát-nhã ba-la-mật-đa thì trung khu không biến thành chướng ngại; không trở nên vật cản thì không có lo sợ, xa lìa phần đa điên hòn đảo mộng tưởng, được cứu vớt cánh Niết-bàn. Chỏng Phật vào tía đời y theo Bát-nhã ba-la-mật-nhiều thì được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.”

“Nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa là thần crúc béo phì, là chụ rất sáng sủa chói, là chú vô thượng, là chụ không gì sánh bằng, trừ được mọi hại não, chân thật không hư dối, nên được gọi là chú Bát-nhã ba-la-mật-nhiều.”

Nên thuyết chụ rằng: “Yết-đế, yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, bồ-đề sa-bà-ha.”

Đức Phật nói tởm này dứt thì những Tỷ-kheo cùng chúng Bồ-tát, không còn thảy thế gian có Ttránh, Người, A-tu-la, Càn-thát-bà, v.v. nghe các điều đức Phật nói, đều rất hoan hỷ, tín thọ phụng hành.

Phổ Biến Trí Tạng Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh

*******************

Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinch – No. 253

Nước Kế Tân, Tam tạng Bát-nhã cùng Lợi Ngôn đồng dịch.Việt dịch: Quảng Minh

Tôi nghe như vầy.

Xem thêm: Thứ Tự Tiểu Thuyết Kim Dung, 15 Truyện Chưởng Kim Dung Theo Thứ Tự

Một thời, đức Phật trú trên núi Kỳ-xà-quật, thành Vương Xá, cùng rất bọn chúng đại Tỷ-kheo cùng chúng Bồ-tát phần nhiều đến tập trung. Bấy giờ đồng hồ, đức Phật Thế Tôn ngay tức thì nhập tam-muội tên là Quảng đại thậm thâm nám.

Bấy tiếng, trong bọn chúng tất cả Bồ-tát ma-ha-tát thương hiệu là Quán Tự Tại. Khi Ngài tu hành Bát-nhã ba-la-mật-nhiều nâng cao, soi thấy năm uẩn những Không, lìa những khổ ách. Khi ấy, tôn giả Xá-lợi Tử nương mạnh mẽ của Phật, lẹo tay cung kính, bạch với Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại rằng: “Thưa Thiện tại nam giới tử! Nếu tất cả hành trả mong mỏi học tập Bát-nhã ba-la-mật-nhiều chuyên sâu, thì tu hành nuốm nào?” Hỏi điều này rồi.

Bấy giờ, Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại nói với Cụ thọ Xá-lợi-phất rằng: “Xá-lợi Tử! Nếu gồm thiện nam giới tử, thiện nay người vợ nhân đi vào Bát-nhã ba-la-mật chuyên sâu, khi tu hành yêu cầu cửa hàng trường đoản cú tính của năm uẩn số đông Không. Xá-lợi Tử! Sắc chẳng khác Không. Không chẳng khác sắc. Sắc có nghĩa là Không, Không tức là sắc đẹp. Tbọn họ, tưởng, hành, thức, cũng lại như vậy.”

“Xá-lợi Tử! Tướng Không của các pháp ấy không sinh không diệt, ko dơ ko sạch sẽ, không thêm không giảm. Thế yêu cầu, vào Không ko nhan sắc, không tchúng ta, tưởng, hành, thức; ko nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; ko dung nhan, tkhô cứng, hương thơm, vị, xúc, pháp; ko nhãn giới cho đến ko ý thức giới; ko vô minch và ko sự diệt tận của vô minh; cho đến ko lão tử và không sự khử tận của lão tử; ko khổ, tập, diệt, đạo; không quán trí với ko thủ đắc.”

“Vì không thủ đắc bắt buộc Bồ-đề-tát-đỏa y theo Bát-nhã ba-la-mật-nhiều thì tâm không bị cphía ngại; không trở nên chướng ngại vật thì không có run sợ, xa lìa hầu hết điên đảo mộng tưởng, được cứu vớt cánh Niết-bàn. Clỗi Phật trong tía đời y theo Bát-nhã ba-la-mật-đa thì được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.”

“Nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa là thần crúc to tướng, là chụ rất sáng chói, là chú vô thượng, là chụ không gì sánh bởi, trừ được gần như khổ đau, chân thật không hỏng dối, nên gọi là chú Bát-nhã ba-la-mật-nhiều.”

Nên tmáu chụ rằng: “Yết-đế, yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, bồ-đề sa-bà-ha.”

“vì thế, Xá-lợi-phất! Các Bồ-tát ma-ha-tát so với sự bước vào Bát-nhã ba-la-mật chuyên sâu, yêu cầu tu hành điều đó.” Tuim tmáu những điều đó rồi.

Lúc ấy, đức Thế Tôn xuất ngoài tam-ma-địa Quảng đại thậm rạm, ca ngợi Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại rằng: “Lành thay! Lành thay! Thiện tại nam tử! Đúng thay, đúng thế! Như các điều ông tuim ttiết. Đi vào Bát-nhã ba-la-mật sâu sát, thì nên tu hành như thế. lúc tu hành điều đó thì các đức Nhỏng Lai thảy hồ hết tùy tin vui.”

Bấy giờ đồng hồ, đức Thế Tôn nói lời này xong, Cụ tchúng ta Xá-lợi-phất tràn trề hoan hỷ, Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại cũng khá hoan hỷ. Bấy giờ, trong chúng hội, Trời, Người, A-tu-la, Càn-thát-bà, v.v. nghe các điều đức Phật nói, thường rất hoan hỷ, tín tbọn họ phụng hành.

Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều Tâm Kinh

*******************

Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều Tâm Kinch – No. 254

Đời Đường, chùa Đại Hưng Thiện tại sinh hoạt Thượng đô ,Tam tạng sa-môn Trí Tuệ Luân phụng chiếu dịch.Việt dịch: Quảng Minh

Tôi nghe nhỏng vầy.

Một thời, đức Bạc-già-phạm trú tại núi Kỳ-xà-quật, thành Vương Xá, cùng với bọn chúng đại Bí-sô cùng bọn chúng đại Bồ-tát số đông mang lại tụ họp. Bấy giờ, đức Thế Tôn nhập tam ma địa, tên là Quảng đại thậm thâm nám chiếu kiến. khi ấy, vào bọn chúng bao gồm một vị Bồ-tát ma-ha-tát, tên là Quán Thế Âm Tự Tại, bước vào Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, lúc tu hành soi thấy từ bỏ tính của năm uẩn đông đảo Không.

Lúc ấy, tôn đưa Cụ tchúng ta Xá-lợi Tử nương uy thần của Phật, chắp tay cung kính, bạch cùng với Bồ-tát ma-ha-tát Quán Thế Âm Tự Tại rằng: “Thưa Thánh giả! Nếu bao gồm hành trả mong mỏi học tập Bát-nhã ba-la-mật-nhiều nâng cao, thì tu hành thay nào?” Hỏi những điều đó rồi.

Bấy giờ, Bồ-tát ma-ha-tát Quán Thế Âm Tự Tại nói với Cụ tbọn họ Xá-lợi Tử rằng: “Xá-lợi Tử! Nếu gồm thiện nay nam giới tử, thiện nay nữ giới nhân lấn sân vào Bát-nhã ba-la-mật-nhiều nâng cao, khi tu hành đề xuất soi thấy trường đoản cú tính của năm uẩn mọi Không, lìa những khổ ách. Xá-lợi Tử! Sắc là Không, chỗ tính Không thấy nhan sắc. Sắc chẳng khác Không, Không chẳng không giống sắc đẹp. Sắc ấy tức Không, Không ấy tức dung nhan. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại điều đó.”

“Xá-lợi Tử! Tính tướng Không của những pháp ấy không sinc không khử, không dơ dáy không sạch sẽ, ko thêm ko sút. Thế buộc phải, trong Không không sắc, ko tbọn họ, tưởng, hành, thức; ko nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; ko dung nhan, tkhô cứng, hương, vị, xúc, pháp; không nhãn giới cho tới ko ý thức giới; không vô minh cùng ko sự diệt tận của vô minh; cho tới ko sự diệt tận của lão tử; ko khổ, tập, diệt, đạo; không trí hội chứng với ko thủ đắc.”

“Vì không thủ đắc cần Bồ-đề-tát-đỏa y theo Bát-nhã ba-la-mật-đa cơ mà an trú, thì trung ương không biến thành cphía ngại; không bị chướng ngại vật thì không có run sợ, xa lìa đa số điên đảo mộng tưởng, được cứu vãn cánh Niết-bàn. Chư Phật trong tía đời y theo Bát-nhã ba-la-mật-nhiều thì được Vô thượng bồ-đề, hiện thành Chánh giác.”

“Nên biết Bát-nhã ba-la-mật-nhiều là chân ngôn béo tốt, là chân ngôn cực kỳ sáng chói, là chân ngôn vô thượng, là chân ngôn ko gì sánh bằng, trừ được các khổ đau, chân thật ko hư dối, nên được gọi là chân ngôn Bát-nhã ba-la-mật-nhiều.”

Nên tngày tiết crúc rằng: “Án, nga đế, nga đế, bẫy la nga đế, bẫy la tán nga đế, mạo địa, sa-phộc hạ.”

“Vậy nên, Xá-lợi Tử! Các Bồ-tát ma-ha-tát đối với sự đi vào Bát-nhã ba-la-mật chuyên sâu, bắt buộc học tập như thế.”

Bấy tiếng, đức Thế Tôn an lành xuất ngoài tam-ma-địa, mệnh danh Bồ-tát ma-ha-tát Quán Thế Âm Tự Tại rằng: “Lành thay! Lành thay! Thiện phái nam tử! Đúng nạm, đúng thế! Nhỏng mọi điều ông tuyên ổn thuyết. Đi vào Bát-nhã ba-la-mật chuyên sâu, thì nên cần tu hành những điều đó. Khi tu hành như thế thì những đức Nlỗi Lai thảy các tùy tin vui.”

Bấy giờ đồng hồ, đức Thế Tôn nói lời này kết thúc, Cụ thọ Xá-lợi Tử, Bồ-tát Quán Thế Âm Tự Tại, cùng trong bọn chúng hội, không còn thảy trần gian gồm Trời, Người, A-tô-la, Nghiễn-đà-phược, v.v. nghe đa số điều đức Phật nói, đều rất hoan hỷ, tín tbọn họ phụng hành.

Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh

*******************

Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh (Bản Thạch thất Đôn hoàng) – No. 255

<Đại Phiên> Quốc, Đại đức Tam tạng Pháp sư Sa-môn Pháp Thành dịch.Việt dịch: Quảng Minh

Tôi nghe như vọc.

Một thời đức Bạc-già-phạm trú tại núi Thứu phong, thành Vương Xá, với bọn chúng đại Bí-sô và các Bồ-tát ma-ha-tát phần đa mang lại tụ tập. Bấy tiếng, đức Thế Tôn bèn nhập tam ma địa thương hiệu là Thậm rạm minc liễu – dị môn của giáo pháp.

Vào thời điểm kia, Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại khi bước vào Bát-nhã ba-la-mật nâng cao, quán giáp soi thấy thể tính của năm uẩn thảy số đông là Không. Lúc ấy, tôn đưa Cụ tbọn họ Xá-lợi Tử nương mạnh mẽ và tự tin của Phật, bạch cùng với Bồ-tát ma-ha-tát Quán Thế Âm Tự Tại rằng: “Thưa Thánh giả! Nếu tất cả thiện nay phái nam tử ý muốn tu hành Bát-nhã ba-la-mật-nhiều sâu xa, thì cần tu học tập thay nào?” Nói lời đó xong.

Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại vấn đáp Cụ tbọn họ Xá-lợi-tử rằng: “Xá-lợi Tử! Nếu gồm thiện nay phái nam tử, thiện nay nữ giới nhân mong mỏi tu hành Bát-nhã ba-la-mật sâu xa, vị ấy đề xuất tiệm gần cạnh nlỗi vầy: Thể tính của năm uẩn gần như Không. Sắc Tức là Không, Không có nghĩa là dung nhan. Sắc chẳng không giống Không, Không chẳng khác sắc. Cũng lại điều này, thọ, tưởng, hành, thức thảy các Không.”

“Thế nên Xá-lợi Tử! Tính Không của tất cả pháp là vô tướng, ko sinc không khử, không dơ dáy ko sạch, ko thêm không sút. Thế bắt buộc, bấy giờ làm việc vào tính Không không sắc, không tbọn họ, không tưởng, ko hành, cũng không tồn tại thức; không nhãn, không nhĩ, ko tỹ, ko thiệt, ko thân, không ý; ko dung nhan, ko thanh hao, không mùi hương, không vị, ko xúc, ko pháp; không nhãn giới cho đến ko ý thức giới; ko vô minc và không sự khử tận của vô minh; cho tới không lão tử và ko sự diệt tận của lão tử; không khổ, tập, khử, đạo; ko cửa hàng trí, không thủ đắc cùng không không thủ đắc.”

“Thế bắt buộc Xá-lợi Tử! Vì ko thủ đắc phải các bọn chúng Bồ-tát y theo Bát-nhã ba-la-mật-đa thì trọng điểm không bị chướng ngại; không biến thành chướng ngại thì không tồn tại lo sợ, quá qua mọi điên đảo, được cứu cánh Niết-bàn. Hết thảy chư Phật vào cha đời y theo Bát-nhã ba-la-mật-nhiều nhưng bệnh đắc Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.”

“Xá-lợi Tử! Thế cần phải ghi nhận đại mật crúc Bát-nhã ba-la-mật-đa là chú siêu sáng chói, là chú vô thượng, là crúc không gì sánh bằng, là chụ trừ được phần đa đau khổ, chân thật không điên hòn đảo. Nên biết, Bát-nhã ba-la-mật-đa là bài xích crúc kín đáo. “

Nên tngày tiết crúc Bát-nhã ba-la-mật-đa rằng: “Nga-đế, nga-đế, ba-la-nga-đế, ba-la-tăng-nga-đế, bồ-đề sa-ha.”

“Xá-lợi Tử! Các Bồ-tát ma-ha-tát đề xuất tu học tập Bát-nhã ba-la-mật-nhiều sâu sát điều này.”

Bấy tiếng, đức Thế Tôn xuất ngoài định ấy, nói với Thánh mang Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại rằng: “Lành thay! Lành thay! Thiện phái mạnh tử! Đúng rứa, đúng thế! Nhỏng hồ hết điều ông tulặng tngày tiết. Các vị buộc phải tu học tập Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế. Tất cả Nhỏng Lai cũng hầu như tùy hỷ.”

Bấy giờ, đức Bạc-già-phạm nói lời này kết thúc, Cụ thọ Xá-lợi Tử, Thánh trả Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại với không còn thảy trần thế, Trời, Người, A-tô-la, Càn-thát-bà, v.v… nghe các điều đức Phật nói, đều rất hoan hỷ, tín thọ phụng hành.

Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh

*******************

Phật thuyết Thánh Phật chủng loại Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều Tâm Kinh – No. 257

Tây thiên dịch kinh Tam tạng, Triều phụng Đại phu,Thí Quang lộc khanh, Truyền pháp Đại sư,Thần được sắc ban tử y, Thi Hộ phụng chiếu dịch.Việt dịch: Quảng Minh

Tôi nghe nhỏng vầy:

Một thời, đức Thế Tôn trú tại núi Thứu phong, thành Vương Xá, với bọn chúng đại Bí-sô một nngu hai trăm năm chục người hội tụ, và chúng Bồ-tát ma-ha-tát cùng mọi người trong nhà vây quanh.

Bấy giờ, đức Thế Tôn ngay tức khắc nhập tam-ma-địa thương hiệu là Thậm thâm quang đãng minch tulặng ttiết chánh pháp. khi ấy, Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại đã trung tâm Phật hội. Vị Bồ-tát ma-ha-tát này có chức năng tu hành Bát-nhã ba-la-mật-nhiều nâng cao, quán chiếu thấy trường đoản cú tính của năm uẩn thảy phần lớn Không.

Bấy tiếng, tôn trả Xá-lợi Tử nương uy thần của Phật, bước tới trước mà bạch cùng với Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại rằng: “Nếu tất cả thiện nay phái mạnh tử, thiện nay con gái nhân ưa hy vọng tu học ngơi nghỉ vào pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-nhiều chuyên sâu, thì cần học như thế nào?”

lúc ấy, Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại nói với tôn trả Xá-lợi Tử rằng:

“Ông nay hãy lắng nghe, tôi đang vày ông tuyên ổn thuyết. Nếu gồm thiện nam tử, thiện bạn nữ nhân ưa muốn tu học ở trong pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-nhiều sâu sát này, hãy quán chiếu trường đoản cú tính của năm uẩn thảy gần như Không.”

“Thế như thế nào Gọi là từ tính của năm uẩn phần lớn Không? Đó là, tức nhan sắc là Không, tức Không là sắc; nhan sắc không khác với Không, Không ko khác với sắc đẹp. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại những điều đó.”

“Xá-lợi Tử! Tướng Không như thế của tất cả các pháp ấy vốn không tồn tại cái gì được sinch, không có đồ vật gi bị diệt; không cấu truyền nhiễm, không tkhô giòn tịnh; không lớn lên, không tổn định sút.”

“Xá-lợi Tử! Thế cần, trong Không ko nhan sắc, ko thọ, tưởng, hành, thức; không vĩnh cửu đôi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không lâu dài sắc đẹp, tkhô giòn, hương, vị, xúc, pháp; ko nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; ko nhan sắc, thanh hao, mùi hương, vị, xúc, pháp; ko nhãn giới với không nhãn thức giới, cho đến ko ý giới cùng ko ý thức giới; không vô minch và ko sự khử tận của vô minh; cho đến ko lão tử với không sự diệt tận của lão tử; không khổ, tập, diệt, đạo; ko quán trí, không thủ đắc, cũng ko không thủ đắc.”

“Xá-lợi Tử, bởi do không thủ đắc điều này, Bồ-tát ma-ha-tát y theo Bát-nhã ba-la-mật-nhiều nhưng mà thực hành thực tế tương ứng, thì trọng tâm không bị vướng mắc, cũng không bị cphía ngại; không bị vướng mắc, không trở nên vật cản, thì không có lo lắng, xa lìa tất cả điên hòn đảo vọng tưởng, được cứu cánh viên tịch. Chư Phật trong bố đời y theo Bát-nhã ba-la-mật-nhiều thì được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Xem thêm: Tác Giả Bức Ảnh Hòa Thượng Thích Quảng Đức Tự Thiêu Hay Bị Thiêu?

“Vì vậy, nên tìm hiểu, Bát-nhã ba-la-mật-nhiều là minch chụ quảng đại, là minc chụ vô thượng, là minh chụ không gì sánh bởi, tất cả năng lượng dứt trừ được phần nhiều nhức đầu khó xử, bởi đó đó là pháp sống động, không lỗi vọng. Những ai tu học hãy tu học như vậy.”

“Nay tôi tulặng tmáu đại minc chú Bát-nhã ba-la-mật-nhiều rằng: Đát-ninh-dã-tha, nga-đế, nga-đế, bá-ra-nga-đế, bá-ra-tăng-nga-đế, mạo-đề, sa-hạ.”

“Xá-lợi Tử! Các Bồ-tát ma-ha-tát trường hợp thường xuyên tụng đọc minc chụ Bát-nhã ba-la-mật-nhiều này tức là tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa.”

Bấy giờ, đức Thế Tôn an lành xuất ngoài tam-ma-địa; Ngài ca ngợi Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại rằng: “Lành thay! Lành thay! Thiện tại phái nam tử! Những điều ông tuim thuyết, đúng vậy, đúng vậy! Bát-nhã ba-la-mật-nhiều phải được tu học tập những điều đó. Đó đó là cứu vãn cánh chân thực về tối thượng. Hết thảy đức Nhỏng Lngười nào cũng hầu như tuỳ tin vui.”

Phật tngày tiết khiếp này xong; Bồ-tát ma-ha-tát Quán Tự Tại, thuộc các Bí-sô, cho đến thế gian bao gồm Trời, Người, A-tu-la, Càn-thát-bà, v.v. hết thảy đại chúng, sau khoản thời gian nghe phần đông điều Phật nói, đều rất hoan tin vui, tín tchúng ta phụng hành.


Chuyên mục: Phật Giáo