BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ PHẬT

  -  

SỰ CÚNG LẠY của tín đồ cư sĩ Tại Gia - PHẬT GIÁO HOÀ HẢOBÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ ÔNG BÀ (Bài Cúng Cửu Huyền Thất Tổ),BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ PHẬT (Bài Cúng Ngôi Tam Bảo),BÀN THÔNG THIÊN,NIỆM PHẬT.

Bạn đang xem: Bài nguyện trước bàn thờ phật


SỰ CÚNG LẠY CỦA NGƯỜI CƯ SĨ TẠI GIA - PHẬT GIÁO HOÀ HẢO :
*
Cúng lạy của người cư sĩ trên gia

BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀNTHỜ ÔNG BÀ (Bài Cúng Cửu Huyền Thất Tổ) :

Cầm hương xá 3 xá, quỳ xuống chấp tay đưa lên trán nguyện:Cúi kính dưng hương thơm trước Cữu Huyền,Cầu bên trên Thất Tổ hội chứng lòng thiềng.Nay con thức giấc ngộ quy y Phật,Chí dốc tu thánh thiện tạo phước duyên”.Cấm mùi hương rồi đứng ngay thật lẹo tay vào ngực phát âm tiếp:Cúi đầu lạy tạ Tổ Tông,Báo ơn sinh dưỡng dày công nhọc tập nhằn.Rày nhỏ xin giữ Đạo hằng,Tu cầu Tông Tổ rất thăng Phật đài.Nguyện làm cho đẹp nhất mặt mày;Thoát khu vực khổ hải Liên đài được lên.Mong nhờ Đức Cả bề bên trên,Độ bé im ổn định vững bền nơi bắt đầu tu”. (lạy 4 lạy)

BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜPHẬT (Bài Cúng Ngôi Tam Bảo):

Cầm hương xá 3 xá, qùy xuống chắp tay đưa lên trán hiểu bài Quy y :Nam Mô Thập Phương Phật.Nam Mô Thập Phương thơm Pháp.Nam Mô Thập Phương thơm Tăng”. “Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại thần, chư quan lại cựu thần, chưvị sơn thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, chạm màn hình, chứng minh, nay nhỏ nguyện cảiăn năn hối hận, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy Ngài, tu hiền hậu theo Phật Đạo”.Cắm hương thơm, lạy 4 lạy cũng rất được, hoặc cắm hương đứng ngay thẳng lẹo tay vàongực đọc: “Nam Mô Tây Phương thơm Cực lạc quả đât Đại trường đoản cú Đại bi phổ độ chúng sanh A Di ĐàPhật”.“Nam Mô nhứt nguyện cầu: Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nrộng Hoàng, Liên Hoa hải hội,thượng Phật trường đoản cú bi, Phật vương độ chúng, quả đât bình an”.“Nam Mô nhị nguyên cầu: Cữu Huyền Thất Tổ Tịnh độ siêu sanh”.“Nam Mô tam nguyện cầu: Prúc Mẫu tại con đường tăng long phước tchúng ta, Phú Mẫu quá khứtrực vãng Tây Phương”.“Nam Mô tứ nguyện cầu: Bá tánh vạn dân từ tâm bác ái, giải thoát mê ly”.“Nam Mô ngũ nguyện cầu: Phật Tổ, Phật Thầy tự bi xá tội môn đệ tiêu tai tịnh sự,trí huệ xuất sắc, giai đắc đạo quả”. Lạy 4 lạy rồi xá:1 xá ở vị trí chính giữa niệm: “Nam Mô A Di Đà Phật”.1 xá phía bên trái niệm: “Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát”.1 xá mặt nên niệm: “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát”.

BÀN THÔNG THIÊN:

Cầu nguyện bàn Phật ngừng, lên trên mâm Thông Thiên nguyện cầu bốn phương (lấy bàn ThôngThiên làm cho hướng chánh) trước mặt, sau lưng, phía 2 bên vai.Hướng chánh bàn Thông Thiên tất cả nguyện, phát âm bài xích Quy Y, còn ba phía cơ chỉ đọcbài Tây Pmùi hương ngũ nguyện. (mỗi phía gọi rồi lạy 4 lạy - Lúc cầu nguyện nếuquan yếu lạy được thì xá 3 xá) Lạy đứng hay lạy quỳ tùy theo dịp yếu táo bạo.

NIỆM PHẬT:

Cúng dứt, muốn niệm Phật cũng được. Ngồi chào bán già thẳng sườn lưng niệm: “Nam Mô A DiĐà Phật". Hay niệm: “Nam Mô Tây Phương thơm Cực lạc nhân loại tam thập lục vạn ức,nhứt thập nhứt vạn, cữu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi phổ độchúng sinh A Di Đà Phật”.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Điều Kiêng Kỵ Tâm Linh Bạn Cần Phải Biết, Những Điều Tâm Linh

(Niệm Phật nhiều ít phụ thuộc vào mức độ bản thân, thời gian cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệmtrong tâm) “Nam Mô-A-Di-Đà-Phật”, đi, đứng, ở, ngồi rán niệm chớ quên khôngngóng gì thời xung khắc.

KHI ĂN CƠM

Mỗi Khi ăn uống cơm với mắm muối hạt đưa ra cũng vậy, số đông nguyện vái Cữu Huyển, Thất Tổ,Ông Bà, Cha Mẹ quá vãng về ăn kèm mình nhằm tỏ lòng hiếu thảo.

ĂN CHAY

Đến ngày đơm quảy gồm chi cúng nấy.Ăn cxuất xắc ngày 14-15, 29-30, mon thiếu hụt 29 - 1, gồm nhang thì đốt, không tồn tại thìnguyện không.Hàng năm, mang lại tía mùa xuân nhựt thì ngày 29-30 với mồng 1 đề xuất dùng đồ chay, trongmấy ngày ăn chay cần cúng cgiỏi, qua mang đến ngày mồng 2 bao gồm chi cúng nấy cũng rất được,mang lại ngày mồng 3 giới thiệu tránh việc tiếp giáp sanh loài vật mà cúng tế Ttách Phật, chỉcần sử dụng bông hoa nhưng cúng thôi.

Xem thêm: Thăm Chùa Ba Vàng Ở Quảng Ninh, Ngôi Chùa Như Cung Điện Tâm Linh

ĐI XA NHÀ

Đi làm ruộng cho thời cúng, ngó về phía Tây nguyệnrồi xá.
Còn đi xa thì nguyện tưởngtrong lòng cũng rất được.Xem tiếpCách Thờ Phượng Và Hành Lễ Của Người Tín Đồ PGHHCỬU HUYỀN THẤT TỔ LÀ GÌ?