Tam Kỳ, nâng cao chất lượng học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng

Chủ nhật - 23/12/2018 08:29
Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tại Tam Kỳ, năm 2013 Thành uỷ đã ban hành Chỉ thị 18-CT/TU “V/v nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng”; Năm 2016, Thành uỷ tiếp tục ban hành Nghị quyết 08-NQ/TU “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, giai đoạn 2016-2020”. Đến nay, công tác này đã đi vào nền nếp và đạt chất lượng.
Dù là hội nghị trực tuyến nhưng đông đủ cán bộ thành phố Tam Kỳ tham gia học chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.
Dù là hội nghị trực tuyến nhưng đông đủ cán bộ thành phố Tam Kỳ tham gia học chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.
Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở luôn quan tâm đến việc lãnh, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; chất lượng, hiệu quả trong việc tổ chức học tập, quán triệt ngày càng được nâng lên. Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được nâng lên, tham gia tích cực các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào việc xây dựng thành phố ngày càng phát triển bền vững, đạt được các tiêu chí đô thị loại 2. Tuy nhiên để công tác này thực sự hiệu quả thực chất, Thành uỷ cho đến các tổ chức cơ sở Đảng đã có những cách làm mang tính đổi mới để việc học tập, tiếp thu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được hiệu quả hơn. Chẳng hạn ở xã Tam Phú, trước khi tổ chức hội nghị quán triệt NQ mới, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ xã in đầy đủ các tài liệu Nghị quyết cho đảng viên nghiên cứu trước, đến thời điểm tổ chức hội nghị thì báo cáo viên không giảng y nguyên tài liệu mà nhấn mạnh những quan điểm chủ trương chính của Nghị quyết kết hợp liên hệ với tình hình trong nước, tại thành phố và ngay ở địa phương. Trên cơ sở đó, học viên sẽ dễ nắm bắt nội dung Nghị quyết, thậm chí có thể liên hệ được ngay những việc cần làm đối với chi bộ, cơ quan mình và ngay cả bản thân. Bài thu hoạch cũng được chỉ đạo viết tay. Như vậy, cán bộ, đảng viên lại một lần nữa ghi nhớ nội dung nghị quyết. Ông Nguyễn Văn Lương- Bí thư Đảng uỷ xã Tam Phú cho biết “ Nếu tôi không nghiên cứu các vấn đề thời sự liên quan đến nghị quyết mới thì chỉ có thể nói y nguyên nội dung nghị quyết mà như vậy sẽ rất khô cứng và làm người nghe khó tiếp thu. Do đó, trước khi giảng nghị quyết tại Đảng bộ, tôi cố gắng thu thập thông tin, tài liệu mới nhất để dẫn chứng, minh họa cho người nghe”. Với cách làm này, Đảng bộ xã Tam Phú đã dần khắc phục được tình trạng học viên đi học nghị quyết nhưng lại làm việc riêng, hoặc học mà bỏ về nửa chừng. Số học viên đi học tập trung luôn đảm bảo từ 80-85%, số còn lại cũng được tạo điều kiện để học chung với đơn vị bạn, đảm bảo không có cán bộ, đảng viên nào không được học Nghị quyết, trừ những đảng viên đã được miễn sinh hoạt. 
Một yêu cầu quan trọng để việc triển khai học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng được hiệu quả phải nói đến vai trò của các báo cáo viên. Hiện nay, tại Tam Kỳ có 18 báo cáo viên cấp thành phố. Trong đó, 13 báo cáo viên là Bí thư Đảng uỷ các xã phường, 5 báo cáo viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố. Đội ngũ này được tham gia hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng quý do Thành uỷ tổ chức cùng với đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở để cập nhật kịp thời thông tin thời sự, tình hình phát triển KT-XH, ANQP trên địa bàn. Ngoài vai trò của các báo cáo viên là cán bộ của thành phố thì báo cáo viên ở xã phường cũng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Theo ông Lê Hoài Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Tam Kỳ thì năm 2019, Ban Tuyên giáo sẽ tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ tổ chức cho báo cáo viên ở địa phương này đi giảng Nghị quyết ở địa phương khác. Như thế sẽ đòi hỏi báo cáo viên tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu lý luận kết hợp thực tiễn, nâng cao chất lượng bài giảng và đồng thời cũng tạo sự hấp dẫn cho người học trước báo cáo viên mới.  
Vấn đề quan trọng còn lại là tinh thần thái độ của người học. Tại thành phố Tam Kỳ từ sau khi  triển khai Nghị quyết 08-NQ/TU “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, giai đoạn 2016-2020”, tại các hội nghị quán triệt chỉ thị, nghị quyết các cấp do thành phố tổ chức đều đảm bảo số lượng và chất lượng. Việc kiểm tra nhận thức sau khi học tập cũng được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên đều tự nghiên cứu rút ra nhận thức, đề ra chương trình hành động sát với thực tế. Lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng kiểm tra giám sát từng cán bộ đảng viên trong quá trình viết bài nhận thức, bài thu hoạch, kịp thời chấn chỉnh trình trạng làm qua loa, chiếu lệ. Tuy nhiên trên thực tế, vẫn còn tình trạng tại các hội nghị quán triệt các nghị quyết của Đảng ở cấp xã phường số lượng người tham gia ban đầu khá đầy đủ nhưng chỉ nửa thời gian đầu, từ sau giờ giải lao thì số lượng người tham dự giảm hẳn. Điều đáng nói là đối tượng thường xuyên bỏ giữa chừng các hội nghị này lại phần lớn là người trẻ tuổi. Chất lượng các hội nghị này cũng giảm đi khi mà người học không thật sự tập trung. Trong đó có một số người làm việc riêng, như nói chuyện, lướt web, hoặc tranh thủ đem cả hồ sơ cơ quan theo để làm việc. Về vấn đề này, ông Lê Hoài Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Tam Kỳ cho biết “ Ban Tuyên giáo đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng sau khi tổ chức học tập phải kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những thiếu sót chứ không đợi định kỳ sáu tháng hay một năm mới đánh giá. Nếu chưa đảm bảo số lượng người học thì phải tổ chức học vét để không có cán bộ, đảng viên nào không được tiếp thu nội dung các chỉ thị, nghị quyết mới. Đảng uỷ xã phường tăng cường kiểm tra giám sát đối với chi bộ, cấp uỷ chi bộ giám sát đảng viên của mình cả trong khi học tập, kiểm tra nhận thức cho đến quá trình thực hiện kế hoạch chương trình hành động theo tinh thần chỉ thị, nghị quyết đề ra. Có như thế mới xây dựng được thái độ, tinh thần học tập, tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng một cách nghiêm túc”.    
Với chủ trương và cách làm khoa học, có nhiều đổi mới, trong những năm qua, việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng đã ở Tam Kỳ đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Các cấp ủy Đảng kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả; số lượng cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt tương đối đông đủ; công tác tuyên truyền trong nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở đã có nhiều cố gắng, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng.
 

Tác giả bài viết: THANH XUÂN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây