48 LỜI NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ

  -  

Cây có cội, nước có nguồn. Phật tử họ hầu như tu pháp môn niệm Phật để cầu sanh về Tịnh độ (Cực lạc)thì phải hiểu biết lịch sử hào hùng của Đức Phật A Di Ðà vắt nào, với 48 lời nguyện thế nào.Ðức Phật A Di Ðà gồm công đức rất lớn cùng hạnh nguyện hết sức quảng đại. Ngài nhân ái dulặng hóa độ chúng sinh làm việc trái đất Ta-Bà này rất nhiều.

Bạn đang xem: 48 lời nguyện của phật a di đà

quý khách sẽ xem: 48 nguyện của phật a di đà

Muốn cho chúng sinh cõi này quá ngoài kiếp lầm than của các mẫu khổ, sinh, già, căn bệnh, bị tiêu diệt, phải Đức Phật Thích Ca nói rõ nhân địa hạnh nguyện của Phật A Di Ðà và khai thị pháp môn Tịnh độ tu hành rất tiện lợi. Từ thượng lưu lại trí thức đến hạng dân thường xuyên, trường hợp ai siêng tu, cũng phần đa được vãng sinh cả.

B. Chánh đề:

I. Giải nghĩa danh Hiệu "A DI ÐÀ"

A Di Ðà là dịch âm chữ Amita. Hán dịch tức là Vô lượng Tbọn họ và Vô lượng Quang. Vô lượng Tbọn họ nghĩa là tuổi sống lâu không tồn tại số lượng; Vô lượng Quanglà Ngài tất cả hào quang đãng tốt nhất không lường.

II. Lược sử tu Nhân và chứng quả của Ðức Phật A Di Ðà

Chỗ nhân địa của Đức Phật A Di Ðà ngơi nghỉ kiếp trước tương đối nhiều, tất yêu kể xiết, ni lược nói 4 kiếp như sau:

1. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở phđộ ẩm ví dụ, hóa thành có chép:

"Ðức Phật A Di Ðà, kiếp trước là con của Đức Ðại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài nhờ vào công đức hay giảng khiếp Pháp Hoa cho việc đó sinc nghe, đề xuất thành Phật hiệu là A Di Ðà, ngơi nghỉ cõi Tây phương thơm Cực lạc".

2. Kinh Quán Phật Tam - Muội - Hải chép:

"Ðời thừa khđọng Ngài có tác dụng Tỳ kheo, chăm lòng kính lễ cửa hàng tưởng tướng lông ngươi trắng của Đức Phật Không Vương, đề nghị được thọ cam kết là Phật hiệu là A Di Ðà".

3. Kinc Bi Hoa chép:

Ðời thừa khứ hằng hà sa kiếp trước, Ngài là vua Chuyển Luân tên là Vô Tránh Niệm. Ngài gồm một quan tiền Ðại thần thương hiệu là Bảo Hải, vô cùng giàu lòng tín ngưỡng. Một hôm vua nghe Đức Phật Bảo Tạng đến tngày tiết pháp trên vườn cửa Diêm Phù sinh hoạt sát bên thành, Ngài với quan liêu Ðại thần Bảo Hải liền mang lại nghe cùng cực kỳ sử dụng rộng rãi. Vua pháp trung khu thỉnh Phật cùng đại chúng vào vương cung cúng dường trọn bố tháng nhằm cầu phúc báu.

Ðức Phật khuim vua phải vạc Bồ đề trung tâm cầu đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Khi đó Đức Phật Bảo Tạng ngay tức thì pngóng hào quang sáng ngời, soi khắp cả nhân loại của nlỗi Phật mười pmùi hương, cho chúng hội đồng thấy. Bảo Hải đại thần tức tốc tâu với vua Vô Tránh Niêm: "Nay Bệ hạ nhờ oai nghiêm thần của Phật, được thấy những nhân loại, vậy Bệ hạ mong mỏi cầu lấy thế giới nào?".

Vua đảnh lễ Phật, quỳ gối chắp tay phân phát lời đại nguyện, van nài sau khi tu hành thành Phật, quốc độ cùng quần chúng của Ngài, mọi được chỉnh tề tkhô cứng tịnh. Do nhân duyên ổn ấy, sau Ngài thành Phật hiệu là A Di Ðà sống cõi Tây phương Cực lạc.

4. Phật Thích Ca nói:

"Ðời quá khứ thọ xa, phương pháp rộng 10 kiếp, gồm một nước thương hiệu là Diệu Hỷ, vua cha là Nguyệt Thượng Luân Vương, bà bầu là Thù Thắng Diệu Nhan. Vương hậu sinh ra bố fan con: bạn nhỏ trưởng là Nhật Nguyệt Minh, bạn bé máy hai là Kiều Thi Ca, người con trang bị tía là Nhật Ðế Chúng. Khi ấy gồm Đức Phật thành lập hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Kiều Thi Ca bỏ ngôi vinch quí theo Phật Thế Tự Tại xuống tóc, tchúng ta Kỳ kheo giới, Phật cho hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo. Ngài Pháp Tạng đối trước Phật, pháp 48 lời nguyện to lớn, độ mọi toàn bộ mười pmùi hương bọn chúng sanh; ví như có một nguyện nào chẳng như ý, thì Ngài thề chẳng thành Phật. lúc ấy chỏng thiên rải hoa, tán thán, trái khu đất rúng cồn, giữa ko trung bao gồm giờ khen rằng:

"Pháp Tạng quyết định đang thành Phật hiệu là A Di Ðà".

Nhỏng ráng, họ hiểu được, Đức Phật A Di Ðà tiền thân là Thái tử Kiều Thi Ca, bỏ ngôi sang trọng, xuất gia tu hội chứng thành quả đó Phật là A Di Ðà.


*

Hình ảnhĐức Phật A Di Đà

III. 48 Ðại nguyện của Ðức Phật A Di Ðà

Nguyện thứ 1:Lúc tôi thành Phật, nếu như vào cõi nước tôi, gồm âm phủ, ngạ quỷ, súc sinh, thời tôi không sinh hoạt ngôi Chính giác.

Nguyện vật dụng 2: Lúc tôi thành Phật, trường hợp hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, sau thời điểm tbọn họ tầm thường, còn quay trở lại sa vào ba ác đạo, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôi Chính giác.

Nguyện lắp thêm 3: Lúc tôi thành Phật, trường hợp mặt hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, thân chẳng color kim cương toàn bộ, thời tôi không sinh sống ngôi Chính giác.

Nguyện trang bị 4: Lúc tôi thành Phật, ví như mặt hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, thân hình tất cả kẻ giỏi bạn xấu chẳng đồng nhau, thời tôi không ở ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 5: Lúc tôi thành Phật, ví như hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng bao gồm Túc mạng thông, tối thiểu là biết rõ mọi câu hỏi trăm ngàn ức na-do-tha kiếp (vô số kiếp) thời tôi không ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 6: Lúc tôi thành Phật, trường hợp sản phẩm nhân thiên vào cõi nước tôi, chẳng đặng Thiên nhãn thông, tối thiểu là thấy rõ trăm ngàn ức na-do-tha quả đât của chư Phật, thời tôi không ở ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 7: Lúc tôi thành Phật, trường hợp hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, chẳng đặng Thiên nhĩ thông, ít nhất là nghe cùng tbọn họ trì toàn bộ lời tmáu pháp của trăm nghìn ức na-do-tha Đức Phật, thời tôi ko sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 8: Lúc tôi thành Phật, nếu mặt hàng nhân thiên vào cõi nước tôi chẳng được Tha trung tâm thông, tối thiểu là biết rõ hầu như tâm niệm của tất cả chúng sanh, trong trăm ngàn ức na-do-tha trái đất, thời tôi không làm việc ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 9: Lúc tôi thành Phật, trường hợp sản phẩm nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng đặng Thần túc thông, khoảng chừng một niệm, ít nhất là trải qua khỏi trăm ngàn ức na-do-tha nhân loại, thời tôi ko ở ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 10: Lúc tôi thành Phật, trường hợp hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, còn có quan niệm tmê say chấp lấy thân, thời tôi không sống ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 11: Lúc tôi thành Phật, giả dụ sản phẩm nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng trụ định tu, nhẫn mang lại trọn diệt độ, thời tôi ko sinh hoạt ngôiChính giác

Nguyện máy 12: Lúc tôi thành Phật, nếu quang đãng minh còn hữu hạn, ít nhất cũng chiếu thấu trăm ngàn na-do-tha thế giới, thời tôi không sống ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 13: Lúc tôi thành Phật, nếu tbọn họ mạng còn hữu hạn, tối thiểu cũng cho trăm nghìn ức na-do-tha kiếp, thời tôi không sống ngôiChính giác

Nguyện máy 14: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Thanh khô vnạp năng lượng vào cõi nước tôi, nếu gồm ai tính đếm hiểu rằng số bao nhiêu, dầu chính là vô lượng Bích Chi Phật đồng tính đếm vào trăm nghìn kiếp, thời tôi không sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện thiết bị 15: Lúc tôi thành Phật, nếu mặt hàng nrộng thiên vào cõi nước tôi, tchúng ta mạng còn hữu hạn, trừ người dân có bổn định nguyện riêng, thời tôi không sinh hoạt ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 16: Lúc tôi thành Phật, ví như mặt hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, còn có fan nghe danh từ bất tlúc này tôi ko nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện máy 17: Lúc tôi thành Phật, giả dụ vô lượng chư Phật thập phương thơm nhân loại, chẳng đều ngợi khen xưng thương hiệu tôi, thời tôi không làm việc ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương thơm chúng sanh, chí vai trung phong tín mộ, mong sanh về cõi nước tôi, nhẫn mang đến 10 niệm, nếu không được sinh, thời tôi ko làm việc ngôiChính giác; trừ kẻ chế tạo ra tội ngũ nghịch, thuộc diệt báng Chính pháp.

Xem thêm: Cách Cắt Giấy Nghệ Thuật Cắt Giấy Độc Đáo Kirigami, Nghệ Thuật Cắt Giấy Độc Đáo Kirigami

Nguyện sản phẩm 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương bọn chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi, và tu các công đức, chí trọng tâm hồi hướng, muốn sinch về cõi nước tôi, giả dụ chẳng được vừa ý, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 21: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, tất cả chẳng đủ bố mươi nhị tướng tá đại nhân, thời tôi ko sinh hoạt ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 22: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát sinh hoạt cõi khác siinch về nước tôi, cứu cánh đông đảo quyết mang lại bậc Nhất sinch ngã xứ đọng, trừ người dân có bổn nguyện riêng biệt, từ bỏ tại hóa hiện nay, vì chưng bọn chúng sinh nhưng mà vạc hoằng thệ nguyện, tu các công đức, độ thoát hầu như loài, đi mọi nhân loại, tu Bồ tát hạnh, cúng nhường thập pmùi hương chỏng Phật, knhị hóa vô lượng bọn chúng sinch, làm cho tất cả phần đa đứng vững chỗ đạo vô thượng chánh giác, khôn cùng xuất công hạnh của các bậc thông thường, hiện chi phí tu tập Ðại nguyện của Phổ Hiền, ví như chẳng như thế, thời tôi ko sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 23: Lúc tôi thành Phật, những Bồ Tát vào cõi nước tôi, vượt thần lực của Phật, mà lại đi cúng nhường thập pmùi hương chỏng Phật, trong khoảng thời hạn một bữa ăn, còn nếu như không mang đến khắp vô lượng vô số ức na-do-tha quả đât, thời tôi không nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 24: Lúc tôi thành Phật, những Bồ tát vào cõi nước tôi, khi nghỉ ngơi trước thập phương thơm clỗi Phật, hiện nay công đức của chính bản thân mình, mong bao hàm vật dụng cúng nhịn nhường, nếu không được đúng như mong muốn ao ước, thời tôi không ở ngôiChính giác

Nguyện thứ 25:Lúc tôi thành Phật, nếu như bọn chúng Bồ tát vào cõi nước tôi, ko được Nhất thế trí, thời tôi ko ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện thiết bị 26: Lúc tôi thành Phật, nếu như bọn chúng Bồ tát trong cõi nước tôi, chẳng phần đa được thân kim cương cứng Na-la-diên, thời tôi ko sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 27: Lúc tôi thành Phật, thì trong cõi nước tôi, tất cả vật dụng của nhân thiên, hình nhan sắc những sáng đẹp thật sạch sẽ, hết sức tột kỳ diệu, không rất có thể tính biết, dầu là bạn được thiên nhãn. Nếu bao gồm tín đồ biết danh số các dụng cụ ấy được ví dụ, thời tôi không sinh hoạt ngôiChính giác

Nguyện vật dụng 28: Lúc tôi thành Phật, nếu Bồ tát trong cõi nước tôi, dầu là bạn ít công đức độc nhất, chẳng thấy hiểu rằng cội cây đạo tràng cao tứ trăm muôn do-tuần, vô lượng quang sắc, thời tôi không sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 29: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ tát trong cõi nước tôi, giả dụ tbọn họ trì, hiểu tụng, giảng tmáu ghê pháp mà chẳng được trí huệ biện tài, thời tôi ko sinh sống ngôi Chính giác.

Nguyện trang bị 30:Lúc tôi thành Phật, trường hợp tất cả ai hạn lượng được trí tuệ biện tài của Bồ tát trong cõi nước tôi, thời tôi không sinh hoạt ngôiChính giác.

Nguyện máy 31: Lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi thanh khô tịnh, những vị trí những soi thấy tất cả vô lượng vô vàn bất bốn nghị quả đât làm việc mười phương thơm, như thể thấy phương diện mình trong gương sáng. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi không sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện thứ 32: Lúc tôi thành Phật, vào cõi nước tôi tự khía cạnh khu đất tràn lên tới mức hư ko, lầu nhà cung điện ao nước hoa cây, tất cả vạn vật hầu hết là vô lượng chất báu và trăm ngàn sản phẩm công nghệ mùi hương, hiệp chung lại nhưng mà thành; vạn đồ đa số dễ thương kỳ diệu, mùi thơm xông mọi thập phương thế giới. Bồ tát những vị trí ngửi mang đến mùi hương thơm ấy, thời phần đông tu hạnh của Phật. Nếu chẳng như thế, tôi không sinh hoạt ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 33:Lúc tôi thành Phật, những loại chúng sanh vào vô lượng bất bốn nghị trái đất ở mười phương thơm, được quang quẻ minch của tớ chiếu cho thân trọng điểm chúng ta, thời thân trung ương họ duyên dáng nhẹ nhàng rộng thiên nhơn, giả dụ chẳng như thế, thời tôi ko sống ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 34: Lúc tôi thành Phật, các loài bọn chúng sanh vào vô lượng bất bốn nghị nhân loại nghỉ ngơi mười pmùi hương, nghe thương hiệu của tớ mà lại ko được vô sinh pháp nhẫn, thuộc các môn thâm-tổng-trì, thời tôi không sống ngôiChính giác.

Nguyện máy 35: Lúc tôi thành Phật, những người nữ trong vô lượng bất tư nghị nhân loại sinh hoạt mười phương thơm, vui lòng tin mến phát Bồ đề trọng tâm, nhàm ghét thân gái. Nếu sau khi mạng bình thường cơ mà còn hỗ trợ thân bạn bạn nữ nữa, thời tôi không ngơi nghỉ ngôiChính giác

Nguyện đồ vật 36:Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát vào vô lượng bất tư nghị trái đất sinh sống mười pmùi hương, nghe danh hiệu tôi, vẫn thường tu phạm hạnh, mãi mang đến thành Phật. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi ko ở ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 37: Lúc tôi thành Phật, hàng nhơn thiên vào vô lượng bất tứ nghị nhân loại làm việc mười phương thơm, nghe danh hiệu tôi, cuối đầu đảnh lễ, năm vóc gieo xuống đất, vui vẻ tin mến tu Bồ Tát hạnh, thời chỏng Thiên cùng fan đời số đông kính trọng bạn kia. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôiChính giác

Nguyện lắp thêm 38: Lúc tôi thành Phật, sản phẩm nrộng thiên trong cõi nước tôi mong mỏi gồm áo quần, thời áo quần giỏi đúng pháp tức khắc theo vai trung phong niệm của bạn đó mà mang đến trên thân. Nếu còn yêu cầu giảm may nhuộm giặt, thời tôi ko ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện thứ 39:Lúc tôi thành Phật, trường hợp hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, hưởng trọn tbọn họ sự vui mừng rỡ không giống như vị Lậu tận Tỳ-kheo, thời tôi ko sinh hoạt ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 40: Lúc tôi thành Phật, trường hợp hàng nrộng thiên vào cõi nước tôi, tùy ý hy vọng thấy vô lượng trái đất nghiêm tịnh của clỗi Phật ngơi nghỉ mười phương thơm, thời tức khắc được thấy rõ cả địa điểm vào cây báu, đúng theo ý thích, nhỏng thấy khía cạnh bản thân vào gương sáng. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 41: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát ngơi nghỉ quả đât phương khác nghe danh hiệu tôi, trường đoản cú đó nhẫn mang đến thời gian thành Phật, nhưng mà các căn uống còn thiếu xấu, thời tôi không nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 42: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ Tát, sống trái đất phương thơm không giống nghe danh hiệu tôi, thảy đông đảo được giải thoát tam muội. Trụ tam muội kia, trong vòng thời gian một niệm, cúng nhịn nhường vô lượng bất tư nghị chư Phật Thế Tôn, nhưng mà vẫn không mất chánh niệm. Nếu chẳng như thế, thời tôi ko làm việc ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 43: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát ngơi nghỉ phương khác nghe danh hiệu tôi, sau thời điểm mạng thông thường thác sanh bên Tôn quí, nếu chẳng như thế, thời tôi ko sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 44:Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát ngơi nghỉ pmùi hương không giống nghe thương hiệu tôi vui mừng hơn hở, tu Bồ Tát hạnh, trọn đầy đủ công đức, nếu như chẳng như thế, thời tôi không ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện máy 45: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát nghỉ ngơi phương không giống nghe thương hiệu tôi, rất nhiều đặng Phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này mãi mang lại lúc thành Phật, hay được thấy vô lượng bất tứ nghị tất cả chư Phật. Nếu chẳng như thế thời tôi ko sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện đồ vật 46: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát làm việc vào cõi nước tôi, mong mỏi nghe pháp gì, thời ngay lập tức tự nhiên và thoải mái đặng nghe pháp ấy. Nếu chẳng như thế thời tôi ko ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện đồ vật 47: Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ tát nghỉ ngơi trái đất phương khác, nghe thương hiệu tôi mà lại chẳng được mang lại bậc bất tân hận chuyển, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 48: Lúc tôi thành Phật, nếu như bọn chúng Bồ tát sinh hoạt trái đất phương thơm không giống nghe danh hiệu tôi, nhưng mà chẳng tức tốc được Ðệ duy nhất dư âm nhẫn, ở khu vực Phật pháp chẳng tức thì được bậc bất tăn năn đưa, thời tôi ko ngơi nghỉ ngôiChính giác.

C. Kết luận:

Nói tóm lại, lịch sử dân tộc Đức Phật A Di Ðà với 48 đại nguyện. Công đức của Phật A Di Ðà rất lớn to, là vì lòng đại bi đại nguyện lợi tha. Ngài đành vứt tất cả ngôi sang trọng cao quí, nguyện tu hành lúc thành Phật, nghỉ ngơi bên trên một chình họa giới huy hoàng chỉnh tề, để tiếp độ chúng sinc. Trải sang 1 thời hạn được kết quả, y báo, chánh báo mở ra rực rỡ tỏa nắng nlỗi lời Ngài đã thệ nguyện.

Xem thêm: Hành Trình Về Phương Đông Ấn Bản Đặc Biệt ), Hành Trình Về Phương Đông Pdf

Vậy xin khuyên ổn tất cả Phật tử, đi theo gương đại nguyện của Phật A Di Ðà, buộc phải phân phát trọng tâm thệ nguyện rộng lớn, cầu Khi lâm phổ biến sinch về Cực lạc, hóa sinh trường đoản cú hóa sen, tu triệu chứng lên bậc Bất tân hận, rồi quay trở lại cõi Ta Bà hóa độ bà bé quyến nằm trong với toàn bộ chúng sinch tu hành, đồng thành Phật đạo.