10 LỢI ÍCH CỦA NIỆM PHẬT

  -  
*
*
Tin Phật chân thật hữu dụng ích chăng? Những ích lợi chính là gì? Làm sao biết ai đó có tin tưởng chân thật?”. Đó là đông đảo vấn đề cơ mà bài kết tập này triệu tập knhì triển từ đa số lời dạy dỗ của Đức Phật vào tởm tạng Nikàya (Pali) và Hán tạng giúp quan điểm tổng quan về lòng tin vào Đức Phật.

Bạn đang xem: 10 lợi ích của niệm phật


Vị Thánh đồ đệ như thế nào, bạch Thế Tôn, đi cho nhứt chổ chính giữa cùng hoàn toàn tin tưởng ngơi nghỉ Nhỏng Lai; vị ấy không hoàn toàn có thể chần chừ tuyệt nghi ngờ đối với Nhỏng Lai, tốt đối với lời huấn luyện của Nlỗi Lai.
Với vị Thánh môn đệ gồm tín nhiệm, được chờ đợi rằng: Vị ấy vẫn trú tinc bắt buộc, tinh tấn nhằm đoạn tận những pháp bất thiện, để triển khai sanh khởi những thiện tại pháp, nỗ lực, kiên trì, tinh tấn, không tồn tại quăng bỏ gánh nặng so với thiện nay pháp (Tương Ưng Căn uống, Thiên Đại Phđộ ẩm, Tương Ưng Bộ)

Tin Phật sống động hữu ích ích chăng? Những tác dụng chính là gì? Làm sao biết ai đó có tin tưởng chân thật?”. Đó là hầu như sự việc nhưng mà bài kết tập này triệu tập knhị triển từ bỏ đa số lời dạy dỗ của Đức Phật trong kinh tạng Nikàya (Pali) và Hán tạng ngõ hầu góp quý đạo hữu tất cả chú ý tổng quan tiền về tính chất tương đồng của hai truyền thống lịch sử Phật Giáo về lòng tin vào Đấng Thiện tại Thệ. Dường như, Bài kết tập bổ sung cập nhật những lời dạy của chư tổ tiên thánh nhân hậu khiến cho lời dạy của Thế Tôn hiển thực hơn. Có thể nhắc ra nơi phía trên 10 lợi ích trong không ít tiện ích Khi tin Phật.

1. Hướng về Chư Thiên

Những ai chỉ đầy đủ lòng tin và yêu mến Như lai, thì tất cả được nhắm tới clỗi Thiên nhỏng đã có Đức Phật tngày tiết vào bài tởm số 22 Dụ Con Rắn của Trung Sở. Đức Phật vào phần pháp khéo giảng sẽ chỉ ra rằng bảy hạng đệ tử: Bậc A La Hán, bậc Bất Lai, bậc Nhất Lai, bậc Dự Lưu, bậc Tùy Pháp Hành, bậc Tùy Tín Hành, cùng bậc Đủ tín nhiệm Nhỏng Lai. Trong đó bậc ở đầu cuối cho thấy cùng với đều ai chỉ đủ tín nhiệm cùng yêu quý Như Lai, thì đã hướng tới Clỗi Thiên như đoạn ghê sau

Clỗi Tỷ-kheo, điều đó pháp được Ta khéo giảng làm cho tỏ lộ, làm cho knhị thông, tạo cho knhị thị, được vứt bỏ khỏi các vải quấn cũ. Clỗi Tỷ-kheo, vì chưng pháp được Ta khéo giảng, khiến cho tỏ lộ, tạo cho khai thông, khiến cho khai thị, được loại bỏ những vải quấn cũ, đề nghị đầy đủ vị nào chỉ đủ lòng tin khu vực Ta, chỉ đủ lòng mếm mộ đối với Ta, thì toàn bộ phần đa vị ấy được hướng đến clỗi Thiên.

2. Không đọa âm phủ, được sinh Thiên

Bốn câu kệ trong Cthị trấn Pháp Tối Thắng của Tiểu Bộ Kinh cho thấy phần nhiều ai gồm tín nhiệm chân thật cùng quy y Phật, thì đã không trở nên tái sinh vào đọa xứ đọng và lại được sinh thiên.

Những ai quy y PhậtSẽ không đi đọa xứ đọng,Từ vứt thân làm cho ngườiSẽ tràn đầy thiên giới.(Tiểu Bộ Kinch, Chuyện Tiền Thân Đức Phật I, Chương 1 Pháp Tối Thắng)

3. Có thể được giải thoát hoặc sinc về Tịnh Độ

Với những ai tuyệt nhất trung ương hướng tới Nlỗi Lai cùng với tín nhiệm không lay động thì khi lâm phổ biến cùng với trọng tâm ý này sẽ tiến hành giải thoát như lời Thế Tôn vào Tương Ưng Cnạp năng lượng, Tương Ưng Bộ nhỏng đoạn khiếp sau:

Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo:

Ví như, này những Tỷ-kheo, một cái bên gồm nóc nhọn, hay như là 1 giảng mặt đường có nóc nhọn, với hành lang cửa số hướng tới phía Đông, Khi mặt trời mọc và các tia nắng phản chiếu vào ngang qua cửa sổ, chúng phụ thuộc địa điểm nào?

- Chúng dựa vào tường ngăn phía Tây, bạch Thế Tôn.

Xem thêm: Lincoln Ở Bên Rìa Tương Lai Buồn Của Những Công Trình Xây Trên Băng Tan

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, lòng tin của Bà-la-môn Unnàbha hướng tới, địa thế căn cứ, được an trú bên trên Nhỏng Lai. Sự quan tâm ấy vững chắc, không biến thành Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Ma, Phạm thiên hay như là một ai sinh sống đời có thể chiếm chiếm. Nếu vào từ bây giờ, này các Tỷ-kheo, Bà-la-môn Unnàbha bị mệnh thông thường, không có một kiết sử làm sao hoàn toàn có thể cột nhằm kéo Bà-la-môn Unnàbha trlàm việc lui về đời này.

(Tương Ưng Bộ V - Tập V Thiên Đại Phđộ ẩm. Chương thơm IV. Tương Ưng Căn uống (b). Phđộ ẩm Về Già. 42. II. Bà-La-Môn Unnàbha (S.v,217)

Làm sao với ý thức độc nhất vô nhị chổ chính giữa hướng về Như Lai rất có thể được giải thoát, chắc rằng vì chưng dịp đó trung khu hành đưa được chánh trực bởi Tâm không biến thành Tmê mệt, Sân, Si đưa ra pân hận vì chưng phụ thuộc vào Như Lai, như đã làm được Đức Phật dạy dỗ giải pháp niệm Phật cho cư sĩ Mahànàma trong Tăng Chi Bộ, Chương thơm Sáu Pháp nlỗi sau:

Tại phía trên, này Mahànàma, Thánh môn đồ tùy niệm Nhỏng Lai:

"Đây là Thế Tôn... Phật, Thế Tôn". lúc như thế nào, này Mahànàma, Thánh môn sinh niệm Nlỗi Lai, trong lúc ấy, trung ương không xẩy ra tham đưa ra phối, vai trung phong không trở nên sân đưa ra phối, chổ chính giữa không bị mê man chi phối ; trong lúc ấy, trung ương vị ấy được chánh trực, nhờ vào nhờ vào Như Lai. Và này Mahànàma, một Thánh môn đệ, với vai trung phong chánh trực, được nghĩa tín tbọn họ, được pháp tín tbọn họ, được hoan hỉ liên hệ mang đến pháp. Người tất cả hoan hỉ, phải hỷ sinh. Người có hỷ, buộc phải thân được khinc an. Với thân khinh an, vị ấy xúc cảm lạc tbọn họ. Người có lạc thọ, trung ương được định tĩnh.

(Tăng Chi Sở, Chương thơm Sáu Pháp. X (10) Mahànàma)

Tương từ như vậy với tín nhiệm chân thực, nhất trung ương tin vào Bản Nguyện Bi Trí Viên Mãn của Đức Phật A Di Đà, ko một ít lừng khừng, không một ít nghi ngại, hành đưa cùng với trung khu mong mỏi cầu thoát sinh về Thế Giới Cực Lạc, thì sẽ được như nguyện nhỏng đã có được Nhỏng Lai tulặng thuyết nlỗi sau:

Hết thảy lãng mạn khắp cả mười phương nhân loại, nghe tin danh hiệu công đức Vô Lượng Tbọn họ Phật, mau chóng nhập địa vị chánh định, sinh về cõi Phật An Lạc tkhô hanh tịnh.

(Phật Tmáu Vô Lượng Thọ Phật Danh Hiệu Lợi Ích Đại sự Nhân duim Kinh. Hán dịch Thiên Trúc Tam Tạng Khang Tăng Khải (Tào Ngụy). Việt dịch Bửu Quang đồ đệ Nlỗi Hòa, tr.2 A4>

“Chúng sinh ở phương knhì, nghe danh hiệu Di Đà Nhỏng Lai, cho đến chỉ vạc một niệm tin ưa, hưng phấn ngưỡng mộ, nơi gồm căn uống lành đó mang hồi hướng nguyện vãng sanh Cực Lạc, tùy nguyện ngay tắp lự được vãng sinh, được vị bất tăn năn chuyển cho tới thành Phật.” <,Kinch Đại Bảo Tích- theo Hương Đạo số 19 -2008. tr.23>

“Có hồ hết bọn chúng sanh nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tín nhiệm vui lòng nhẫn đến phân phát một niệm chí chổ chính giữa hồi phía nguyện cầu sinh Cực Lạc, thì tức thì được vãng sanh sống bực bất thối hận chuyển…” <,Phật Tngày tiết Vô Lượng Tbọn họ Nhỏng Lai. Hán dịch. Tam tạng pháp môn sư Khương Tăng Khải. Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh tr.83>

Những lời dạy dỗ của một số tổ sư tương ưng cùng với lời Phật dạy cho biết thêm sức mạnh của tin tưởng sống động vào Thiên Nrộng Sư (sức khỏe của tín lực):

Liên Tông Bảo Giám bao gồm kệ: “Nhất niệm khởi mà muôn vật phần nhiều biết, tín nhiệm sinh là chư Phật hiện nay.”

Trong khi đó Ngẫu Ích Đại Sư tổ trang bị chín của Tịnh Độ Tông mang đến rằng: “Vãng sanh hay là không số đông bởi tín nguyện ra quyết định.”, tuyệt “Công phu niệm Phật quý ở đoạn tin tưởng chân thực.”

Thân Loan, Tổ sư của Tịnh Độ Chân Tông đặt trọn tín trung tâm vào bạn dạng nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Ngài đến rằng; “Niệm Phật ko nhằm củng nỗ lực trường đoản cú lực của chính mình nhưng mà Niệm Phật chính là hoan tin vui tiếp nhận tha lực nơi chủ yếu thân mình.”

(Tịnh Độ Nhật Bản, tr.183. Nguyên ổn tác Kakehashi Jitsuen, Việt dịch: Hòa Thượng Thích Như Điển)

Hay Ngài Long Tchúng ta có kệ: “Có tín đồ tLong căn uống lành, nghi vấn hoa chẳng nngơi nghỉ, Có lòng tin trong sáng, Hoa nsinh hoạt lập tức thấy Phật” (Chương thơm Kệ Di Đà – Phđộ ẩm Dị Hành: Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận – Bồ Tát Long Thọ).

“Trụ vào trung khu tha lực (nguyện lực của Đức A DI ĐÀ) cơ mà niệm Phật thì chỉ trong khohình ảnh khắc, đã được tham gia sự lai nghinc của Đức Phật A DI ĐÀ” (Niệm Phật Tông yếu đuối – Pháp Nhiên Thượng Nhân, tr. 21).

Rõ ràng, với tin tưởng chân thực, thì hành giả sẽ được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, với công prúc niệm Phật đang có thể thắng lợi Lúc trọng tâm bong khỏi tđê mê, Sảnh, si mê, hân hoan niệm danh hiệu Phật.

Xem thêm: Giáo Hội Phật Giáo Thanh Hóa

4. Không bị phá hoại bởi vì Ma Vương cùng bất kể ai bên trên cõi đời này

Việc này đã có Đức Thích Tôn tulặng ttiết vào Tương Ưng Căn thuộc Tương Ưng Sở như sau:

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, tín nhiệm của Bà-la-môn Unnàbha nhắm đến, căn cứ, được an trú trên Nlỗi Lai. Sự tin tưởng ấy vững chắc, không bị Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Ma, Phạm thiên hay một ai nghỉ ngơi đời hoàn toàn có thể chiếm đoạt.