BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH TIẾNG PHẠN

  -  

 Chnghiền trên vách đá ca tòng Đại Hưng Thiện, Tây KinhHòa thượng Từ Ân phụng chiếu, viết lời Tựa. Quảng Minc soạn dịch

 


*
*

“Phạn phiên bản của Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều vai trung phong khiếp được dịch vày ngài Tam tạng nhà Đại Đường vậy. Ngài Tam tạng quyết chí đi đến Tây Trúc. Trên con đường ghé Ích Châu, tá túc địa điểm đạo tràng cvào hùa Không Huệ, gặp một thầy tăng căn bệnh hoán vị, thăm hỏi ngài việc đi đứng. Qua cuộc nói chuyện, thầy tăng biết nỗi trở ngại, sử dụng nhiều Pháp sư rằng: “Vì pháp quên thân, rất là hiếm tất cả. Thế rồi, năm ngày dằng dặc, mười vạn hành trình, đường vấp nghỉ ngơi Lưu sa, sóng sâu chỗ Nhược tdiệt. Chỗ gió Hồ thổi, lay người sầu mặt đám cỏ biên cương; thời gian quỷ núi kêu, chú ý lá rơi trước tín đồ quân nhân cõi xa. Sáng quá núi tuyết, chiều ngủ bờ băng, vượn khỉ trèo cây, ma quỷ quái trước đôi mắt. Dãy Thông lĩnh trùng điệp, tuyết bao phủ chen mây trắng xóa; ngọn Thứu phong xum xuê, rừng vươn cao dưới trời xanh xao. Trên con đường những nàn, đi như thế nào? Tôi gồm pháp môn trọng tâm yếu hèn của chư Phật ba đời, thầy hãy tchúng ta trì, rất có thể bảo lãnh thầy khi trở về.” Bèn truyền thọ không còn trung khu yếu đuối ấy mang đến Pháp sư. Tờ mờ sáng thì thầy tăng ấy đã từng đi đâu mất. Tam tạng buộc ràng túi tư trang hành lý, dần rời xa cảnh thứ nước Đường. Hoặc trên phố trải qua ách nàn, hoặc thời điểm được mang đến cơm trắng ctuyệt, Pháp sư luôn ghi nhớ niệm bài bác tởm ấy tư mươi chín thay đổi. Lạc con đường tức thì bao gồm hóa nhân chỉ dẫn, nghĩ về cái ăn uống hốt nhiên được món ăn không ít. Chỉ bao gồm một lòng thành kính thỉnh cầu, Pháp sư được sự trợ giúp tiêu tai. Đến được Trung Thiên Trúc, nước Ma-kiệt-đà, khu vực ca dua Na-lan-đà, lúc đi nhiễu quanh Kinch tạng, Pháp sư đột gặp mặt vị thầy tăng trước kia, bảo rằng: “Thầy đã thử qua bao nguy hiểm hiểm trsống, mừng mang lại thầy mang đến được nơi này. Đó là dựa vào pháp môn chổ chính giữa yếu đuối của clỗi Phật tía đời mà tôi vẫn truyền dạy mang đến thầy sinh hoạt nước Chi-mãng cầu. Nhờ bài bác tởm này mà thầy được bảo hộ trên suốt cuộc hành trình dài. Nay đang thỉnh được ghê, chí nguyện của thầy sẽ hoàn toản rồi. Ta là bồ-tát Quán Âm trên đây.” Nói xong xuôi, thầy tăng vươn lên là vào hỏng ko. Đã thổ lộ sự xuất sắc lành kỳ quánh, đó là việc linc nghiệm của bài bác khiếp này. Hãy bao gồm đức tin vào Bát-nhã, bao gồm đức tin vào trung khu yếu ớt của Phật, theo lời dạy dỗ mà thực hành thực tế, chắc chắn là thừa lên bờ tuệ giác, đạt đến ý chỉ của Nhỏng Lai, sá gì thời gian rất nhiều kiếp. Hãy đọc tụng bài kinh của Như Lai, thì tiêu trừ được bố vật cản. Nếu ai chí thành tbọn họ trì bài xích gớm này, thì thể lý sinh sống đấy là chổ chính giữa ý thành khẩn, khẩn thiết vậy.”

 

Phạn ngữ Bát-nhã ba-la-mật-đa trung ương kinh

 

Bồ-tát Quán Tự Tại đích thân dạy dỗ cho Tam tạng Pháp sư Huyền Trang bạn dạng giờ Phạn không nhuận dung nhan.

Bạn đang xem: Bát nhã ba la mật đa tâm kinh tiếng phạn

(Ghi chú: A. Phạn âm; B. Hán dịch từ bỏ âm; C. Nghĩa Việt. Chánh văn uống của No. 256 chỉ có phần B.)

A. Prajna paramita hridaya sutra

B. 鉢囉 誐攘播囉弭哆 紇哩那野 素怛囕.

鉢囉(bát-ra, 般 bát) 誐攘(nga-nhưỡng, 若 nhã) 播(bá, 波 ba) 囉(ra, 羅 la) 弭(nhị, 蜜 mật) 哆(ra, 多 đa) 紇哩那野(hột-lí na-dã, 心 tâm) 素怛囕(tố đát lãm, 經 kinh) <1>

C. Bát-nhã ba-la-mật-nhiều trung khu kinh

 

A. Arya- Avalokitesvaro bodhisattvo gambhirayam prajna–paramitayam-caryam

B. 阿里也 婆嚕枳帝濕婆路 冒地娑怛侮 儼鼻覽 缽囉嘎攘 播囉弭哆 左哩焰

阿哩也(a lị dã, 聖 Thánh) 嚩嚕(phược lỗ, 觀 Quán) 枳帝(chỉ đế,自Tự) 濕嚩路(phải chăng phược lộ, 在 Tại) 冒地(mao địa,菩 bồ) 娑怛侮(sa đát vũ, 薩 tát) <2>

儼鼻囕(nghiễm tỷ lãm, 深 thâm) 鉢囉(bát-ra, 般 bát) 誐攘(nga nhưỡng, 若 nhã) 播(bá, 波 ba) 囉(ra, 羅 la) 弭(nhị, 蜜 mật) 哆(nhiều, 多 đa) 左哩焰 (tả lị diễm, 行 hành) <3>

C. Thánh Quán Tự Tại tu hành Bát-nhã ba-la-mật sâu xa

 

A. caramano vyavalokayati sma panca-skandhah tams ca

B. 左囉麼汝 尾也婆嚕迦底 娑麼 畔左塞建馱娑 怛室 左

左囉 (tả ra, 行 hành) 麼汝尾也( ma nữ vĩ dã, 時 thời) <4>

嚩嚕(phược lỗ) 迦(ca, 照 chiếu) 底娑麼( nhằm bà ma, 見 kiến) 畔左(chào bán tả) <5>

塞建(tắc kiến) 駄(đà)(五蘊, ngũ uẩn) 娑怛 (ta đát) 室左( thất-tả 彼 bỉ)

C. Lúc tu hành soi thấy năm uẩn

 

A. svabhava sunyan pasyati sma.

B. 娑瓦婆瓦 戌擬焰 跛失也底 娑麼

娑嚩(ta phược,自 tự) 婆嚩(bà phược, 性 tánh) 戍儞焰(tuất nhĩ diễm, 空 không) 跛失也(bả thất dã) 底娑麼(nhằm ta ma)(現 hiện) <6>

C. trường đoản cú tánh của nó là Không, quá phần đông khổ ách.

 

A. iha Sariputra rupam sunyata sunyataiva rupam,

B. 伊賀 舍哩補怛囉 嚕畔 戌擬焰 戌擬也帶瓦 嚕畔

伊賀(y hạ, 此 thử) <7>

捨(xá, 舍 xá) 哩(lị, 利 lợi) 補怛囉(bổ đát ra, 子 tử)(二合) <8>

嚕畔(lỗ các bạn, 色 sắc) 戍儞焰(tuất nhĩ diễm, 空 không) 戍儞也(tuất nhĩ dã, 空 không) 嚏(đới, 性 tánh) 嚩(phược, 是 thị) 嚕畔 (lỗ chúng ta, 色 sắc) <9>

C. Xá-lợi-tử! Sắc tức là Không, Không có nghĩa là sắc.

 

A. rupan na prithak sunyata sunyataya mãng cầu prithag rupam,

B. 嚕播 曩 比栗他 戌擬也哆 戌擬也哆野 曩比栗他嚕畔

嚕播(lỗ bá, 色 sắc) 曩(nẵng, 不 bất) 比栗(tỷ lật) 他(tha, 異 dị) 戍儞也(tuất nhĩ dã) 哆(đa, 空 không) <10>

戍儞也 (tuất nhĩ dã, 空 không) 哆野(nhiều dã, 亦 diệc) 曩(nẵng, 不 bất) 比栗( tỷ-lật) 他(tha, 異 dị) 薩嚕(tát-lỗ) 畔(bạn 色 sắc) <11>

C. Sắc chẳng không giống Không, Không chẳng không giống sắc.

Xem thêm: 20 Câu Trích Dẫn Hay Trong Tiểu Thuyết Ngôn Tình, Trích Dẫn Hay Nhất Trong Tiểu Thuyết Ngôn Tình

 

A. yad rupam sa sunyata ya sunyata tad rupam;

B. 夜怒 嚕畔 娑 戌擬也哆 夜 戌擬也哆 嚕畔

夜(dạ, 是 thị) 怒嚕(nộ-lỗ) 畔(bạn, 色 sắc) 娑戍(ta tuất, 彼 bỉ) 儞也(nhĩ-dã) 哆夜(nhiều dạ, 空 không) <12>

戍(tuất, 是) 儞也(nhĩ-dã) 哆(đa, 空 không) 娑(ta, 彼 bỉ) 嚕畔(lỗ các bạn, 色 sắc) <13>

C. Sắc ấy Tức là Không, Không ấy Có nghĩa là sắc.

 

A. evam eva vedamãng cầu -samjmãng cầu -samskara -vijnanai.

B. 曀番 伊瓦 吠那曩 散嘎攘 散娑迦囉 尾嘎攮喃

曀番(ê phiên, 如) 伊瓦(y ngõa, 是) <14>

吠那曩(lớn mãng cầu nẵng, 受 thọ) 散誐攘(tán nga nhưỡng, 想 tưởng) 散娑迦囉(tán ta ca ra, 行 hành) 尾誐攘喃(vĩ nga nhưỡng nẫm, 識 thức) <15>

C. (Nhỏng vậy) tchúng ta, tưởng, hành, thức, cũng lại điều đó.

 

A. Iha Sariputra sarva-dharmah sunyata- laksamãng cầu,

B. 伊賀 舍哩補怛囉 薩哩瓦達麼 戌擬也哆 落乞叉拏

伊賀(y hạ, 此 thử) 捨(xả, 舍 xá) 哩(lị, 利 lợi) 補怛囉(bửa đát ra, 子 tử) <16>

薩囉嚩(tát ra phược, 諸 chư) 達麼(đạt ma, 法 pháp) 戍儞也哆(tuất nhĩ dã nhiều, 空 không) 落乞叉拏(lạc khất xoa noa, 相 tướng) <17>

C. Xá-lợi Tử! Tướng Không của những pháp ấy

 

A.anutpanna aniruddha, amala avimala, anumãng cầu paripurnah.

Xem thêm: Truyền Thuyết, Tín Ngưỡng Về Ma Cà Rồng Và Sự Thật, Rùng Mình Những Truyền Thuyết Về Ma Cà Rồng

B.阿怒哆播曩 阿寧嚕馱 阿尾麼囉 阿怒阿曩 播哩補囉拏

阿怒(a nộ, 不 bất) 哆播(đa-bá) 曩(nẵng, 生 sinh) 阿寧(a ninc, 不 bất) 嚕駄(lỗ đà, 阿不 a bất) <18>

阿(a, 不 bất) 尾麼攞(vĩ ma ra, 淨 tịnh) <19>

阿(a, 不 bất) 怒曩(nộ nẵng, 增 tăng) 阿(a, 不 bất) 播哩補攞拏(bá lị bửa ra noa, 減 giảm) <20>

C. không (bị) sinh, ko (bị) khử, không cấu ko tịnh, ko tăng không giảm.