48 Lời Nguyện Phật A Di Đà

  -  

Theo giờ Phạn thì Amitābha tức là Ánh sáng sủa vô lượng – Vô lượng quang, còn Amitãyus Có nghĩa là Tbọn họ mạng vô lượng – Vô lượng thọ vì thế Phật A-di-đà được xem là đức Phật vô lượng tbọn họ vô lượng quang quẻ.

*

28. Nhất sinch bửa xđọng (quả vị Đẳng giác)

“Giả sử Lúc tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi, nhẫn đến fan công đức không nhiều nhứt mà chẳng thấy biết đạo tràng tbọn họ màu sáng vô lượng cao bốn trăm muôn dặm thì tôi chẳng mang ngôi chánh giác”

29. Được trí tuệ, biện tài ko thuộc tận

“Giả sử lúc tôi thành Phật, Bồ Tát nội địa tôi nếu như gọi tụng thọ trì diễn thuyết khiếp pháp nhưng mà chẳng được trí huệ biện tài thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

30. Khéo nói pháp thiết yếu

“Giả sử Khi tôi thành Phật, bọn chúng sinc vào nước tôi rộng nói các pháp bí yếu, giảng khiếp, hành đạo giờ đồng hồ như chuông vang. Nếu ko được điều đó, thề ko thành Chánh Giác”

31. Chiếu khắp mười phương

“Giả sử Lúc tôi thành Phật, nước tôi thanh hao tịnh soi thấy toàn bộ vô lượng vô vàn bất khả tư nghị quả đât clỗi Phật mười phương thơm, nlỗi gương sáng soi hiện nay hình gương mặt, nếu như không phải như vậy thì tôi chẳng rước ngôi chánh giác”

*

32. Hương báu xông khắp vô lượng nỗ lực giới

“Giả sử lúc tôi thành Phật, trường đoản cú phương diện khu đất lên tới mức hư ko, số đông hoàng cung, thành tháp, ao nước, cây hoa, toàn bộ vạn đồ dùng trong nước tôi rất nhiều cần sử dụng vô lượng châu báu, trăm nlẩn thẩn sản phẩm công nghệ mùi hương hiệp lại làm thành dễ thương kỳ lạ rộng mặt hàng thiên nrộng. Hương ấy xông khắp vô lượng quả đât mười phương. Bồ Tát nghe hương thơm ấy phần đa tu hạnh Phật. Nếu không như vậy thì tôi chẳng rước ngôi chánh giác”

33. Chạm quang minh được an lạc

“Giả sử lúc tôi thành Phật, những loài bọn chúng sinh của vô lượng bất tứ nghị trái đất mười phương, được quang quẻ minc tôi chiếu cho thân, thân chúng ta nhu nhuyến hơn nhiều mặt hàng thiên nhơn. Nếu không phải như vậy thì tôi chẳng mang ngôi chánh giác”

34. Được môn tổng trì (Đà-la-ni)

“Giả sử khi tôi thành Phật, hầu hết loại chúng sinh của vô lượng bất bốn nghị nhân loại mười pmùi hương nghe thương hiệu tôi mà chẳng được Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn những thâm tổng trì thì tôi chẳng mang ngôi chánh giác”

35. Chuyển thân nam giới giới

“Giả sử Khi tôi thành Phật, hàng con gái nhơn của vô lượng bất bốn nghị nhân loại mười phương thơm nghe thương hiệu tôi vui vẻ tin ưa phát trung khu Bồ đề nhàm ghét thân người đàn bà, nếu sau thời điểm bị tiêu diệt mà người ta còn sanh thân người nữ giới lại thì tôi chẳng đem ngôi chánh giác”

36. Tu hạnh thù thắng

“Giả sử Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong vô lượng bất bốn nghị quả đât mười pmùi hương quả đât nghe danh hiệu tôi sau khoản thời gian tbọn họ tầm thường thường tu phạm hạnh đến thành Phật đạo. Nếu không phải như vậy thì tôi chẳng đem ngôi chánh giác”

37. Được chỏng Thiên cùng fan đời kính lễ

“Giả sử Khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn vào vô lượng bất tư nghị nhân loại mười pmùi hương nghe danh hiệu tôi rồi năm vóc gieo xuống khu đất cúi đầu vái lạy sung sướng tin ưa tu hạnh Bồ Tát thì được chư Thiên cùng người đời đầy đủ kính trọng.Nếu không phải như vậy thì tôi chẳng mang ngôi chánh giác”

38.


Bạn đang xem: 48 lời nguyện phật a di đà


Xem thêm: Bông Sen Phật Giáo - Ý Nghĩa Của Hoa Sen Trong Phật Giáo Là Gì


Xem thêm: 100 Món Chay Ý Nghĩa Của Món Chay Trong Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam


Y thực từ đến

“Giả sử lúc tôi thành Phật, hàng thiên nrộng nước tôi hy vọng được quần áo, siêu thị nhà hàng giỏi thiết bị yêu cầu cần sử dụng cho ngay tắp lự tùy nguyện hiện tại mang đến, trang phục rất đẹp đúng pháp nhỏng Phật khen ngợ tự nhiên và thoải mái mang bên trên thân. Nếu còn phải may giảm nhuộm giặt thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

39. Được thú vui nhỏng Tỳ-kheo hoàn thành sạch các lậu

“Giả sử Lúc tôi thành Phật, mặt hàng thiên nhơn nước tôi hưởng trọn thọ khoái lạc chẳng như bực lậu tận Tỳ Kheo thì tôi chẳng rước ngôi chánh giác”

40. Tùy niệm cúng duờng

“Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát nước tôi tùy ý hy vọng thấy vô số lượng nước Phật nghiêm túc thanh tịnh mười phương thơm thì ngay tắp lự được ưng ý, đa số được soi thấy ở giữa những cây báu, nhỏng thấy mặt bản thân hiện thị rõ vào gương sáng sủa. Nếu không phải như vậy thì tôi chẳng mang ngôi chánh giác”

41. Nghe danh hiệu của Ngài những căn uống thân phần đa được đầy đủ

“Giả sử Khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát sinh sống quốc độ phương thơm khác nghe thương hiệu tôi, từ bỏ kia đến thời điểm thành Phật ví như các căn uống thân không đủ xấu chẳng được không hề thiếu thì tôi chẳng đem ngôi chánh giác”

42. Không mất trung tâm chánh định

“Giả sử Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ Tát sống quốc độ phương thơm không giống nghe thương hiệu tôi thảy gần như triệu chứng được tkhô hanh tịnh giải thoát tam muội, khoảng chừng một cơ hội phạt ý, cúng dường vô lượng bất khả tư nghị chỏng Phật Thế Tôn, nhưng không mất chổ chính giữa chánh định. Nếu không giống như vậy thì tôi chẳng đem ngôi chánh giác”

43. Sanh đơn vị tôn quý

“Giả sử Khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát sống quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi, sau lúc tchúng ta thông thường sinh bên cao quý. Nếu không phải như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

44. Nghe danh hiệu của Ngài được phước đức

“Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát nghỉ ngơi quốc độ phương thơm khác nghe danh hiệu tôi vui tươi hớn hsinh sống tu hạnh Bồ Tát không hề thiếu gốc công đức. Nếu không như vậy thì tôi chẳng đem ngôi chánh giác”

45. Phổ đẳng tam muội

“Giả sử lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát sinh hoạt quốc độ phương khác nghe thương hiệu tôi thảy mọi hội chứng được phổ đẳng tam muội, an trụ vào tam muội nầy mang đến dịp thành Phật thường thấy vô lượng bất khả tứ nghị toàn bộ clỗi Phật. Nếu không như vậy thì tôi chẳng rước ngôi chánh giác”

46. Tùy niệm nghe pháp

“Giả sử Khi tôi thành Phật, bọn chúng Bồ Tát làm việc trong nước tôi tùy chí nguyện của mỗi người hy vọng được nghe pháp tức thời thoải mái và tự nhiên được nghe. Nếu không phải như vậy thì tôi chẳng đem ngôi chánh giác”

47. Lúc Này hội chứng được thừa bất thối

“Giả sử lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát sinh hoạt quốc độ phương không giống nghe danh hiệu tôi mà chẳng tức thì được cho bực bất thối chuyển thì tôi chẳng mang ngôi chánh giác”

48. Nghe thương hiệu của Ngài được pháp nhẫn

“Giả sử lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ Tát ngơi nghỉ quốc độ phương không giống nghe danh hiệu tôi nhưng mà chẳng ngay tắp lự được đệ nhứt nhẫn, đệ nhị nhẫn với đệ tam pháp nhẫn, địa điểm các Phật pháp chẳng tức thời được bực bất tăn năn đưa thì tôi chẳng đem ngôi chánh giác”